Kredito unijos


Finansų referatas. Įvadas. Kredito unijos teoriniai aspektai. Kredito unijos apibrėžimas. Kredito sistema ir jos veikimas. Lietuvos centrinė kredito unija ir jos veikla. Kredito unijos praktinė analizė. Lietuvos centrinės kredito unijos metinių ataskaitų palyginimas. Kredito unijų metinių palūkanų normos. Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaitų palyginimas. Kredito unijų balansinė ataskaita. Išvados. Literatūros sąrašas.


Pagrindinis darbo tikslas yra išanalizuoti kredito unijų sistemą ir jos veikimą Lietuvoje.

Išanalizuoti kreditą ir kredito sistemą, bei jos veiklą.

Išnagrinėti Lietuvos kredito įstaigas ir jų veiklą.

Palyginti kredito unijų veiklą skirtingais laikotarpiais.

teikia internetinės bankininkystės paslaugą. (V. Aleknevičienė, 2005, p. 181)

Dauguma kredito unijų priima pinigus į einamąsias, taupomąsias, tikslinio taupymo sąskaitas, atidaro terminuotus indėlius. Indėliai kredito unijose apdrausti pagal LR indėlių draudimo įstatymą. Kredito unijos, skirtingai nei pelno siekiantys bankai, pirmiausia dirba savo narių labui, todėl jos gali pasiūlyti didesnes palūkanų normas už laikomas santaupas. Teikiamų paskolų palūkanų normos taip pat didesnės, bet paskolų gavėjai sugaišta mažiau laiko ir patiria mažiau paskolų administravimo išlaidų, palyginti su paskolomis bankuose. Be to, kredito unijai dirbant pelningai, pelnas yra paskirstomas visiems jos nariams, o ne keliems akcininkams.

Kooperatinės finansų sistemos įnešė didelį indėlį į daugelio kraštų ekonominę raidą, šių institucijų pasiektos apyvartos ir aktyvų lygis, skaičiuojamas tūstančiais milijardų, rodo ypatingą kooperatyvo sistemos jėgą.

Lietuvos Respublikos centrinė kredito unija veikia pagal 2008 m. gegužės 18 d. priimtą įstatymą Nr. VIII-1682. Šis įstatymas nustato Centrinės kreditounijos veiklos pagrindus, jos steigimą, valdymą, bei veiklos priežiūrą.

CKU kapitalą sudaro pagrindinio ir papildomų kapitalų suma. Pagrindinis kapitalas – pajinio kapitalo, atsargos kapitalo ir praėjusių metų nepaskirstyo pelno (nuostolio) suma. Atsargos kapitalas – atskaitymai iš CKU pelno. Papildomas kapitalas – Stabilizacijos fondo, gautų subordinuotų paskolų, einamųjų metų nepaskirstyto pelno (nuostolio), pagrindinių priemonių perkainojimo rezervo ir kitų CKU įstatuose numatytų kapitalųir rezervų suma.

LCKU yra valdoma kooperatiniais pagrindais, tai yra, vienas narys – vienas balsas. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia LCKU valdyba kasmet, bet ne vėliau kaip per 3 mėn.nuo finansinių metų pabaigos. Valdyba skiria ir atšaukia administracijos vadovą ir jo pavaduotoją, priima sprendimus dėl narių priėmimo, sprendžia klausimą, ar suteikti paskolą kredito unijoms ir kt.

Palyginsime 2013 ir 2014 metu Lietuvos centrinės kredito unijos duomenis.

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenys 2014 m. sausio 1 d.:

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenys 2013 m. sausio 1 d.:

Palyginus 2013 metų sausio 1 d. ir 2014 metų sausio 1 d. Lietuvos Centrinės kredito unijos duomenis, padarėme išvadą, kad:

LCKU turtas, 2013 m. sudaręs 370,3 mln., 2014 m. sausio 1 d. Sumažėjo ir sudarė 366,7 mln. Lt. Remiantis LCKU duomenimis, pagrindinė turto mažėjimo priežastis – sumažėję kredito unijų LCKU narių indėliai, kurie ir toliau buvo pagrindinis LCKU turto finansavimo šaltinis (jais finansuojama 75 % LCKU turto).

LTL Kredito unijoje – metinė palūkanų norma yra 2%.

Mamelio Taupomoji Kasa – palūkanų norma 2%.

Sostinės Kreditas – 2% metinė palūkanų norma.

Akademinė Kredito Unija – metinė palūkanų norma 1,3%.

Pareigūnų Kredito Unija – metinė palūkanų norma 1,65%.

Diagrama parodo, kad keturiose iš šešių kredito unijų metinių palūkanų norma yra 2%. Galima spręsti, kad 2% palūkanų norma yra populiariausia tarp kredito unijų. Šiuo metu indėlių palūkanos labai žemos visoje Europoje ir Lietuvoje. Lietuvos kredito unijose sunku rasti didesnes nei 2 % metines palūkanas.

Remiantis kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaitų duomenų bazėje esančiais duomenimis matome nemažai pokyčių:

Iš šių septynių operacijų matome, kad dvi sumažėjo, o likusios padidėjo. Palyginome kiek per vienerius metus pakito pajamos bei išlaidos nurodytu laikotarpiu:

 • Finansai Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Diana
 • 20 puslapių (3535 žodžiai)
 • Kolegija
 • Finansų referatai
 • Microsoft Word 149 KB
 • Kredito unijos
  10 - 3 balsai (-ų)
Kredito unijos. (2015 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/kredito-unijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 19:53