Kultūra Europos Sąjungoje


Kas ta – ES? Europos Sąjungos raida. ES institucijos ir įstaigos. Kultūra Europos Sąjungoje. Tikslai ir pagrindinės funkcijos. Paramos rūšys. Su kultūra susijusios šios ES politikos sritys. Laimėjimai. Politikos naujovės. Veiksmų programos. Kaunas sieka tapti kultūros sostine. Menininkų judumas. „Kūrybiška Europa“. ES kultūros finansavimas ir projektai. Lietuvos kultūros institutas. ES investicijos interneto platybėms. Tai įdomu. Išvados. Literatūros šaltinių sąrašas.


2007 m. gegužę Komisija pasiūlė kultūros darbotvarkę, pagrįstą trimis bendrais tikslų rinkiniais: kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo, kultūros, kaip kūrybiškumo varomosios jėgos, ir kultūros, kaip esminio tarptautinių santykių komponento. Remdamosi pirmojo rinkinio tikslais (kultūros dialogas), ES ir visos kitos susijusios suinteresuotosios šalys turėtų dirbti išvien ir skatinti kultūrų dialogą, kuriuo būtų užtikrinta, kad būtų suprasta, gerbiama ir skatinama ES kultūrų įvairovė. Pavyzdžiui, jos turėtų siekti skatinti tarpvalstybinį menininkų ir kultūros sektoriaus darbuotojų judumą ir tarpvalstybinę meno kūrinių sklaidą. Pagal antrojo (kultūra kaip kūrybiškumo varomoji jėga) rinkinio tikslus ypatingas dėmesys skiriamas kultūros, kaip kūrybiškumo varomosios jėgos, skatinimui vadovaujantis Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija ir jos pagrindu parengta strategija „Europa 2020“. Kultūros, kaip gyvybiškai svarbaus Sąjungos tarptautinių santykių elemento, skatinimą apima trečiojo (kultūra kaip gyvybiškai svarbus elementas) rinkinio tikslai. ES, būdama UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo šalis, yra įsipareigojusi plėtoti naują aktyvesnį Europos kultūrinį vaidmenį tarptautinių santykių srityje, taip pat integruoti kultūros aspektą, kaip gyvybiškai svarbų elementą, į Europos santykius su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais.

Contemporary Capital – daugiasluoksnis pavadinimas, leidžiantis akcentuoti daugybę su šios programos tikslais susijusių temų:

a.Europos investicijų banko valdoma finansinė garantija, kad smulkiems operatoriams būtų lengviau gauti banko paskolą;

b.finansavimas studijoms, analizei ir geresniam duomenų rinkimui paremti siekiant pagerinti įrodymų bazę, reikalingą politikai formuoti.

Prioritetai: remti tarptautines kultūrines veiklas, kaip, pavyzdžiui, parodos, mainai, festivaliai;

Kultūrinio politinio bendradarbiavimo ES formos – įvairių tarptautinių organizacijų veikla yra svarbi grandis siekiant užtikrinti kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo principų įgyvendinimą ES. Jos suteikia platesnes galimybes aktyvinti ES kultūros politikos krypčių įgyvendinimą, veikia politikos administravimo praktiką. Kultūrinio politinio bendradarbiavimo formos gali tapti gerosios patirties sklaidos būdais, taip pat perteikti netinkamų sprendimų pasekmes, todėl ES kultūros politikos administravimą tikslinga tobulinti ir atsižvelgiant į aplinkos kontekste veikiančių kultūrinių politinių bendradarbiavimo formų įtaką. ES kultūros politikos tikslai: kultūrinio dialogo formavimas ir skatinimas, kūrybinės raiškos formų aktyvinimas, bendro ES kultūros paveldo apsauga, kultūros kaip tarptautinio bendradarbiavimo formos plėtojimas, kultūros kaip tarptautinių santykių plėtojimo priemonės efektyvus valdymas remiantis demokratiškumo principais, siekiant užtikrinti lygias galimybes ir nacionalinių kultūros politikų įgyvendinimo prioritetus, kurie grindžiami teisėtumu ir atsakomybe. ES kultūros politikos tikslai svarbūs kiekvienos valstybės narės kultūros politikai, taip pat kuria bendro Europinio kultūros politikos visuotinų gairių formavimosi prielaidas, skleidžia demokratines vertybes.

  • Microsoft Word 54 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (4480 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Kultūra Europos Sąjungoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Kultūra Europos Sąjungoje. (2018 m. Lapkričio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/kultura-europos-sajungoje.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 15 d. 17:21
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo