Kulalių riedulyno gamtotvarkos planas


Dirvožemio ir ekosistemų apsauga. Kulalių riedulyno gamtotvarkos planas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės geografinės sąlygos. Klimatinės ypatybės. Geologinės ypatybės. Geomorfologinės ypatybės, pagrindinės reljefo formos. Dirvožemių ypatybės. Hidrografinės, hidrologinės ypatybės. Kraštovaizdžio aprašymas. Teritorijos biologinės ypatybės. Laukinės augalijos ypatybės. Laukinės gyvūnijos ypatybės. Kultūros paveldo objektai. Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas. Esamos žemėvaldos. Žemės ūkio intensyvumas. Žemės naudojimas praeityje. Miško išteklių naudojimo ypatybės. Vyraujančios rekreacijos formos. Medžioklės ir žvejybos ypatybės. Vandens telkinių naudojimo būdai. Naudingųjų iškasenų gavyba. Kitos gamtos išteklių naudojimo veiklos rūšys. Teritorijos socialiniai ekonominiai aspektai. Svarbiausios teritorijos ekonominės veiklos. Teritorijos naudojimas švietimo reikmėms. Specifinė veikla ir jos poveikis teritorijai. Su teritorija susiję projektai, planai ar programos. Žmogaus veikla gretimose teritorijose. Ekologinis būklės vertinimas. Pažeidžiamumas ir stabilumas. Retumas. Natūralumas ir tipiškumas. Įvairovė. Dydis ir fragmentiškumas. Teritorijos padėtis saugomų teritorijų su panašiomis vertybėmis atžvilgiu. Socialinis-ekonominis būklės įvertinimas. Teritorijoje vykdomos veiklos formos svarba. Ūkinės veiklos reguliavimo poreikis, galimybių gyventojams plėtra. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslai. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė. Gamtotvarkos metodų alternatyvų parinkimas. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo plano parengimas. Tvarkymo priemonių lokalizavimas. Gamtotvarkos plano priemones įgyvendinantys asmenys ir jų funkcijos. Lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Gamtotvarkos plano tikslinimas ir stebėsena (monitoringasIšvados. Literatūros sąrašas. Gamtotvarkos plano brėžiniai ir priedai.

Kulalių riedulyno BAST gamtinės vertybės (Europos Bendrijos svarbos buveinės ir dauguma retųjų rūšių) yra priklausomos nuo ekstensyvaus buveinių naudojimo (ganymo arba šienavimo). Nevykdant ekstensyvios ūkinės veiklos, teritorija gali apaugti krūmynais ir miškais. Tokiu atveju svarbiausios dabar esančios gamtinės vertybės sunyktų. Dėl sausinamosios melioracijos didelėje teritorijos dalyje pažeistas hidrologinis režimas, ypač veikiantis šlapiuose biotopuose susiformavusias augalų bendrijas. Aplink vyrauja dideli dirbamų laukų plotai. Juose gausiai naudojant trąšas, gali būti užteršta saugoma teritorija ir pakisti augalų bendrijos.

Pirminis sumedėjusios augalijos iš pievų ir kadagynų pašalinimas alternatyvų neturi: rankiniu būdu iškirsti medžius, krūmus ir juos išvežti. Smulkesnes šakas galima deginti sukrovus į krūvas. Vėlesnis teritorijos prižiūrėjimas gali būti vykdomas įvairiai: šienaujama rankiniu būdu (žoliapjovėmis, krūmapjovėmis, dalgiais) arba ganomi galvijai, arba ir ganyti, ir šienauti kartu. Tačiau šienauti šioje teritorijoje yra sudėtinga dėl gausybės akmenų ir todėl nerekomenduojama. Atstatant hidrologinį režimą galimi keli variantai: vienas – užtvenkti esamus kanalus ir juos laikyti atvirus, kitas – sausinimo kanalus užversti žemėmis. Antras variantas būtų priimtinesnis, nes vėliau nebesimatytų anksčiau buvusios sausinamosios melioracijos požymių, tačiau jis būtų žymiai brangesnis, nes reikalingi nemaži žemių kasybos darbai ir pirmaisiais metais palei kanalus būtų pažeistas dirvos paviršius. Formuojant apsauginių miškų juostas, galima palikti teritoriją savaiminiam apaugimui medžiais ir krūmais arba juos pasodinti. Pirmas būdas priimtinesnis, nes žymiai ekonomiškesnis ir iš karto formuojasi natūralus miškas.

Pirmą kartą buveinių būklę reikėtų įvertinti 2008 m., t. y. pirmos peržiūros metu. Vėliau vertinimą kartoti kas 5 metai.

Atlikdama šį darbą susipažinau su gamtotvarkos planų rengimo taisyklėmis. Sužinojau apie Kulalių riedulyno esamas problemas ir rengiamius problemų sprendimo būdus. Susipažinau su gausiomis viržynų, kadagynų, briedgaurynų, melvenynų buveinių su joms budinga struktūra bei rūšių sudėtimi, retų augalų ir gyvūnų rūšių populiacijų apsaugos bukle. 

  • Aplinka Referatas
  • Microsoft Word 16074 KB
  • 2014 m.
  • 34 puslapiai (5757 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dinomit
  • Kulalių riedulyno gamtotvarkos planas
    10 - 2 balsai (-ų)
Kulalių riedulyno gamtotvarkos planas. (2014 m. Gruodžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/kulaliu-riedulyno-gamtotvarkos-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 15:53
×