Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita


Individualus praktikos programos vykdymo planas praktikos laikotarpiui. Mokyklos veiklos programa. Kūno kultūros metodinės – kūrybinės grupės veiklos programa. Mokinių diskusijos skatinant fizinį aktyvumą. Vestų kūno kultūros pamokų planai. Teorinės sveikatos ugdymo pamokos planas. Integruotos sveikatos ugdymo pamokos planas. Netradicinės sveikatos ugdymo pamokos planas. Teorinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Integruotos gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Netradicinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Teorinės judesių mokymo ir lavinimo pamokos planas. Integruotos judesių mokymo ir lavinimo pamokos planas. Netradicinės judesių mokymo ir lavinimo pamokos planas. Integruotos sporto šakų pamokos planas. Kontrolinių kūno kultūros pamokų planai. Netradicinės sveikatos ugdymo kontrolinės pamokos planas. Integruotos sporto šakų pamokos planas. Refleksinė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos mokykloje analizė. Vykdytas renginys 9–12–tų klasių berniukų krepšinio varžybos. P r i e d a i.

Mokyklos vizija:

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinė mokykla – atvira kaitai ir naujovėms mokymo įstaiga, siekianti gimnazijos statuso, sudaranti palankias sąlygas nuolat mokytis visiems bendruomenės nariams.

2. Misija:

Mokykla teikia kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo savarankišką asmenybę, norinčią ir gebančią nuolat mokytis, įgytas žinias taikyti praktikoje ir kurti savo ateitį

3. Tikslai:

3.1. Siekti gimnazijos statuso modernia ugdymo kokybe, saugia bei estetiška aplinka reprezentuojant save kitų mokyklų tarpe.

3.2. Rengti mokinius gyvenimui, ypatingą dėmesį skiriant profesiniam informavimui bei karjeros planavimui.

4. Uždaviniai:

4.1. Pagerinti akademinius ir neakademinius ugdymo rezultatus.

4.2. Siekti aukštesnio bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros lygio tarp mokyklos bendruomenės narių, o taip pat su socialiniais partneriais.

4.3. Sistemingai naudoti aktyviuosius mokymo metodus individualizuojant mokymą(si), maksimaliai išnaudojant edukacines aplinkas.

4.4. Aprūpinti PIT-o kabinetą reikiama medžiaga ir technika.

4.5. Integruoti į ugdymo turinį karjeros planavimo veiklą ir tobulinti ikiprofesinį rengimą, plečiant bendradarbiavimą su aukštosiomis, aukštesniosiomis bei profesinėmis mokyklomis.

4.6. Turtinti mokyklos materialinę bazę.

  • Microsoft Word 166 KB
  • 2014 m.
  • 44 puslapiai (10523 žodžiai)
  • Mokykla
  • Romutis
  • Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita
    9.5 - 2 balsai (-ų)
Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita. (2014 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/kuno-kulturos-mokytojo-pedagogines-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 29 d. 00:55
×