Kredito unijos kursinis darbas


Finansų kursinis darbas.

Įvadas. Kredito unijos samprata. Kredito unijų ištakos. Kredito unijų veiklos charakteristika. Kredito unijos. Principai kuriais vadovaujasi kredito unija. Kredito unijų veikla bei analizė. Žmogaus galimybės kredito unijoje. Lietuvos Centrinė kredito unija. LCKU struktūra. Kredito rizika. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Sparčios kredito unijų plėtros ir nepakankamos rizikos valdymo pasekmes geriausiai atspindi pastarųjų metų įvykiai Lietuvis kredito rinkoje, kai del nustatytų teisės aktų pažeidimų ir rizikingos veiklos buvo likviduota Nacionalinė kredito unija, kredito unija ,, Švyturio taupomoji kasa’’ bei kredito unija ,,Laikinosios sostinės kreditas. Nors didesnių pažeidimų iki šiol buvo nustatyta tik keliose kredito unijose, kurių didžioji dalis nepriklauso Lietuvos centrinei kredito unijai, tačiau pateikta negatyvi informacija apie šias kredito institucijas ne tik neigiamai veikia visas likusias kredito unijas, bet iš dalies atsiliepia ir visomis finansų sistemai, kelia sumaištį ir nestabilumą finansų rinkoje, didesnį visuomenės nepasitikėjimą visomis finansų institucijomis.

Tiek Lietuvos, tiek užsienio autoriai gana skirtingai apibrėžia kredito unijų sąvoką, tačiau visų autorių pateikiamas kredito unijų sampratas vienija bendri kredito unijoms būdingi bruožai. Kėdaičio ir Žilinsko teigimu, kredito unija – tai finansinio tarpninikavimo institucija, siekianti suburti dvi žmonių grupes: tie, kurie turi laisvų pinigų, norinčių jas taisyklingai panaudoti bei kiti, kurie nori pinigus paskolinti, taip įgyvendindami savo siekius. Dar vienas žymus Lietuvos ekonomistas Gediminas Dubauskas teigia, jog kredito unija – kredito kooperatyvas, teikiantis finansines paslaugas žmonių grupei, susijusiai bendrais narystės principais.

Matome, jog abejuose kredito unijų aprašymuose akcentuojami keli būdingi bruožai, tokie kaip veikiantis koorperatinis pagrindas, teikiantis finansines paslaugas, kuriomis gali naudotis tik jų nariai. Vis dėl to kredito unijų veiklą, narystę, paslaugų pobūdį apibrėžia Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas.

Lietuvoje labiausiai priimtina kredito kooperatyvus vadinti kredito unijomis, tačiau analizuojant užsienio autorių mokslininkų darbus vietoj ,,kredito unijų‘‘ taip pat galime sutikti ir tokius kredito unijų teminus: kooperatyviniai bankai, kooperatinės finansų institucijos, mikro kredito institucijos, savitarpio pagalbos organizacijos ir t.t.

Panašiu metu Šiaurės Vokietijoje vyko panašus kredito kooperatyvų judėjimas, buvo įsteigtas Hermano Schulzo „Volksbanken“, t.y. „liaudies bankas“. Reiffeiseno kredito kooperatyvai pradžioje dirbo daugiausia žemės ūkio sektoriuje, tuo tarpu „Volksbanken“ veikė miestuose, tarnaudami darbininkams, amatininkams bei smulkiesiems verslininkams. H.Schulzas propagavo ne tik kredito organizavimą, bet ir gamybos bendrovių, siekiant išspręsti socialinę problemą, steigimą.

Puoselėti demokratiškumą, solidarumą, bendradarbiavimą, socialinės atsakomybės jausmą,

Teikti nariams paskolas bei kitas finansines paslaugas kuo palankesnėmis sąlygomis, sudaryti saugias sąlygas indėliams;

maksimali paskola vienam kredito unijos nariui negalėjo viršyti 10 proc. indėlių sumos;

Kredito unijos – vienintelės lietuviško kapitalo kredito įstaigos Lietuvoje. Jose priimti indėliai yra skirti tik rajono, kuriame įsikūrusi kredito unija, vystymuisi. Dėl šios priežasties rizika, kad kredito unijos kapitalas bus išvežtas iš Lietuvos, yra minimali. Svarbu tai, kad kredito unijos teikia kaimo bei rajono tipo vietovėse, kuriose bankai vengia dirbti dėl itin žemo pelningumo.

Visos kredito unijos turi savo narystės kriterijus ir kiekvienas asmuo atitinkantis juos gali tapti tikruoju arba asocijuotu nariu. Tiek tikrasis, tiek ir asocijuotas narys gali naudotis visomis kredito unijoje teikiamos paslaugomis, tačiau asocijuotas narys negali dalyvauti kredito unijos valdyme, t.y. negali balsuoti kredito unijos visuotiniame narių susirinkime ir negali būti išrinktas į kredito unijos valdymo organus.

2015 metų sausio 1 dieną fiksuotais duomenimis, Lietuvoje veikė 74 kredito unijos, kurias vienija beveik 150 tūkstančių narių. Kaip ir praėjusio2014 metų paskutiniojo ketvirčio pabaigoje, Lietuvos centrinės kredito unijos narės buvo 63 kredito unijos, 11 unijų LCKU nepriklausė.

Praėjusiųjų metų paskutinįjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo beveik 7 proc. ir 2015 metų pirmąją dieną sudarė 617,2 mln. Eur. Didžiausią įtaką turto augimui turėjo didesni kredito unijų paslaugų vartotojų indėliai.

 • Finansai Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Ruginyte.g
 • 28 puslapiai (5465 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų kursiniai darbai
 • Microsoft Word 242 KB
 • Kredito unijos kursinis darbas
  10 - 7 balsai (-ų)
Kredito unijos kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/kredito-unijos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:55