Kultūros srities analizė


Ekonomikos referatas. Įvadas. Kultūros programos ir projektai. Programų ir projektų valdymo modernizavimas Lietuvoje ir tarptautiniame kontekste. ES investicijos kultūrai 2014-2020. Kultūros politikos/įstaigų stebėsena ir vertinimas. Bendroji kultūros situacija. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiandieniniame nuolat kintančiame pasaulyje kultūra tampa vis svarbesniu bendruomenę telkiančiu veiksniu. Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra vis dažniau siejama su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyva. Siekiant Europos Sąjungos kultūros politikos tikslų – didinti gebėjimus eksperimentuoti, skatinti mainus ir mobilumą pereinant prie kūrybiškos ekonomikos, būtina peržiūrėti tradicinius kultūros sklaidos modelius, optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir modernizuoti infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirti įgūdžių tobulinimui, finansavimo galimybių gerinimui, konkurencingumo didinimui.

Kultūros srities tyrimų tikslas – išanalizuoti, bei aptarti šiandieninės Lietuvos kultūrinę situaciją, meno kūrėjų, vartotojų ir institucijų būklę.

Kultūros programų ir projektų sąvokų mokslinėje literatūroje vartojama ne viena. Visuotinai pripažįstamos kultūros programos samprata aprėpia dvi sąvokas – kultūros ir programos. Kultūra (ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, garbinimas) – socialinė sistema, garantuojanti materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą, panaudojimą ir perteikimą; kultūra apibūdina visuomenės raidos lygį. Viena esminių naujosios viešosios vadybos nuostatų yra struktūrinis valdymas, leidžiantis numatyti ilgalaikius valstybės strateginius tikslus ir sutelkti šalies išteklius jiems įgyvendinti. Tam tikslui būtina parengti efektyvias viešąsias programas ir projektus, sukurti struktūras, kurios tai įgyvendintų, garantuoti išteklius, užsitikrinti suinteresuotųjų paramą. Kitaip tariant, viešoji programa – tai dokumentas, kuriame fiksuojama procedūrų ir taisyklių visuma, nustatyti tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo vertinimo kriterijai, priemonės, lėšos ir tikėtinas programos poveikis.

Valstybių finansuojamos kultūros programos apibrėžia nacionalinius tikslus įvairiose kultūros srityse ir tų tikslų siekimo būdus, taip pat tampa esminėmis kultūros projektų vykdytojų gairėmis bei nuostatais, siekiant valstybinio dalinio kultūros projektų finansavimo. W. Parsons (2001) teigė, kad viešosios politikos mokslų orientacija pripažįsta, jog viešoji politika ir problemos, kurios jai rūpi, nėra sudėliotos į griežtai apibrėžtas akademinio tyrimo rubrikas. Kultūros programų ir projektų valdymas bei analizė taip pat sietini su įvairiomis orientacijomis. Kultūros politikoje analizės padeda vertinti programas ir projektus kokybiniu ir kiekybiniu aspektais. Tačiau kultūros programų ir projektų analizei Lietuvoje vis dar skiriama nepakankamai dėmesio, bei lėšų. Efektyvus kultūros programų ir projektų valdymas – tai užsibrėžtų tikslų pasiekimas mažiausiomis sąnaudomis per trumpiausią laiką, tinkamiausių sprendimų visuma srities problemoms spręsti, padedanti rezultatyviai planuoti, koordinuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti veiklą. Viešojo administravimo, kaip visuomenės teorijos ir praktikos, socialinė, ekonominė, politinė ir kultūrinė aplinka savita. Viešosios politikos ir viešojo administravimo santykių lygmuo dažnai suvokiamas kaip politikos ir administravimo funkcijos, jų tarpusavio santykiai, viešojo administravimo politinis kontekstas. Taigi viešojo administravimo veiksmų poveikį politikai visuomenė ir net patys administratoriai gali laikyti protinių, juridinių ir techninių kriterijų pritaikymu politikos klausimams, jei toks taikymas gali padėti surasti ir realizuoti geresnius sprendimus. Toks loginių sprendimų atlikimas dar labiau sustiprėja demokratinėje visuomenėje, valstybės valdymo aparatą siekiant išlaikyti neutralų valdančiųjų partijų atžvilgiu. Ypač svarbu, jog jau patvirtintos kultūros programos ar kultūros strateginės nuostatos nekistų iš esmės į valdžią atėjus naujiems valdantiesiems, nes tuomet neišvengiama kultūros programų įgyvendinimo nestabilumo, trikdomi jau pradėti gyvendinti projektų veiklos planai.

 • Ekonomika Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Robertas
 • 14 puslapių (2581 žodis)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 1049 KB
 • Kultūros srities analizė
  10 - 2 balsai (-ų)
Kultūros srities analizė. (2016 m. Sausio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/kulturos-srities-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:44