Kursiniai darbai (313)

Kursinis darbas pavyzdys DOC ir PDF formatu. Čia pateikiami kokybiški kursiniai darbai VU, KTU, MRU kuriais su jumis pasidalino autoriai. Norint gerai parašyti šį darbą reikalingas pavyzdys, kuris padeda susigaudyti kokie yra šio darbo reikalavimai ir rašymas, struktūra, kaip atrodo titulinis puslapis, kokios būna darbo temos. Geras kursinis darbas - tai rašto darbas rašomas studijų metu, dažnai būna didelės apimties ir reikalauja teorinių ir praktinių žinių, analizės, remtis moksline literatūra.

Čia rasite informacijos ir žinių visomis mokslo temomis, galėsite pasisemti patirties iš kolegų ir panaudoti ją savo mokymuisi arba darbui. Šiuos kursinius darbus naudokite kaip idėjų ir informacijos šaltinį, naudojant informaciją iš darbo teisingai cituokite. Dokumentus galite atfiltruoti pagal mokslo sritį, matyti populiariausius ar naujausius darbus.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

9396 dokumentai
Verslo priežiūros bei reguliavimo veiklos
Įvadas. IĮ Verslo priežiūros bei reguliavimo veiklos (X agentūros atvejis. Iį ,,x” verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Iį ,,x” rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 04 11
Verslumo daigai Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas
Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos apibūdinimas ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumo pagrindimas. Vietos projekto tikslai ir uždaviniai. Vietos projekto įgyvendinimo priemonės ir veiksmai. Vietos projekto įgyvendinimo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2015 08 21
Vertybinių popierių biržos vaidmuo
Įvadas. Vertybinių popierių birža ir jos vaidmuo finansų rinkoje. Investicinio proceso dalyviai. Vp biržos veikla. Viešasis ir neviešasis vertybinių popierių platinimas. Vilniaus vertybinių popierių birža. Pabaltijo šalių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 02 27
Vestuvinė šukuosena ir jos atlikimas
Vestuvinės šukuosena ir jos atlikimas. Baigiamojo darbo aprašo turinys. Dalykas. Techninės užduoties turinys. Kuriamos paslaugos tikslingumas. Kuriamos paslaugos poveikis aplinkai/naudingumas. Paslaugos kūrimui naudojamų išteklių ...
Kosmetologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 05 02
Vestuvių ir kitų švenčių organizavimo įmonės UAB „Heros šventė“ verslo planas
Projekto aprašymas. Verslo idėja. Steigiamos įmonės aprašymas. Aplinkos analizė. Įmonės išorinė aplinka. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės SSGG analizė. Produkto analizė. Prekių ar paslaugų aprašymas. Prekės ar ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 02 02
Vį „Regitra“ viešųjų e - paslaugų gyvantojams brandos lygio nustatymo tyrimas
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Viešųjų e-paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e-paslaugų samprata. Viešųjų e-paslaugų nauda valstybei ir gyventojams. Viešųjų e-paslaugų tiekimo modeliai. „ANAO“ ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 04 27
Vidurio rytų rinka Challenges in the Dairy Industry
Introduction. Business model adaptation for Lactosan A/S (Middle East). Middle East strategy. Recommendation for Sales planning. Recommendation for recruiting and rewarding system. Balanced Scorecard for Lactosan A/S. Conclusion.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 11 12
Vienetinio technologijos proceso projektavimas
Gamybos padalinio projektavimas. Operacija 015 tekinimo
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2017 02 14
Vieno kintamojo statistinė analizė Nekilnojamojo turto mokestis
Vieno kintamojo statistinė analizė su. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į savivaldybių biudžetus įskaityti nekilnojamojo turto mokesčiai 2015. EUR Savivaldybės Nekilnojamojo turto mokestis 1gyv. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2017 12 05
Vieno kintamojo statistinė analizė su STATGRAPHICS programa
Įvadas. Sklaidos diagrama. Aprašomoji statistika. Stačiakampio diagrama. Dažnio histograma. Kamieno ir lapų diagrama. Procentilės. Kvantilių diagrama. Normaliojo tikimybinio skirstinio diagrama. Pasitikėjimo intervalai. Hipotezių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 05
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema Australijoje ir Didžiojoje Britanijoje
Įvadas. Apskaita ir finansinės atskaitomybė Didžiojoje Britanijoj. Apskaitos standartai Didžiojoje Britanijoje. Bendrai pripažintų apskaitos principų taikymas Didžiojoje Britanijoje. Finansinių ataskaitų parengimas Didžiojoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 04 28
Viešųjų e. paslaugų plėtros vertinimas Lietuvoje
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pažangių viešųjų elektroninių paslaugų teorinė analizė. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata ir apibrėžimas. Viešųjų elektroninių paslaugų rūšys. Viešųjų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 05 03
Viešųjų paslaugų samprata ir bruožai
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Paslaugos ir viešosios paslaugos sampratų analizė. Paslaugų savybės. Viešosios paslaugos bendrieji bruožai. Elektroninių viešųjų paslaugų samprata ir bruožai. Įstatymų analizė. Viešosios ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 11 12
Įvadas. Darbo objektas. ‘Viežlybumoʼ semantinio lauko analizė Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo tikslas. Išanalizuoti ‘viežlybumoʼ semantinės grupės raišką Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 04 06
Vilniaus baldai research
Summary. Įvadas. Es vidaus rinka. Įmonės aprašymas. Verslo filosofija. Vadybos sistema. Logistikos grandinė. Tiekimas. Gamyba. Sandėlių sistema, sandėliavimo procesas. Transporto logistika įmonėje. Rinkos situacija. Pagrindinės ...
Dizaino kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2016 04 20
Vilniaus miesto biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės samprata ir funkcijos. Biudžeto samprata ir Lietuvos Respublikos biudžeto sistema. Biudžeto rengimas. 017 – 2019 m. biudžeto pajamų sudėties analizė. 017 – 2019 metų biudžetų pajamų iš mokesčių analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 10 06
Vilniaus rajono savivaldybės vidaus administravimo tobulinimas
Įvadas. Kaimiškių sieniūnijų strategijų teoriniai pagrindai. Kaimo plėtros strategijos samprata. Kaimo plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo ypatumai. Vilniaus rajono rudaminos seniūnijos socialinė ir ekonominė būklė. Bendra ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 12 03
Vilniaus viešojo transporto vizualinė strategija
Įvadas. Temos aktualumas ir naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo objektas. Darbo struktūra. Mokslinės literatūros analizė. Įmonės veiklos analizė. UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Misija. Vizija. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2019 09 30
Virškinimo sistemos ligų prevencija ir slauga
Virškinimo sistemos ligų prevencija ir slauga. Tulžies pūslės ir latakų akmenligė. Skausmo lokalizaciją ir pobūdį. Buvusius labai stiprius skausmo priepuolius. Slaugos planas ir tikslai. Analgetikų , spazmolitikų. Tulžies pūslės ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 2 puslapiai
2018 03 20
Visiškos netolerancijos modelio samprata, jo privalumai ir trūkumai
Policijos veiklos modeliai. Visiškos netolerancijos modelis. Visiškos netolerancijos modelis ir narkotikai. Visiška netolerancija mokykloje. Nulinės tolerancijos taikymas įvairiose srityse. Visiškos netolerancijos privalumai ir trūkumai. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 04 17
Vitaminų nuo streso suaugusiems paklausa vitaminų suaugusiems rinkoje
Problemos formulavimas. Vitaminų suaugusiems rinkos charakteristika. Vitaminų klasifikacija, asortimentas. Segmentacija. Konkurencija vitaminų rinkoje. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Vitaminų nuo streso analizė per marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 04 10
VSDF įmokos FA ir jų vykdomai veiklai
Įvadas. Sąvokos. Fondo biudžetas. Pajamos. Išlaidos. Nauda fa mokant įmokas į vsdf. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Paslaugoms draustiems psd asmenims. VSD bei PSD mokesčių sistemos. Valstybinio socialinio draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 11 22
VW Passat CC starterio keitimo technologija
Įvadas. Teorinė dalis. Tipinių defektų analizė. Projektavimo objektas VW Passat CC starteris. Projektavimo tikslas sudaryti VW Passat CC starterio remonto technologiją. Aprašyti konstrukcines ir technologines charakteristikas. Atlikti ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 04 15
Vyriausybės sudarymo tvarka
Įvadas. Lr vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka. Vyriausybės atsistatydinimas. Vyriausybės sudarymo modelis. Lr ministras pirmininkas, ministrai ir ministerijos. LVyriausybės sudarymo tvarka parlamentinėje respublikoje. Vyriausybės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 28
Vytauto Didžiojo įvaizdis istorinėje sąmonėje
Vytauto Didžiojo įvaizdis istorinėje sąmonėje.
Istorijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 puslapiai
2016 05 12
Web aplication Design
Task 1 Web application development. Web applications functions and advantages. Main scripting languages. Security use in web application. Task be able to design web applications. Design web application use scenario. Synthesise client-side and ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 04 26
X įmonės materialinių išteklių valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonė. Valdymo organai. Veikla ir funkcijos. Klaipėdos uosto ir kitų pakrančių uostų krovos apžvalgos. Detali klaipėdos uosto krovos apžvalga (2010 ir 2011 m. sausio–lapkričio mėn. rezultatų palyginimas). Detali klaipėdos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 01 02
Žaliavų saugojimas
Įvadas. Logistikos samprata. Sandėliai. Sandėlių tipai ir rūšys. Sandėlių procesai. Atsargos logistikoje. Atsargų tipai. Atsargų klasifikacija. Gamybinės atsargos. Atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės moduliai. Žaliavų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 03 30
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Lietuvoje
Įvadas. Ekonomikos sąsaja su žemės ūkiu. Žemės ūkio istorija. Bendroji žemės ūkio politika. Lietuvos ūkio situacija. Plėtros galimybės. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija 2007m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 11
Žemės ūkio ir maisto produktų kiekybės sistemos
Įvadas. Remiama veikla. Paramą gauti sąlygos ir reikalavimai. Pareiškėjo įsipareigojimai. Paramos dydis. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Pirkimo procedūros. Paramos paraiškų teikimas. Paramos paraiškų atrankos kriterijai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema