Kultūra (2)

347 dokumentai
Lietuvos ir Portugalijos kultūriniai skirtumai
Įvadas. Tarpkultūrinė komunikacija. Problema. Uždaviniai. Informacija apie portugaliją. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Atsakymų analizė. Išvados. Summary. Priedai. Klausimynas. Literatūros sąrašas.
Kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 04 19
Vėlykos skaidrės (3)
Vėlykos. VELYKOS – gamtos atbudimo, džiaugsmo ir linksmybių šventė. Patalpų dekoravimas. Puošiant savo erdvę reikia atkreipti dėmesį į vitrinų. Stalo papuošimai. Joks Velykų stalas neapsieis be tradicinių atributų kiaušinių. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 03
Kūrybinės industrijos Rumšiškėse
Įvadas. Rumšiškių gyvenvietė, jos istorinė ir kultūrinė reikšmė Lietuvai.
Kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 01 02
Marijampolės kultūros centras - praktikos ataskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Marijampolės kultūros centras. Praktinė dalis. Paslaugos. Kolektyvai. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Šaltiniai.
Kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2018 05 03
Norvegijos ir Lietuvos kultūrų skirtumai ir panašumai
Norvegijos ir Lietuvos kultūrų skirtumai ir panašumai. E. T. Hall kultūrų klasifikavimo modelis. Palaikyti visam gyvenimui. Hofstede kultūrų klasifikavimo modelis. Ir iškovoti aukštą poziciją rinkoje nesitikint greitų rezultatų. ...
Kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 09 19
Rusijos kultūros ir komunikacijos ypatumai
Įvadas. Rusijos galia ir ekonomika. Komunikacija. Rusijos komunikacija. Komunikacija ir gestai. Svetimšalių sunkumai. Verslo derybos. Kultūra. Rusijos kultūra. Rusijos šeima, švietimas ir religija. Švietimas. Šeima. Religija. Išvados. ...
Kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 20
Šeimos šventė
Renginio tikslas: paminėti mokytojų dieną.Renginio uždaviniai: 1. pasveikinti visus pedagogus dirbančius mokykloje;2. skatinti pedagogus bendrauti ir bendradarbiauti bendrose veiklose;3. įtraukti į veiklą mokinius;4. sukurti pakilią ir ...
Kultūros scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2016 10 06
Šokiai Rusijoje
Šokiai rusijoje. (rusų tautos šokiai). Rusų liaudies šokiai. Liaudies choreografija – liaudies meno rūšis, sinkretinė liaudies kūryba. Rusiškas šokis. Folkloriniai tautos šokiai visais laikais buvo ir tebėra labai svarbi rusų ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 29
Antikos mitai
Europos kultūros pagrindas , šaknys , šaltinis yra senovės graikų kultūra. Antikos mitai. Mitai. Europos kultūros pagrindas, šaknys, šaltinis yra senovės graikų kultūra. Nuo antikos laikų iki dabar žmogaus idealo suvokimas labai ...
Kultūros aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 17
Kultūriniai imperatyvai Didžioji Britanija
Įvadas. Kultūriniai imperatyvai. Bendroji Didžiosios Britanijos informacija. Kultūriniai bendravimo ypatumai. Didžiosios britanijos verslo etiketas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 05 17
Kultūrinio kraštovaizdžio struktūra
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kultūrinis kraštovaizdis. Kraštovaizdis. Kultūrinio kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros sandara. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra. Principinis struktūrinis kultūrinio ...
Kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 10 04
Kultūrinis šokas namų darbas
Kultūrinis šokas. Kultūrinio šoko samprata. Savame krašte retai susimąstome apie savo kultūrą. Panašiai jaučiamasi atsidūrus skirtingoje kultūroje – visi papročiai, elgesio normos nustoja veikusios (pietų pertrauka, ...
Kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 04 28
Kultūros paveldas konspektas
Nekilnojamasis kultūros paveldas. Nekilnojamasis kultūros paveldas pagal jo sandarą. Pavienius objektus , kompleksus ir vietoves. Objekto , jų dalių ar elementų vertingosios savybės gali būti. Teritorijų vertingosios savybės. Senovės ...
Kultūros konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2017 01 02
Kūrybiškumo raida
Kūrybiškumo raida. Kūrybiškumo raidos aktualijos. Mokslininkų požiūriai. Kritiniai kūrybiškumo raidos momentai. A. Petrulytės tyrimų rezultatai. Apibendrinant, stebimas neigiamas vaidmuo tradicinio ugdymo stereotipų. Kūrybiškumo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 17
Lietuvos kultūra, menas, sportas, švietimas
Lietuvos kultūra, menas, sportas, švietimas bei šventės. Kultūra. Lietuvių etninė kultūra. Menas. Literatūra. Architektūra. Dailė. Muzika. Sportas. Populiariausios sporto šakos Lietuvoje. Švietimas Lietuvoje. Formaliojo švietimo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 03 18
Santuoka ir šeimos kūrimas skaidrės
Santuoka ir šeimos kūrimas. Santuoka kas tai? Santuoka yra daugiau. Santuokos priežastys. Sugyventiniai – tai. Šeimų formos. Sugyventiniai“ – socialinė. Šeima ir valstybė. Šeima ir valstybė yra glaudžiai susijusios. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 31
Tautos ir pasaulio - kultūra
Tautos ir pasaulio – kultura. Mūsų namų planetoje yra daug skirtingų šalių, turinčių savo tradicijas, papročius ir kultūrą.
Kultūros esės, Esė, 2 puslapiai
2018 04 29
Visuomenė ir kultūra
Visuomenė ir kultūra. Kas yra kultūra? Šiuolaikinėje kultūros sampratoje išsiskiriamos dvi tarpusavyje susijusios kryptys. Talcottas Parsonsas. Claude’as Lévi-Strauss’as. Visuomenė be kultūros?. . Kultūra be visuomenės? Kas ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 07
Vokiečių ir portugalų analizė pagal E. T. Hall, R. D. Lewis ir G. Hofstede kultūrų grupavimo teorijas
Vokiečių ir portugalų analizė pagal Hall. Lewis ir Hofstede kultūrų grupavimo teorijas vokietija. Individualizmas – kolektyvizmas. Vyriškumo – moteriškumo. Ilgalaikė – trumpalaikė orientacija.
Kultūros analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 01 31
Danija: istorija
Danijos apžvalga trumpai. Danijos atsiradimas. Viduramžiai. Danijos karalystės susidarymas. Kalmaro unija. Danija naujaisiais amžiais. Konstitucijos pasirašymas. Danijos karas 1864m. Pasauliniai karai. Pirmasis Pasaulinis karas. Antrasis ...
Kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 20
Dzūkija kultūros skaidrės
Dzūkija. Geografinė padėtis. Lietuvos regionas, yra šalies pietryčiuose, tarp Nemuno vidurupio ir Neries upės. Priklausančios savivaldybės.  Dzūkija apima Alytaus miestą. Gamtos bruožai. Didžiąją Dzūkijos dalį. Žymūs žmonės. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 02 13
Estijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos pristatymas
Estijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos. Estija. Valstybė šiaurės Europoje Valdymo forma – parlamentinė demokratija. Balsavimas internetu. Estija pagarsėjo kaip. Toks balsavimo būdas iš piliečių pareikalauja kur kas mažiau laiko ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 01
Hipiai ir kitos jaunimo grupės
Hipiai ir kitos jaunimo grupės. Jaunimo judėjimas. Hipiai. Hipiai – subkultūra, kilusi iš jaunimo judėjimo. Psichodelinis hipių menas. Tai yra menas įkvėptas psichoaktyvių medžiagų. Hipių apranga. Hipių judėjimas ir su juo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 08
Įvairios šventės ir jų organizavimo metodika
Įvairios šventės ir jų organizavimo metodika šventė. Netradicinės Lietuvoje švenčiamos šventės. Šventę sudaro šios dalys pasiruošimas šventei šventės pradžia. Šventės struktūrą sudaro šie elementai šventės laikas ...
Kultūros referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 02 14
Joninių papročiai Lietuvoje
Joninių papročiai Lietuvoje. Joninės. Kasmet birželio 24 d. Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Papročiai. Birželio 24 d. išvakarėse moterys nuo seno rinkdavo įvairiausias gydančias žoleles. Netekėjusios merginos ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 06
Kalėdinis karnavalas scenarijus
Pasirodymai apie 5 min. Įeina šeima. Šeima atsisėda prie laiptų įrengtoje vietoje ant scenos. Išbėga mokinių tarybos nariai. Dukra. Jonukas ir grytutė. Vilkas ir septyni ožiukai. Žodis suteikiamas gimnazijos direktorei. Priminimas ...
Kultūros scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2017 01 19
Kolumbijos kultūra
Kolumbija. Vyriškumas – moteriškumas (MAS). Pagal Hofstede kultūrų matavimo teoriją. Kultūrų klasifikacija. Pagal R. D. Lewi‘o kultūrų klasifikaciją Kolumbija priklauso daugiaplanėms šalims. Laiko suvokimo kultūros. Pagal ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 02 20
Krepšinio kamuolio varymas
Pamokos planas nr. Studento vardas, pavardė. Klasė. Mokinių skaičius klasėje. 20. Reikalingas inventorius. Krepšinio kamuoliai, švilpukas. Pamokos pavadinimas Krepšinio kamuolio varymas. Uždavinys. Trukmė. Mokymo(si) veikla. Veiklos ...
Kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 04
Kultūrinis paveldas ir mitybos papročiai
Kultūrinis paveldas ir mitybos papročiai. Kultūros paveldas. Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos istoriniu. Lietuvos paveldas. M. Vilniaus senamiestis. Vilniaus senamiestis – seniausioji Vilniaus miesto dalis. Šiuolaikiniai ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 10 21
Lietuvos kultūra skaidrės
Lietuvos kultūra. Nuo 1990 m. iki 2017 m. Iškelti uždaviniai kultūros srityje. Jav įtaka Lietuvos Kultūros Internacionalizacijai. Alf veiklos rezultatas. Organizacija unesco. Sutartys kultūrinio bendradarbiavimo srityje. Įstojimas Į ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 12 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema