Kursiniai darbai (298)

Kursinis darbas pavyzdys DOC ir PDF formatu. Čia pateikiami kokybiški kursiniai darbai VU, KTU, MRU kuriais su jumis pasidalino autoriai. Norint gerai parašyti šį darbą reikalingas pavyzdys, kuris padeda susigaudyti kokie yra šio darbo reikalavimai ir rašymas, struktūra, kaip atrodo titulinis puslapis, kokios būna darbo temos. Geras kursinis darbas - tai rašto darbas rašomas studijų metu, dažnai būna didelės apimties ir reikalauja teorinių ir praktinių žinių, analizės, remtis moksline literatūra.

Čia rasite informacijos ir žinių visomis mokslo temomis, galėsite pasisemti patirties iš kolegų ir panaudoti ją savo mokymuisi arba darbui. Šiuos kursinius darbus naudokite kaip idėjų ir informacijos šaltinį, naudojant informaciją iš darbo teisingai cituokite. Dokumentus galite atfiltruoti pagal mokslo sritį, matyti populiariausius ar naujausius darbus.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

9089 dokumentai
Tarpinės stoties projektavimas
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Tarpinės stoties projektas. Įvadas. Aprašymo dalis. Tarpinės stoties veiklos technologijos pagrindai. Keleiviniai įrenginiai ir jų paskirtis. Krovininiai įrenginiai ir jų paskirtis. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 01 30
Tarpinės stoties veiklos technologijos: stoties projektavimas
Tarpinės stoties veiklos technologijos pagrindai. Projektuojamos A stoties eksploatacinė charakteristika. Keleiviniai įrenginiai ir jų paskirtis. Krovos operacijų įrenginiai ir jų paskirtis. Tarpinės stoties techninių projektavimo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 03 20
Tarpstočių sistemų įrenginių projektavimas
Tarpstočių automatinės kelio blokuotės projektavimas. Įvadas. Tarpstotis. Automatinė kelio blokuotė. Naudojami šviesoforai. Automatinės kelio blokuotės principai. Šviesoforų išdėstymas stotyje. Pervaža. Pervažos ruožo ilgis. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2019 03 22
Tarptautinės įmonės UAB „Salda“ eksporto analizė
Kursinio darbo autetiškumo patvirtinimas. Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Objektas eksportas įmonėje UAB „SALDA“. Darbo tikslas išanalizuoti įmonės eksportą. Apie įmonę. Vizija, misija, vertybės. Įmonės kainodara. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 11 25
Tarptautinės prekybos logistikos sistemos
Įvadas. Kursinio darbo tikslas, uždaviniai. Elitas ir jo formavimas. Elito jėgą sudaro. Funkcionalistinis požiūris. Elitas mūsų laikais. Elitas valdžioje. Lietuvos verslininkų įvaizdis televizijos žiūrovų akimis. Verslo elitas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 02 15
Tarptautinės vertybinių popierių rinkos pokyčiai
Įvadas. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Skolos vertybiniai popieriai. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vekselis. Vertybinių popierių klasifikavimas. Vertybinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 01 28
Tarptautinis valiutos fondas kursinis darbas
Įvadas. Įsteigimo pagrindas. Tarptautinio valiutos fondo kūrimo motyvai, aplinkybės ir tikslai. Lietuva ir TVF. Narystė, kvotos, prievolės. Šalių narių klasifikacija, grupių sudėtis ir požymiai. Išsivysčiusios ekonomikos šalys. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 10 30
Tarptautinių dalininkų plenerų Lietuvoje misijos ir realybė
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Tapybos plenero samprata. Plenero sąvoka, jo sąsaja su aplinka ir menininko vidine būsena. Plenerinės veiklos atsiradimo raida. Impresionizmo įtaka plenerinei veiklai. Impresionizmo laikotarpio atsiradimas. ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 01 02
Tarptautinių firmų poveikis šalies vidaus ūkiui
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Tarptautinės firmos samprata ir jos raida. Tarptautinių firmų užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai įtakojantys tarptautinių firmų plėtrą. Tiesioginių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 07
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas
Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo teorinė dalis. Ekonominės statistikos samprata. Ekonominės statistikos grupavimas. Statistinis duomenų vaizdavimas grafikais. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 02 18
Tautinės tolerancijos išraiškos miesto gimnazijoje
Įvadas. Tolerantiškos asmenybės tapsmo prielaidos. Etninių stereotipų samprata. Dažniausiai pasitaikantys stereotipai. Tautinių mažumų adaptacijos samprata. Tipai. Tolerantiškos asmenybės ugdymas mokykloje. Tautinės tolerancijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 23
Tautinio paveldo senosios gyvulių ir paukščių veislės bei tradicinės auginimo technologijos
Įvadas. Tautinio paveldo senosios gyvulių ir paukščių veislių apžvalga teotiniais pagrindais. Pieno gamybos technologija šalies ūkiuose. Tautinio paveldo pieno ir mėsos produktų gamyba. Tautinio paveldo produktų sertifikavimo tvarka. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 03 13
Techninės specifikacijos
Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai. Bendroji dalis. Reikalavimų taikymo sritis. Bendrųjų statybos darbų rūšys. Reikalavimaų struktūra, nuorodos, prioritetai. Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai. Rangovo atliekami ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 60 puslapių
2018 04 23
Technologinio proceso projektavimas: Kaištis
Detalės masės nustatymas. Gamybos apimties ir tipo nustatymas. Parinktų įrenginių techninė charakteristika. Užlaidų ir operacinių matmenų nustatymas vienam paviršiui analiziniu metodu ir pasirinkimas iš lentelių kitiems paviršiams. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 12
Technology transfer verslininkystės kursinis
Įvadas. Technologijų perdavimas. Kas yra žinių ir technologijų perdavimas. Technologijų perdavimas gali vykti trimis kryptimis. Technologijų perdavimo procesas. Žinių ir technologijų perdavimo ir ekonominės naudos termina. Europos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 12 16
Techometrijos kursinis darbas
Įvadas. Darbo eiga. Summary funkcija. Šapiro – Vilko (shapiro. test) testas. Koreliacijos koeficientas. Tiesinės regresijos modelis. Dispersinė analizė.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 11
Teisės aiškinimas ir būdai
Įvadas. Darbo uždaviniai. Darbo aktualumas. Darbo eiga. Metodika. Literatūros apžvalga. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo priežastys ir būtinumas. Teisės aiškinimo būdai. Kalbinis teisės aiškinimo būdas. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2018 04 10
Teisės aiškinimo būdai ir rūšys
Įvadas. Teisės aiškinimo privalomumas. Teisės aiškinimo priežastingumas. Teisės aiškinimo metodika. Istorinis teisės aiškinimo metodas. Lyginamasis teisės aiškinimo metodas. Loginis teisės aiškinimo metodas. Teleologinis teisės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 08
Teisinio precedento samprata
Teisinio precedento samprata. Įžanga. Teisinio precedento istorinė raida anglijos teisėje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dicta. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas anglijos teismų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2010 03 03
Teisinių santykių objektai
Įvadas. Teisinių santykių objektai. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Praktinė darbo dalis. Darbo sutarties pasibaigimas. Duotos situacijos sprendimas ir įvertinimas. Išvados.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 10 26
Teismų daroma įtaka įstatymo leidėjui
Santrauka. Santrumpų ir terminų žodynas. Įvadas. Įstatymo samprata istorinis aspektas. Senovės Roma. Ankstyvieji Viduramžiai. Įstatymas Lietuvos teisės sistemoje. Teisėjas – aklas įstatymų leidėjo valios vykdytojas ar partneris? ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 03 17
Telšių rajono susisiekimo sistema
Keliopavadinimas Ruožo pr. Km Ruožo pab. Km. Maršrutui Kel. Nr. Telšiai – Žarėnai – Tverai – Laukuva. Maršrutui Kel. Nr. Žarėnai Kuršiai. Maršrutui Kel. Nr. Luokė Janapolė. Maršrutui Kel. Nr. Viešvėnai Luokė Upyna ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 02 20
Teo finansinė analizė kursinis darbas
Turinys. Įmonės charakteristika. Pagrindinės veiklos pobūdis. AB „TEO“ Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje. Finansiniai rodikliai. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 19
Teritorijų planavimo kursinis darbas
Įvadas. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė. Žemės įvertinimo metodikos taikymas. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 06 14
Teritorijų plėtros ir planavimo pagrindai
Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Planuojamos teritorijos tikrosios būklės analizė. Teritorijos istorija, „vėjų rožė“. Jurbarko rajono padėtis. Teritorijų, reikalingų pramonei, gyvenamajai teritorijai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 28
Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių grandinių schemų sudarymas
Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių grandinių schemų sudarymas.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 12 04
Teršalų skaidos modeliavimas
Teorinė dalis. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinio modeliavimo principai. Vandenų taršos modeliavimas. Fluido jūdėjimo lygtis esant pastoviam tankiui ir klampai. Modeliavimo programų apžvalga. Triukšmo sklaida. Metodinė ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 04 27
Teršalų sklaidos modeliavimas ir radioaktyvios taršos modeliavimo programos
Įvadas. Teorinė dalis. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Radioaktyviosios užtaršos matematinio modeliavimo principai. Oro taršos modeliavimo programų apžvalga ir palyginimas. Metodinė dalis. Teršalų sklaidos dirvožemyje ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 01 02
Teršalų valymas
Įvadas. Teršalų apibrėžimas. Atmosferos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršėjai. Transporto žala atmosferai. Teršalų valymas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 03 28
Tėvo paveikslo vaizdavimas lietuvių literatūroje
Tėvo paveikslo vaizdavimas lietuvių literatūroje. J. Biliūnas. Žemaitė. J. Marcinkevičius.
Lietuvių kursiniai darbai, Kursinis darbas, 3 puslapiai
2019 02 27
×