Kursiniai darbai (298)

Kursinis darbas pavyzdys DOC ir PDF formatu. Čia pateikiami kokybiški kursiniai darbai VU, KTU, MRU kuriais su jumis pasidalino autoriai. Norint gerai parašyti šį darbą reikalingas pavyzdys, kuris padeda susigaudyti kokie yra šio darbo reikalavimai ir rašymas, struktūra, kaip atrodo titulinis puslapis, kokios būna darbo temos. Geras kursinis darbas - tai rašto darbas rašomas studijų metu, dažnai būna didelės apimties ir reikalauja teorinių ir praktinių žinių, analizės, remtis moksline literatūra.

Čia rasite informacijos ir žinių visomis mokslo temomis, galėsite pasisemti patirties iš kolegų ir panaudoti ją savo mokymuisi arba darbui. Šiuos kursinius darbus naudokite kaip idėjų ir informacijos šaltinį, naudojant informaciją iš darbo teisingai cituokite. Dokumentus galite atfiltruoti pagal mokslo sritį, matyti populiariausius ar naujausius darbus.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

9310 dokumentų
Medėja Valerijaus Argonautikoje
Įvadas. Medėjos pažintis su Jasonu. Pirmasis susitikimas. Teichoscopia. Meilė Jasonui. Medėjos išvaizda. Medėjos antgamtiška prigimtis. Santykis su dievais. Magiškos galios. Medėjos likimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šaltiniai. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2016 09 20
Medžiagos tekėjimas stačiakampio formos kanale
Klaipėdos universitetas. Medžiagos tekėjimas stačiakampio formos kanale. Skysčių pusiausvyros diferencialinės lygtys. Skysčio tekėjimo vientisumo lygtis. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys. Navje – stokso lygtys. Medžiagų ...
Chemijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 11 24
Medžių gyvašaknių ir gyvašakių šaknidijimosi tyrimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Dekoratyvinių medžių ir vaisiakrūmių dauginimas vegatatyviškai ir jų dauginimo būdai. Augalų dauginimosi salygos. Parenkama gyvašakėms ir gyvašakniams augimo vieta ir substrato ruošimas. Ūgliu ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 05 11
Merginų požiūris į dorovines vertybes
Įvadas. Dorovinių vertybių ugdymo problematika. Pagrindiniai dorovinių vertybių sapratos aspektai. Dorovinės vertybės socialiniame kontekste. Merginų požiūris į dorovinių vertybių raišką. Merginų dorovinių vertybių ugdymo ypatumai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 11 09
Metalinių konstrukcijų projektavimas: apkrovų skaičiavimas
Pirmasis sijyno variantas. Apkrovos. Šalutinės sijos skaičiavimas. Skaičiuoju įlinkį. Skaičiuoju klasę. Skaičiuoju stiprumą. Antrasis sijyno variantas. Skaičiuojamos apkrovos. Šalutinės sijos skaičiavimas. Skaičiuoju įlinkį. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 02 16
Mikroprocesorinė technika kursinis darbas
Mikroprocesorinė technika kursinis darbas.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 12 30
Mikrovaldiklio programos algoritmas: Skaitmeninis maitinimo šaltinio įtampos matuoklis su PIC18 šeimos mikrovaldikliu
Įvadas. Teorinė dalis. Mikrovaldikliai. Microchip mikrovaldikliai. PIC18 šeimos mikrovaldikliai. PIC18 programų atmintis. Elektrinė- principinė schema. Suprojektuota spausdintinė plokštė (pcbMikrovaldiklio programos algoritmas. ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 01 28
Mineralų fizikinės savybės
Įvadas. Naftos atsiradimo pasaulyje istorija. Naftos sudėtis. Nafta Lietuvoje. 8-9. Naftos gavyba Lietuvoje. 13. Ab ,,klaipėdos nafta’’. 12. Naftos panaudojimas. Naftos žala15 Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Geologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 14
Miškų funkcijos ir jų reikšmės
Saugomų teritorijų planavimas. Pagrindiniai teritorinio planavimo tikslai. Aptariamas su Dokumento rengėju. Dokumentų struktūra ir rengimas. Saugomų teritorijų ir jų zonų ribos nustatomos ir brėžiamos laikantis šių nuostatų. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2019 03 11
Mišri aplikacija – gamtinė medžiaga, popierius, tekstilė
Įvadas. Aplikacijos ugdomoji reikšmė. Aplikacijai skirta darbo vieta. Priemonės ir darbo būdai lavinantys vaiko ranką. Aplikacijos darbo atlikimo nuoseklumas. Aplikacijos ryšys su kitomis vaizduojamosios veiklos rūšimis. Mišri ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 05 10
Modeliai biologijoje: Populiacijų sąveikos modelių apžvalga ir matematika
Skirtingų rūšių populiacijų vidiniai santykiai. Simbiozė. /. Šiame grafike antroji populiacija dominuoja antrosios atžvilgiu iki laiko momento t*, po to pirmoji populiacija pradeda dominuoti. Taip pat tai toks dinaminių komponenčių ...
Biologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 26
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas
Įvadas. UAB „Utopija“ finansinė veiklos analizė. Trumpa bendrovės charakteristika. Įmonės darbuotojai ir struktūra. UAB „Utopija“ veiklos finansinė analizė. Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių UAB „Utopija“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 02 23
Mokesčio už aplinkos teršimą palyginimas Lietuvoje ir Estijoje analizė
Įvadas. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokesčio už aplinkos teršimą instrumentarijus Lietuvoje. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą statistika Lietuvoje. Mokestis už aplinkos teršimą ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 04 18
Mokesčių fiskalinė reikšmė ir jų surinkimas Lietuvoje
Įvadas. Mokesčių esmė ir ypatybės. Lietuvos respublikos valstybės biudžetas. Vertikalioji lr vb pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto vykdymas. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių analizė. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 05 24
Mokesčių ir mokesčių sistemos teoriniai pagrindai
Mokesčių ir mokesčių sistemos teoriniai pagrindai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 11 15
Mokesčių statistinis tyrimas
Statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistiniame tyrime naudotinos lentelės. Statistiniame tyrime naudotini grafikai. Statistiniame tyrime naudotos formulės. Kontent analizė. Mokesčių iš viso statistinio tyrimo metodologija. Mokesčių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 03 28
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveika mityba
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Mokinių fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos literatūros analizė. Mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas. Mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročiai. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. ...
Biologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 04 28
Mokinių po pamokinį fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai
Įvadas. Tyrimo objektas – moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijoje. Tyrimo tikslas – nustatyti moksleivių fizinį aktyvumą skatinančius veiksnius Radviliškio rajono Baisogalos ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 05 14
Moksleivių verslo klubas. Marketingas
Marketingas / rinkodara. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Noras. Poreikis. Paklausa. Rėmimas. Reklama. Reklamos rūšys. Kuriant reklamą. Marketingą vykdo ne tik verslo įmonės, bet ir visuomeninės organizacijos, politinės partijos, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2016 07 21
Motorogės ir jų techninė priežiūra
Įvadas. Konstrukcija. Motorogių tipai. Techninė priežiūra. Motorogių variklio priežiūra. Motorogių važiuoklės priežiūra. Motorogių vikšrų priežiųra. Korpuso švaros palaikymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 11 20
Multimedijos produkto – DVD su vaidybinių filmų „Atpildas“ – sukūrimas
Įvadas. Analitinė dalis. Multimedija. Garso – Vaizdo kūriniai. Filmų žanrų analizė. Filmavimas. Filmų idėjos. Siužetas. Kadruotė. Montavimas/Garsas. DVD Viršelio ir disko analizė. Projektinė dalis. Įžangos kūrimas. Filmavimo ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 05 08
Mykolas Krupavičius - VLIK'o pirmininkas
Įvadas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) reikšmė. Prelato M. Krupavičiaus figūra. M. Krupavičiaus, VLIK‘O pirmininko, vaikystės epizodai. M. Krupavičiaus veikla jaunystėje. Lietuvių krikščionių demokratų partija. ...
Istorijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2016 10 26
Nacionalinės pinigų sistemos atkūrimas
Įvadas. Pasitraukimo iš rublio zonos etapai. Nacionalinės pinigų sistemos sukūrimas. Laikinieji pinigai - talonai. Litai. Lietuvos siekis įsijungti į euro zoną. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 04 06
Nacionalizmo samprata
Įvadas. Nacionalizmo samprata. Tautiečiais ne gimstama, o tampam. Vienijimosi priežastys. Kalbos ir kultūros reikšmė. Kur pradžia. Politinė faktų falsifikacija. Kas pavojinga. Jokių nuolaidų. Nacionalizmo perspektyvos. Kur mūsų vieta. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 02 23
Namo vertės nustatymas
Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Ribojančios sąlygos ir vertintojo atsakomybė. Vertinamo turto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 11 14
Namų ūkio išlaidų priklausomybės nuo įtakojančių veiksnių analizė
Užsienio prekybą galima apibūdinti kaip prekių ir paslaugų judėjimą tarp skirtingų valstybių. Esminės dvi užsienio prekybos sudedamosios dalys yra importas ir eksportas. Bet literatūroje ir pasaulyje didžiausias dėmesys yra skiriamas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 06 18
Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus
Terminų žodynėlis. Įvadas. Namų ūkio pajamos ir jų paskirstymas. Namų ūkio pajamų esmė. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų veiksniai. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų sudėtis. Asmeninio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 26
Natūralios kalbos atpažinimas: matematinis kalbos modelis
Įvadas. Natūralios kalbos apibūdinimas. Kalbos atpažinimo pradžia. Shrdlu. Tiuringo testas. Word2Vec. Rekurentinis neuroninis tinklas. Markovo modelis. Markovo grandinė. Paslėptas Markovo modelis. Natūralios kalbos atpažinimas dabar. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 04 12
Naujo pastato statyba
Bendros žinios apie įmonę, kurioje atliekama praktika. Bendros žinios apie objektą, kuriame atliekama praktika. Objekte buvo naudojami įrankiai ir mechanizmai. Lauko ir patalpų įrengimo darbai. Naujo pastato statyba – Garliava. Pelėdų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2018 05 01
Nausėdų kadastrinė vietovė, GIS analizė
Užduotis. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 05 27
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!