Krovimo darbų technologijų kursinis darbas


Įvadas. Kraunamo krovinio analizė. Kraunamo krovinio talpos analizė. Tinkamos kelių transporto priemonės parinkimas. Tinkamos puspriekabės parinkimas. Krovinio pakrovimo mašinos parinkimas. Krovinio tvirtinimas. Krovinio iškrovimo mašinos parinkimas. Krovimo darbų sauga. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Priedai.


Darbo objektas – skystų produktų talpyklų krovimo technologija.

Darbo tikslas – sudaryti skystų produktų talpyklų krovimo darbų technologiją.

Darbo uždaviniai:

Parinkti optimalią krovinio pakrovimo mašiną.

Pagrįstai parinkti tinkamą krovinių tvirtinimo būdą.

Parinkti tinkamą krovinio iškrovimo mašiną.

6. Atlikti pakrovimo ir iškrovimo mašinų našumo ir pakrovimo, iškrovimo laikų skaičiavimus.

Cheminio preparato (mišinio) pavadinimas - skystas ledo tirpiklis “NORDWAY-KF”. Naudojimo paskirtis - ledo ir sniego tirpinimui ant aerouostu pakilimo ir manevravimo takų, stovėjimo aikštelių. Preparatas (mišinys) neklasifikuojamas kaip pavojingas. Tai nedegus vandeninis tirpalas, nelakus. Užsidegti nuo atviros liepsnos gali tik aukštesnėje nei 100o C temperatūroje išgaravus vandeniui.

Gesinimo priemonės: produktas nedegus. Gesinimo priemonės parenkamos pagal kitų gaisre degančių medžiagų savybes. Aukštesnėje kaip 100ºC temperatūroje prasideda virimas, o, išgaravus vandeniui – i sudėtį įeinančių komponentų terminė destrukcija. Terminio skilimo metu išsiskiria ėsdinantys skruzdžių rūgšties garai, toksiškos dujos – formaldehidas, anglies monoksidas.

išvaizda (agregatine būsena, spalva) - skaidrus gelsvas skystis ;

vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH - nuo 9 iki 11(20oC temp.);

santykinis tankis, g/cm3- 1,30 – 1,38 (20o C temperatūroje);

pasiskirstymo koeficientas- n-oktanolis/vanduo, log Pow = -0.54 (skruzdžių rūgštis);

skilimo temperatūra, oC - > 110 – virimas, 167 oC – kalio formiatas lydosi, skyla > 200 oC temperatūroje;

klampa, mPa.s - = 3 (20o C temperatūroje); = 5 (0oC temperatūroje);

sprogstamosios (sprogiosios) savybės - nepriskiriamas prie sprogių cheminių medžiagų;

oksidacinės savybės - nepriskiriamas prie cheminiu medžiagų, pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis. Oksiduojasi veikiant stipriems oksidatoriams.

reaguoja su stipriomis rūgštimis, sudarydamas skruzdžių rūgštį

cheminis stabilumas - stabilus. Užverda aukštesnėje nei 110o C temperatūroje

nesuderinamos medžiagos - stiprios rūgštys, stiprus oksidatoriai, šarmai.

pavojingi skilimo produktai: išgaravus vandeniui – skruzdžių rūgštis, formaldehidas, anglies monoksidas.

ūmus toksiškumas. Remiantis turimais duomenimis kalio formiato toksiškumas mažas. Prarijus, LD50 = 5500 mg/kg (peles). Įkvėpus (LC50) ir per oda (LD50) – konkrečių duomenų nerasta, dėl mažo toksiškumo nenustatomas;

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: kalio formiatui nenustatytas (OECD 404);

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: atliekant kalio formiato bandymus su gyvūnais – nenustatyta (OECD 405);

kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: atliekant kalio formiato bandymus su gyvūnais – nenustatytas;

realų pavojų gali kelti tik terminės destrukcijos produktai.

Krovinio transportavimo būdą pasirenka krovinio savininkas dažniausiai taikant šiuos kriterijus:

Be paminėtų veiksnių dažnai dar vertinami ir tokie rodikliai:

Kroviniui transportuoti pasirinktas vilkikas SCANIA P94-300. Šiai transporto priemonei taikomas griežtesnis eurostandartas Euro-5, tai reiškia, kad mažiau teršiama aplinka. Bendroji masė 432 kilogramais mažesnė už vilkiko VOLVO FMX . „Scania“ vilkikai pasižymi 2–3 proc. mažesnėmis degalų sąnaudomis.

Kroviniams vežti yra skirti ne tik sunkvežimiai, bet ir prie vilkikų kabinamos puspriekabės ir priekabos. Priekabos turi pranašumą prieš puspriekabes dėl to, kad į jas galima pakrauti didesnį tūrį užimantį krovinį neviršijant apkrovos normų.

Priekaba – transporto priemonė, kurią velka motorinė transporto priemonė, dažniausiai vilkikas. Priekabų kėbulai dažniausiai nesiskiria nuo automobilio – vilkiko. Universalios paskirties priekabos platforma yra su atsidarančiais bortais, o specializuotos priekabos – tai tentinės, savivartės, cisternos, furgonai, platformos bei specialios paskirties (naudojamos statybvietėse, miško ūkyje ir kitiems kroviniams vežti) ir t.t.

Išvada: bortinės puspriekabės lyginamasis įkrovumas 0,036 t/m3 didesnis už Mega puspriekabės lyginamąjį įkrovumą.

Lyginamasis kėbulo plotas – tai santykis tarp automobilio nominalinio įkrovumo ir kėbulo grindų naudingo ploto, išreikšta formule:

Išvada: bortinės puspriekabės lyginamasis kėbulo plotas 0,017 t/m2 didesnis už Mega puspriekabės lyginamąjį kėbulo plotą.

  • Microsoft Word 10100 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (4157 žodžiai)
  • Kolegija
  • Andrius
  • Krovimo darbų technologijų kursinis darbas
    8 - 1 balsai (-ų)
Krovimo darbų technologijų kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/krovimo-darbu-technologiju-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 16 d. 04:20
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!