Kultūra (2)

373 dokumentai
Japonijos kultūra ir tradicijos
Klaipėdos licėjus. Japonijos kultūra ir tradicijos. Kimono. Kimono ( kimono, liet. „Apsivelkamas daiktas“) – japonų tradicinis drabužis. Origami. Origamis origami) – japoniškas popieriaus lankstymo menas. Sushi. Sušis – japonų ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 05 04
Krikščionybės reikšmė Europos kultūrai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Krikščionybės reikšmė Europos kultūrai. Literatūra.
Kultūros referatai, Referatas, 5 puslapiai
2019 05 30
Norvegija: kurltūra ir menas
Įvadas. Kultūra. Šventės. Maistas. Religija. Kalba. Žmonės. Vikingai. Menas. Literatūra. Muzika. Vizualinis menas. Išvados. Šaltiniai.
Kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 01 02
Vadybinė praktika skuodo rajono kultūros centre
Įvadas. Kultūros centrų steigimas, klasifikavimas,veiklos teisinio reglamentavimo ypatumai. Kultūros centrų klasifikavimas. Kultūros centrų veiklos teisinė formos. Skuodo rajono kultūros centro vidinės aplinkos bei veiklos analizė. ...
Kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 01 10
Kultūrinio kraštovaizdžio struktūra
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kultūrinis kraštovaizdis. Kraštovaizdis. Kultūrinio kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros sandara. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra. Principinis struktūrinis kultūrinio ...
Kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 10 04
Kultūros paveldas konspektas
Nekilnojamasis kultūros paveldas. Nekilnojamasis kultūros paveldas pagal jo sandarą. Pavienius objektus , kompleksus ir vietoves. Objekto , jų dalių ar elementų vertingosios savybės gali būti. Teritorijų vertingosios savybės. Senovės ...
Kultūros konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2017 01 02
Kūrybiškumo raida
Kūrybiškumo raida. Kūrybiškumo raidos aktualijos. Mokslininkų požiūriai. Kritiniai kūrybiškumo raidos momentai. A. Petrulytės tyrimų rezultatai. Apibendrinant, stebimas neigiamas vaidmuo tradicinio ugdymo stereotipų. Kūrybiškumo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 17
Vėlykos skaidrės (3)
Vėlykos. VELYKOS – gamtos atbudimo, džiaugsmo ir linksmybių šventė. Patalpų dekoravimas. Puošiant savo erdvę reikia atkreipti dėmesį į vitrinų. Stalo papuošimai. Joks Velykų stalas neapsieis be tradicinių atributų kiaušinių. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 03
Kūrybinės industrijos Rumšiškėse
Įvadas. Rumšiškių gyvenvietė, jos istorinė ir kultūrinė reikšmė Lietuvai.
Kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 01 02
Lietuvos kultūra, menas, sportas, švietimas
Lietuvos kultūra, menas, sportas, švietimas bei šventės. Kultūra. Lietuvių etninė kultūra. Menas. Literatūra. Architektūra. Dailė. Muzika. Sportas. Populiariausios sporto šakos Lietuvoje. Švietimas Lietuvoje. Formaliojo švietimo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 03 18
Marijampolės kultūros centras - praktikos ataskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Marijampolės kultūros centras. Praktinė dalis. Paslaugos. Kolektyvai. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Šaltiniai.
Kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2018 05 03
Norvegijos ir Lietuvos kultūrų skirtumai ir panašumai
Norvegijos ir Lietuvos kultūrų skirtumai ir panašumai. E. T. Hall kultūrų klasifikavimo modelis. Palaikyti visam gyvenimui. Hofstede kultūrų klasifikavimo modelis. Ir iškovoti aukštą poziciją rinkoje nesitikint greitų rezultatų. ...
Kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 09 19
Pagoniškoji Lietuvos kultūra
Pagoniškoji Lietuvos. Kultūra. Dievybės ir būtybės. Perkūnas – vyriausiasis Lietuvos dievas, gamtos jėgų valdovas ir teisingumo prižiūrėtojas. Laima – gimimo ir gyvenimo deivė, žmogaus likimo lėmėja. Vėlinas – vėlių ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 16
Rusijos kultūros ir komunikacijos ypatumai
Įvadas. Rusijos galia ir ekonomika. Komunikacija. Rusijos komunikacija. Komunikacija ir gestai. Svetimšalių sunkumai. Verslo derybos. Kultūra. Rusijos kultūra. Rusijos šeima, švietimas ir religija. Švietimas. Šeima. Religija. Išvados. ...
Kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 20
Šeimos šventė
Renginio tikslas: paminėti mokytojų dieną.Renginio uždaviniai: 1. pasveikinti visus pedagogus dirbančius mokykloje;2. skatinti pedagogus bendrauti ir bendradarbiauti bendrose veiklose;3. įtraukti į veiklą mokinius;4. sukurti pakilią ir ...
Kultūros scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2016 10 06
Šokiai Rusijoje
Šokiai rusijoje. (rusų tautos šokiai). Rusų liaudies šokiai. Liaudies choreografija – liaudies meno rūšis, sinkretinė liaudies kūryba. Rusiškas šokis. Folkloriniai tautos šokiai visais laikais buvo ir tebėra labai svarbi rusų ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 29
Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai skaidrės
Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai. Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Tarpusavio sąveika. Tarpusavio santykiai. Tauta. Tautai būdinga kalba. Galime pasidžiaugti. Tautai būdingi papročiai. Tautai būdinga istorija. Visuomenė. Kultūra. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2018 11 02
Antikos mitai
Europos kultūros pagrindas , šaknys , šaltinis yra senovės graikų kultūra. Antikos mitai. Mitai. Europos kultūros pagrindas, šaknys, šaltinis yra senovės graikų kultūra. Nuo antikos laikų iki dabar žmogaus idealo suvokimas labai ...
Kultūros aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 17
Azijos šalių arbatos kultūra
Arbata - vienas iš seniausių gėrimų pasaulyje. Prabilus apie arbatos gydomąsias savybes, ji sparčiai pradėjo populiarėti ir Japonijoje. Arbatos gėrimo ceremonija Japonijoje. Ceremonijos eiga. Arbatos ruošimas. Arbatos gėrimo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 12 07
Japonijos etiketas ir protokolas
Įvadas. Japonijos kultūra ir bendravimo ypatumai. Japonų tauta. Japonijos verslo kultūra. Bendravimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Klausymosi įpročiai. Verslo etiketas. Kreipimasis. Pasisveikinimas, susipažinimas. ...
Kultūros referatai, Referatas, 23 puslapiai
2018 09 26
Kultūriniai imperatyvai Didžioji Britanija
Įvadas. Kultūriniai imperatyvai. Bendroji Didžiosios Britanijos informacija. Kultūriniai bendravimo ypatumai. Didžiosios britanijos verslo etiketas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 05 17
Kultūrinis šokas namų darbas
Kultūrinis šokas. Kultūrinio šoko samprata. Savame krašte retai susimąstome apie savo kultūrą. Panašiai jaučiamasi atsidūrus skirtingoje kultūroje – visi papročiai, elgesio normos nustoja veikusios (pietų pertrauka, ...
Kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 04 28
Modernizmas Lietuvoje Fluxus Judėjimas J. Mačiūnas J. Mekas
Modernizmas Lietuvoje. Fluxus. Fluxus Lietuvoje. No theatre. Jurgis Mačiūnas. Gyvenimas. Veikla. Kūryba. Fluxus dėžutės. Jonas Mekas. Gyvenimas. Veikla. Kūryba. Bibliografija. Eilėraštis iš rinkinio. „Gėlių kalbėjimas“ (1961m. ). ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 03 31
Santuoka ir šeimos kūrimas skaidrės
Santuoka ir šeimos kūrimas. Santuoka kas tai? Santuoka yra daugiau. Santuokos priežastys. Sugyventiniai – tai. Šeimų formos. Sugyventiniai“ – socialinė. Šeima ir valstybė. Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 31
Tautos ir pasaulio - kultūra
Tautos ir pasaulio – kultura. Mūsų namų planetoje yra daug skirtingų šalių, turinčių savo tradicijas, papročius ir kultūrą.
Kultūros esės, Esė, 2 puslapiai
2018 04 29
Visuomenė ir kultūra
Visuomenė ir kultūra. Kas yra kultūra? Šiuolaikinėje kultūros sampratoje išsiskiriamos dvi tarpusavyje susijusios kryptys. Talcottas Parsonsas. Claude’as Lévi-Strauss’as. Visuomenė be kultūros?. . Kultūra be visuomenės? Kas ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 07
Danija: istorija
Danijos apžvalga trumpai. Danijos atsiradimas. Viduramžiai. Danijos karalystės susidarymas. Kalmaro unija. Danija naujaisiais amžiais. Konstitucijos pasirašymas. Danijos karas 1864m. Pasauliniai karai. Pirmasis Pasaulinis karas. Antrasis ...
Kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 20
Dzūkija kultūros skaidrės
Dzūkija. Geografinė padėtis. Lietuvos regionas, yra šalies pietryčiuose, tarp Nemuno vidurupio ir Neries upės. Priklausančios savivaldybės.  Dzūkija apima Alytaus miestą. Gamtos bruožai. Didžiąją Dzūkijos dalį. Žymūs žmonės. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 02 13
Estijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos pristatymas
Estijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos. Estija. Valstybė šiaurės Europoje Valdymo forma – parlamentinė demokratija. Balsavimas internetu. Estija pagarsėjo kaip. Toks balsavimo būdas iš piliečių pareikalauja kur kas mažiau laiko ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 01
Hipiai ir kitos jaunimo grupės
Hipiai ir kitos jaunimo grupės. Jaunimo judėjimas. Hipiai. Hipiai – subkultūra, kilusi iš jaunimo judėjimo. Psichodelinis hipių menas. Tai yra menas įkvėptas psichoaktyvių medžiagų. Hipių apranga. Hipių judėjimas ir su juo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 08
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!