Krikščionybės filosofija: antjuslinės transcendencijos įtvirtinimas


Krikščionybės filosofija: antjuslinės transcendencijos įtvirtinimas.


Norint suprasti krikščioniškos filosifijos esmę, pirmiausia turime išsiaiškinti krikščionybės, kaip Vakarų kultūros dvasinio fenomeno, kilmę ir prasmę. Krikščioniškoji filosofija iš esmės sutampa su krikščionybe, nors krikščionybės sąvoka yra žymiai platesnė. Krikščionybė apima ir filosofiją, ir tai ką įprasta vadinti religiją. Bet jeigu visi sakytų, kad krikščionybė yra religijos ir filosofijos derinys, iš dalies klystu, nes toks apibūdinimas būtų per siauras. Taip yra todėl, kad krikščionybė apima ne tik religiją ir filosofiją, bet ir apžvelgia ir kitas, ne mažiau svarbias dalis, tokias kaip teologija, bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomenę ir kaip pasaulietinę organizaciją, meną, savito stiliaus politiką, tam tikrą gyvenimo būdą ir net savotišką socialinę ir individo psichologiją. Jau matyti, kad krikščionybė apemė ir persmelkė visas žmogaus gyvenimo sritis. Kitose civilizacijose(antikinė) buvo ir yra būdingas savotiškas tos kulūros ir apskritai žmogaus saviraiškos būdų išsibarstymas. O vadinamojoje viduramžių kultūroje atisitinka galima sakyti unikalus dalykas, pati kultūra ir krikščionybė susivienija. Kultūra ir krikščionybė buvo kaip vientisas derinys, bet kai į tą darinį pradėjo smelktis nekrikščioniški elementai, krikščionybė ir kultūra pradejo išsiskirti, tuo prasidėjo vadinamieji naujieji amžiai (XV-XIXa.)

Noriu priminti, kad graikų filosofija buvo labai svarbi graikų kultūros dalis, bet graikų mąstytojų filosofinės idėjos, tai pirmiausia transendencijos idėjos, buvo savarankiškos ir net izoliuotos. Tai reiškia, kad šios įdėjos nei trupučio nebuvo įtrauktos į kasdienį gyvenimą ar visuotinės kultūtos terpę. Krikščionybėje - atvirkščiai. Ji bandė į žmogaus gyvenimą įdiegti absoliučią transendenciją, ją padaryti kasdienybės norma. Krikščionybė įtvirtino transendeciją, o filosofija prisidėjo prie krikščionybės transendencijos įsitvritinimo duodama kalbą. Ir krikščionybėję antjuslinė transendencija virsta absoliučiu esinijos centru. Esinija - tai būties ir nebūties priešstata. Taigi, kai į kasdienį gyvenimą yra įtraukiama transendencija, ji tampa aktyvi ir energinga. Todėl,kad transendencija reikalauja ją aktyviai teigti. Dar ji reikalauja ne tik žiūros, bet ir veiksmo. Transendencija tampa valinga jėga, nukreipta pieš natūralią jėgą. Pavizdys, kurį pateikia Arvydas Šliogeris, taigi Dievas sukuria pasaulį iš nieko, ir šio teigimo transendencija iš žmogaus reikalauja šiame pasaulyje ir netgi kasdienybėje. Kaip A.Šliogeris rašo, nereikia būti naiviems ir manyti, kad krikščionybėj pavyko įveikti pagoniškąją kasdienybę ir žmogaus pasaulį paversti transendencijos buveine. Kyla klausimas, kodėl buvo neįmanoma. Pirmiausia, todėl, kad krikščioniškoji transcendencija buvo perkelta į antjuslinį pasaulį, ir dar todėl, kad neįmanoma iš principo. Žmogaus kasdienybė nori nenori, kaip rašo A. Šliogeris, yra pagoniška ir kitokia būti negali, Jis pateikia kelis paprastus paaiškinimus: taigi žmogus privalo tenkinti savo reikmes, žmogiškoji egzistencija yra praktinė, paremta natūralia jėga ir kitų būtybių naikinimu, taigi nuolatiniu transendencijos įveikinėjimu. Žmogus iš prigimties yra nuodeminga būtybė (pagonis), valdoma kūno reikmių, individas gali išlikti tik naikindamas kitus individus, taigi, nuolat paneigdamas individualumo principą, o kartu ir transendencijos absoliutumą. Žmogus skendi prigimtinėje nuodemėje, nes jo prigimtis yra nihistinė, naikinanti būtį. A. Šliogeris išdėsto, kad tuo pasireiškia krikščionybės samprata ir žmogaus, kaip nihistinės būtybės prieštarumas. Tokiu požiūriu krikščionybė yra maištas prieš žmogaus lemtį, o kartu tragiškas tos lemties suvokimas. A. Šliogeris tai pavadina tragiškuoju žmogaus lemties ir visos esinijos prigimties samprata. Tai būtų krikščionybės maištas prieš “pagonybę”, t.y, prieš žmogaus gamtiškumą ir natūralią egzistenciją

  • Filosofija Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 14 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2671 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • Krikščionybės filosofija: antjuslinės transcendencijos įtvirtinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Krikščionybės filosofija: antjuslinės transcendencijos įtvirtinimas. (2016 m. Liepos 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/krikscionybes-filosofija-antjuslines-transcendencijos-itvirtinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 15:38
×