Krovinių gabenimas oro transportu


Įvadas. Oro transportas. Tarptautinių krovinių gabenimo oro transportu ypatumai. Oro transporto ekspedijacijos organizavimas. Oro transporto tarifai. Vežimai oro transportu. Kroviniai lėktuvai. Oro transporto skrydžių reisai. Komercinės teisės ir ,,oro laisvė“. Krovinių vežimų organizavimo formos. Išvados.

Darbo tikslas ir uždaviniai: Aprašyti oro transporto privalumus ir trūkumus, oro transporto tarifus, oro transporto skrydžių reisus.

Oro transporto pagrindiniai pranašumai trys: sparta, saugumas ir dažnumas. Tačiau oro transportas neapseina be kitų transporto rūšių. Autotransportu arba geležinkelio vagonu kroviniai pristatomi į oro uostą, o atskraidinti į paskyrimo vietą kroviniai vėl gabenami šiomis transporto priemonėmis. Gabenant oru, sumažėja prekių sugadinimo tikimybė, todėl nebūtina naudoti rangią tarą. Kartu sumažėja krovinio svoris ir transportavimo išlaidos. Oro transportas ypač praverčia gendančioms prekėms (pvz., gėlėms, šviežioms uogoms ir pan.) gaenti. Dėl mažesnės sugadinimo galimybės draudimo mokestis yra mažesnis.

Oro uostai atskirose valstybėse yra pasiskirstęlabai netolygiai. Kiekvieno oro uosto vystimasis gabenti krovinius priklauso nuo šių veiksnių:

Optimalaus talpyklų panaudojimas;

Krovinių gabenimo teisiniai pagrindai suformuluoti Čikagos sutartyje, pagal kurią 1944 metais buvo įkurta ICAO organizacija. ( International Civil Aviation Organization) – tarptautinė profesionali civilinės aviacijos organizacija. Jos narės yra valstybės Jungtinių Tautų Organizacijos narės, tarptautinės civilinės aviacijos tinklo dalyvės.

ICAO organizacija šiuo metu turi per 120 narių. Pasirašiusios Čikagos sisitarimą valstybės įsipareigojo:

Derinti priemones, siekiant užtikrinti nuolatinę tarptautinių oro bendrovių ekonominę plėtrą ir prasmingą daro pasidalijimą.

Esminę įtaką traptautiniams gabenimams oru turi ir tarptautinė asociacija IATA (International Air Transport Associations) – Ūkinio susivienijimo kartelis. Pagrindinis jų darbo principas – transportavimo sąlygų nuostatų, reguliuojančių vežėjų atsakomybę, parengimas ir priemimas.

IATA veikloje gali dalyvauti įvairių šalių aviacijos kompanijos, tačiau jų nutarimai efektyvūs tada, jei tam pritaria šalių vyriausybės. Asociacijų nariai gali keistis transporto dokumentais, bendrais krovos ir saugumo standartais, tartis dėl tarptautinių frachtų dydžio ir pan.

Gyvūnų transporto taisyklių;

IATA visame pasaulyje skiria ekspedicines įmones oro vežimų agentūroms, kurių uždvinys – atstovauti IATA oro bendrovių interesams krovos įmonėse ir rūpintis oro vežimų užsakymais.

Komercine prasme agentūros yra klasikinės ekspedicinės įmonės. Šalies agentūros išlaiko oro vežimų biurus. Taip susidaro tam tikras klientų aptarnavimo tinklas, teikiantis krovinių vežimo paslaugas. Visame pasaulyje veikia per 4000 IATA agentūrų. Leidimas tapti IATA agentu suteikia galimybę sėkmingai vykdyti krovinių vežimus esant komerciniam sandoriui.

Atsiskaitant už skubias siuntas, neįeinančias į rinkininį krovinį;

Tarifų rūšių santrupos aviaciniame važtaraštyje raidėmis įrašomos po pažymėto įkainio, kad būtų aišku, kuriai tarifo rūšiai kurią sumą reikia paskirti. Mokestis už krovinio gabenimą apskaičiuojamas remiantis siuntos svoriu arba jos tūriu.

Minimalioji oro transporto frachto suma, kurios negalima sumažinti, nustatomi kiekvienai siuntai. Jos dydis priklauso nuo to, ar krovinys gabenamas šalies viduje, ar vienoje IATA oro erdvėje, ar skirtingose IATA oro erdvėse. Šalies viduje mažiausias, o skirtingose oro erdvėse – didžiausias.

  • Logistika Referatas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2734 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabija
  • Krovinių gabenimas oro transportu
    10 - 10 balsai (-ų)
Krovinių gabenimas oro transportu. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/kroviniu-gabenimas-oro-transportu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 12:10
×