Kruonio technologinio parko elektros tinklai


Įvadas. Objekto charakteristika. Kruonio technologinio parko elektros tinklo projektas. Elektros vartotojų skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Elektros tinklo schemos sudarymas. Galios transformatorių parinkimas. Technologinių sąnaudų galios transformatoriuose nustatymas ir apkrautumo įvertinimas. Aukštos įtampos skaičiavimai. Elektros tinklo elementų parinkimas. Jungtuvų parinkimas. Skyriklių parinkimas. Srovės matavimo transformatorių parinkimas. Įtampos matavimo transformatorių parinkimas. Šynų parinkimas. Kabelių parinkimas. Apsaugos priemonių nuo viršįtampių parinkimas. Savų reikmių transformatoriaus parinkimas. Papildomo elektros energijos šaltinio parinkimas. Kompensacinio įrenginio parinkimas. 10 kV skirstyklų parinkimas. Relinė apsauga ir automatika. Valdymas. Apsaugos. Automatinio rezervo įjungimas. Apsaugos priemonių nuo tiesioginio žaibo smūgio parinkimas. Įžeminimo įrenginio parinkimas. Skirstyklos apšvietimo elektros tinklo projektas. Skirstyklos ekonominis įvertinimas. Ekonominė analizė. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Sąmatinis skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


3. Kruonio technologinio parko elektros tinklo projektas (apkrovų skaičiavimas, elektros tinklo schemos parinkimas, transformatorių parinkimas, avarinių režimų parametrų nustatymas, elektros tinklo elementų parinkimas, žaibosaugos įrangos parinkimas, įžeminimo įrenginio parinkimas, elektros įrenginių specifikacijos sudarymas).

Visi žinome, kad informacinės technologijos (IT) tampa vis labiau svarbios mūsų gyvenime. Kasdien jos tobulėja, vystosi, teikia vis didesnę naudą vartotojams. Puikus pavyzdys kompanija „ Google“, kuri nuolatos plečiasi, diegia pažangias sistemas, kurios galutiniam vartotojui išties palengvina gyvenimą. Visam darbui palaikyti, žinoma, reikia daugybės serverių ir duomenų centrų įvairiose pasaulio šalyse.

Darbo tikslas: Suprojektuoti elektros tinklus, kuriais bus tiekiama elektros energija būsimam Kruonio technologiniam parkui.

Darbo uždaviniai:

Įvertinti tinklo prijungimą prie elektros energetikos sistemos

Įvertinti parko apkrovas ir jų įtaką sistemai.

Sudaryti elektros tinklo schemą.

Apskaičiuoti trumpuosius jungimus ir darbines sroves parko elektros tinkle.

Parinkti įžeminimo įrenginį ir apsaugą nuo tiesioginio žaibo smūgio.

Atlikti ekonominį elektros tinklų projekto vertinimą.

Naujos transformatorinės pastotės elektros energijos vartotojai galėtų būti duomenų centrai ar įvairūs informacinių technologijų centrai.

Prašoma užtikrinti aprūpinimo elektros energija patikimumo lygį, atitinkantį elektros energijos teikimą ne mažiau kaip iš trijų nepriklausomų maitinimo šaltinių 110 kV tinkle:

a. tiesioginį maitinimą nuo 110 kV šynų 330/110 kV transformatorių pastotėje;

b. tiesioginį maitinimą nuo tranzitinės 110 kV oro linijos, kuri gali veikti nepriklausomai nuo sutrikimų ankstesniame punkte minimoje 330/110 kV transformatorių pastotėje;

c. papildomą (nepriklausomą) elektros energijos tiekimo šaltinį visam prijungiamam galingumui, Lietuvos elektros energetikos sistemos dalinės arba totalinės avarijos atveju, numatant reikalingas automatikos priemones, kuriomis būtų galima užtikrinti elektros energijos tiekimo atstatymą per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 30 min., bei užtikrinti elektros energijos tiekimą iš papildomo (nepriklausomo) šaltinio iki 12 val.

Pateikiamas situacijos planas, kuriame iš viršaus pavaizduotas principinis elektros tinklo prijungimas prie elektros energetikos sistemos.

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ savo reikalavimuose nurodė, kad būsimam parkui reikės 9-30 MW galios. Atlikdamas skaičiavimus laikysiu, kad parko instaliuota galia bus maksimali, t.y. 30 MW.

Visa būsimo parko instaliuota galia nebus išnaudojama, todėl, norint įvertinti būsimą apkrovą, instaliuotą galią reikia padauginti iš paklausos koeficiento Q, kuris yra lygus 0,7.

Autotransformatoriaus galia yra 200 MVA. Iš paveikslėlio matyti, kad jis yra apkrautas 61,4 MW aktyviąja galia ir 46,05 reaktyviąja galia. Pilnutinė apkrova apskaičiuojama pagal formulę:

Technologinio parko maksimali galia yra 30 MW, todėl galima daryti išvadas, jog prijungus technologinį parką, autotransformatorius nebus perkrautas. Pastotės savųjų reikmių apkrovos nevertinu, nes jos yra palyginti mažos.

Elektros tinklo schema sudaroma iš keturių 110 kV įtampos linijų, kurios yra prijungiamos prie dviejų šynų sekcijų. 110 kV skirstyklos schema – „SS“ tipo schema. Šynos sujungiamos sekcijiniu jungtuvu. Toliau prie šynų dvejomis linijomis prijungiami du galios transformatoriai, kurie transformuoja įtampą iki 10 kV. Galiausiai, transformatoriai prijungiami prie 10 kV skirstyklos, kuri paskirstys elektros energiją būsimam Kruonio technologiniam parkui. Elektros tinklo schema pateikiama priede.

Projektuojamoje pastotėje bus du galios transformatoriai, kurie dirbs lygiagrečiai normaliu darbo režimu. Įvykus avarijai ir atjungus vieną iš dviejų linijų, visa apkrova teks vienam transformatoriui, tačiau apkrova negali viršyti 40% transformatoriaus maksimalios galios. Parenkami du 25 MVA galios transformatoriai. Norint patikrinti ar galios transformatoriai yra tinkami, nagrinėjami du darbo režimai: normalaus darbo režimas ir po avarinio darbo režimas.

  • Elektrotechnika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 745 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (7390 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ignas
  • Kruonio technologinio parko elektros tinklai
    10 - 3 balsai (-ų)
Kruonio technologinio parko elektros tinklai. (2016 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/kruonio-technologinio-parko-elektros-tinklai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 17:06
×