Kūno kultūros praktikos ataskaitos

17 dokumentų
Kūno kultūros pedagogines praktikos ataskaita
9,3( 3 atsiliepimai )
Individualus darbo planas. Mokyklos sportinės veiklos specifikos ir ugdymo organizavimo aprašas. Mokyklos sporto veikla. Praktikos aprašas. Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas. Pamokos planas (bandomoji). Pamokos eiga. Kūno kultūros ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2013 04 04
Kūno kultūros praktika
Įvadas. Bendros žinios apie vaiką. Stebėjimuose sukaupta informacija ir jos analizė. Vaiko tipo nustatymas. Mokinio psichinių ypatumų tyrimas ir analizė. Dėmesys. Pravestų pokalbių aprašymas ir analizė. Pokalbis su klasės mokytoja. ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 50 puslapių
2014 03 27
Kūno kultūros praktikos darbas
Mokyklos ugdymo planas (kūno kultūra). Stebėtų pamokų planai. Pamokų planai. Kontrolinių pamokų planai. Popamokinis renginys. LSU studijų programos pristatymas.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2015 12 16
Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Individualus praktikos programos vykdymo planas praktikos laikotarpiui. Mokyklos veiklos programa. Kūno kultūros metodinės – kūrybinės grupės veiklos programa. Mokinių diskusijos skatinant fizinį aktyvumą. Vestų kūno kultūros pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 44 puslapiai
2014 12 02
Pedagoginės praktikos aprašas
Pažintinė veikla. Gimnazijos vizija, misija, bendruomenės veiklos vertybės. Neformali veikla mokykloje. Mokinių sveikata ir jos ugdymas. Kūno kultūros pamokos teminiai planai. Individualus veiklos planas. Formalusis fizinis ugdymas. Trijų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2015 11 05
Kuno kultura praktika sveikatos ugdymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros nuolatinių studijų programa iii kursas iii grupė sveikatos ugdymo užduotys. Sveikatos ugdymo bendrosios programos ir kitų sveikatinimo programų integravimas į dalyko pamoką ir pamokos fragmento vedimas pamokos planas. Pamokos ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2015 02 19
Stebėtojo praktika - Informacinių kūno kultūros priemonių mokykloje analizė
Stebėtojo pedagoginės praktikos rašto darbas. Kūno kultūros užduotys. Informacinių kūno kultūros priemonių mokykloje analizė. Tikslas – ugdyti sveiką, stipru, gerai fiziškai išsivysčiusi, ištvermingą žmogų, savimi ir savo ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2013 03 18
Kūno kultūros pedagogas - praktika
Pasirengimas savarankiškai pedagoginei praktikai. Individualus veiklos planas. Mokyklos ugdymo plano refleksija. Kūno kultūros mokymo/si programų, planavimo technologijų, pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemų analizė. Stebėtų pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 59 puslapiai
2018 05 06
Stebimoji kūno kultūros praktika
Kūno kultūros pamokos analizė i dalis. Pamokos efektyvumą skatinantys veiksniai. Puikiai. Labai gerai. Gerai. PatenKina-mai. Blogai. Pamokos efektyvumą. Slopinantys veiksniai. Pamokos analizė II dalis. Pedagogo ir mokinių pasirengimas ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2014 12 22
Kūno kultūros mokytojo praktika
Asistento praktikos analizė. Lietuvos edukologijos universiteto. Sporto ir sveikatos fakulteto. Tema Krepšinis. Tyrimo uždaviniai. Nustatyti pamokos struktūrinių dalių [parengiamosios (įvado, pramankštos), pagrindinės, baigiamosios] ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2013 12 08
Kūno kultūros pamoka: asistento praktika globojant mentoriui
Asistavimo mokytojui veiklų aprašas edukologiniai, psichologiniai, sveikatos ugdymo(-si), dalyko didaktikos aspektai. Asistento praktikos bendra (edukologijos, psichologijos, sveikatos ugdymo, dalyko didaktikos) refleksija.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 03 06
Stebėtojo praktika Kūno kultūros didaktikos užduotys
Stebėtojo praktikai. Kūno kultūros didaktikos užduotys. Užduotis. Informacinių , kūno kultūros priemonių mokykloje analizės protokolas Nr. Tikslas. Informacinių priemonių , inventoriaus vieta mokymo įstaigoje. Stebėtojo praktikos ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 03 23
Trenerio praktika krepšinio mokykla
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai istorija. Pagrindiniai veiklą reglamentuojantys dokumentai. Organizacijos numatytų veiklų rūšys, jų charakteristika. Krepšininkų rengimo tikslai ir uždaviniai. ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2013 11 22
Kūno kultūros praktika sveika gyvensena
Įžanga. Konsultacinė veikla. Stebėtų pamokų analizė. Pravestų pamokų analizė. Apibendrinimas ir refleksija. Literatūra. Priedai.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Sportas pedagoginės praktikos ataskaita
Titulinis lapas. Praktikos darbo saugos lapas. Individualus darbo planas. Fizinio pajėgumo požymių nustatymas pagal LKKŽ testus. Anketos dumenų pagal LKKŽ žinių testą „Kasdien judėti“ suvestinė. Fizinio ugdymo uždaviniai, programa ir ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 60 puslapių
2016 08 11
Judesio korekcijos specialisto praktika
Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Grupinių užsiėmimų planai. Refleksija.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 05 27
Asistento pedagoginės praktikos analizė
Analizės protokolas Nr. Kūno kultūros pamokos stebėtos Egliškių šv. J. Bosko vid. M-kla 6 klasės. Tyrimo uždaviniai. Pamokos struktūrinių daliu trukmė. Naudotų įrenginių, inventoriaus, vaizdinės medžiagos paskirtis. Įvertinimas. ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2018 05 12
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo