Krovinių apskaitininko pareigų, saugos ir sveikatos instrukcija


Pareigų , saugos ir sveikatos. Filialo “ klasco servisas ” krovinių apskaitininko pareigų , saugos ir sveikatos instrukcija. Instrukcijos duomenų lapas. Trąšų terminalas. Bendroji dalis. Krovinio apskaitininkui. Krovinių apskaitininkų. Darbo metu. Krovinių , atgabenamų geležinkelio riedmenimis , priėmimas. Krovinių apskaitininkas. Krovinių , atgabenamų jūrų transportu , priėmimas. Krovinių , atgabenamų autotransportu , priėmimas. Krovinių , išgabenamų autotransportu , išdavimas. Krovinių , išgabenamų geležinkelio riedmenimis , išdavimas. Krovinių , išgabenamų jūros transportu , išdavimas. Krovinių konteineriuose ir tuščių konteinerių priėmimas ir išdavimas. Krovinių apskaitininko , dirbančio su elektroninėmis vagonų svarstyklėmis , pareigos. Prieš vagonų svėrimą. Sveriant vagonus , sekti. Atliekant statinį svėrimą , darbui vadovauti privalo krovinių apskaitininkas. Nustatyti krovinių svorį pagal tokius nustatymo būdus. Darbas su elektroninėmis automobilinėmis svarstyklėmis. Bendri svarstyklių eksploatavimo reikalavimai prieš darbo pradžią. Prieš pradėdamas automobilio svėrimą. Krovinių apskaitininkas privalo. Reikalavimai darbo metu. Baigus svėrimo darbus. Atliekančio krovinių apskaitininko funkcijas Jūrų perkėlos terminale , pareigos. Krovinių apskaitininko , vykdančio ratinės technikos , konteinerių išorės eksterjero apžiūrą JPT priimant išduodant krovinius , pareigos. Eksporto atveju defektacijos aktus užpildyti krovinio priėmimo perdavimo metu krovinys bus išgabenamas jūra. Importo atveju defektacijos aktus užpildyti krovinio priėmimo perdavimo metu krovinys atgabenamas laivu jūros keliu. Krovinių apskaitininkų , vykdančių JPT krovinių apskaitą ant laivo aparelės laivą iškraunant / pakraunant pareigos. Krovinių apskaitininkams vykdant JPT krovinių priėmimą / išdavimą sandėliavimą ir apskaitą atviruose ir uždaruose sandėliuose. Prižiūri perkraunamo krovinio iš geležinkelio vagonų / automašinų paskirstymą pagal sandėliuojamų krovinių silosus kupolus saugiam krovinio išdėstymui.


Keičia 2011-04-28 Filialo “Klasco Servisas” krovinių apskaitininko pareigų, saugos ir sveikatos instrukcijos Nr. 513-2200-28 5 leidimą.

Registracijos Nr. ir data: SS-51; 2013-08-08 pagal Padalinių nuostatų, pareigų ir bendrųjų instrukcijų registravimo žurnalą Z-68

Autorius: filialo „KLASCO SERVISAS“ direktorė Virgilija Gečienė

Dokumento šeimininkas: filialo „KLASCO SERVISAS“ direktorė Virgilija Gečienė

Procedūros tekstas saugomas: AIS/Instrukcijų sąvadas/Pareigų, saugos ir sveikatos instrukcijos/filialo „KLASCO SERVISAS“ pareigų, saugos ir sveikatos instrukcijos.

Filialo “Klasco Servisas” krovinių apskaitininko pareigas gali užimti asmuo, pasitikrinęs sveikatą bendrovės nurodytoje medicinos įstaigoje, turintis profesinį išsilavinimą, AB “Achemos” mokymo centre apmokytas pagal krovinių apskaitininko (sandėlininko) mokymo programą, ne jaunesnis, kaip 18 metų.

Prieš pradėdamas dirbti krovinių apskaitininkas išklauso įvadinį darbų saugos instruktavimą Saugos darbe skyriuje.

Kai išklauso pirminį darbų saugos instruktavimą darbo vietoje.

Kai instruktuojamas pagal šia instrukciją ir kitais privalomais žinoti ir darbe vadovautis norminiais dokumentais.

Krovinių apskaitininkas atestuojamas kvalifikacinėje komisijoje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Pakartotinai atestuojamas kas penki metai.

Filialo „Klasco Servisas“ krovinių apskaitininkas administracine tvarka pavaldus KLS direktoriui, tiesiogiai pavaldus KLS direktoriaus pavaduotojui, operatyviai atlikdamas darbo užduotis pavaldus padalinio kuriame dirba darbų vadovui.

Krovinių apskaitininkas turi žinoti ir darbe vadovautis:

Filialo „Klasco servisas“ privalomų instrukcijų ir procedūrų sąrašu.

Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos procedūromis ir kita sistemos dokumentacija.

Generalinio direktoriaus įsakymais, direktoriaus potvarkiais, tiesioginio vadovo nurodymais.

Pažeidus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisykles.

Neatvykus į darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimą arba gavus nepatenkinamą įvertinimą.

Nepasitikrinus sveikatos bendrovės nurodytoje medicinos įstaigoje.

Krovinių apskaitininkas šalinamas iš darbo, esant alkoholiniam, narkotiniam arba toksiniam apsvaigimui.

Nevykdant padalinio ar bendrovės vadovų nurodymų, pažeidžiant darbo drausmę, skiriamos drausminės nuobaudos. Pakartotinai pažeidus tuos reikalavimus, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo.

Visi instrukcijoje išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi be pažeidimų.

Atvykti pas KrT pamainos viršininką gauti darbo užduoties, pas stividorą - gauti instruktavimą dėl darbų saugos reikalavimų vykdymo, darbų atlikimo pobūdžio, krovinių priėmimo-išdavimo tvarkos, taip pat gauti technologinių bei perkrovimo schemų, informacijos dėl krovinių saugumo užtikrinimo ir išdėstymo. Krovinio apskaitininkui paskiriama technologinė linija ir nurodomas technologinės grandies sandėlininkas.

Iš sandėlininko gauti būtinus dokumentus (išrašus iš konosamentų, rejestrus, krovinių paskyras, krovinių apskaitininkų sąmatas, krovinių sąrašus) ir supažinti su krovinio išdėstymu ir sandėliavimo vietomis.

Krovinių apskaitininkas, prieš pradėdamas darbą, privalo dokininkams-mechanizatoriams pasakyti kiekvienos krovinių partijos vieneto svorį (masinių krovinių - „kėlimo” kubatūrą ir svorį), o taip pat jų perdirbimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Krovinių apskaitininkas, prieš atlikdamas darbus, privalo pasirinkti saugią darbo vietą, nepatenkančią į atliekamų krovos darbų pavojingą zoną. Jei saugios darbo vietos negalima rasti, būtina kreiptis į darbų vadova.

Apskaityti krovinį, jį priimant ir išduodant krantinėje ar sandėlyje. Pereiti į naują darbo vietą ir pradėti darbą galimą tik nurodžius darbų vadovui, draudžiama palikti darbo vietą be darbų vadovo leidimo.

Kontroliuoti, kad dokininkai-mechanizatoriai nepažeistų krovos darbų ir sandėliavimo technologijos, apsaugotų krovinį nuo gadinimo ir grobstymo. Užtikrinti, kad darbo vietos būtų laiku ir nepriekaištingai tvarkomos. Tuo atveju, jei apgadinamas krovinys, pranešti darbų vadovui. Dalyvauti įforminant aktą, sudaromą dėl neišsaugoto krovinio kokybės.

Priimant arba išduodant krovinius, vesti jų apskaitą, už kurią pasirašyti. Atidžiai ir tiksliai daryti ir patikrinti krovinių markiruotę (priimant krovinius į sandėlį juos visus markiruoti, o kraunant į laivą, esant būtinumui, markiruoti papildomai).

  • Microsoft Word 63 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (9757 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karina
  • Krovinių apskaitininko pareigų, saugos ir sveikatos instrukcija
    10 - 4 balsai (-ų)
Krovinių apskaitininko pareigų, saugos ir sveikatos instrukcija. (2016 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/kroviniu-apskaitininko-pareigu-saugos-ir-sveikatos-instrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 07:49
×