Kvantinės mechanikos elementai


Kvantinė mechanika. XX amžiaus pradžioje pastebėti nauji reiškiniai. Kvantinė mechanika - Vandeniliškųjų sistemų linijiniai spektrai. Kieto kūno šiluminio spinduliavimo emisinis spektras yra ištisinis. Skirtingai nuo jo, praretintų vienatomių dujų emisinis spektras yra linijinis. Paprasčiausio elemento vandenilio (atominio) dujų spektras taip pat yra linijinis. 1885 m. 1906 m. T. Laimanas vandenilio spektro ultravioletinėje srityje atrado linijų seriją. Iš tikro. Kitų elementų linijiniai spektrai. Tiriant kitų elementų linijinius spektrus. Atomo modeliai. 1897 m. Dž. Dž. Tomsonas atrado elektroną ir 1903 m. Boro teorija. Šią problemą dalinai išsprendė N. Pritaikius klasikinę fizika ir pirmąjį Boro postulatą. Elektronų lygmenų kvantavimas. Vienatomių dujų absorbciniai ir emisiniai linijiniai spektrai tiesiogiai rodo kad. Elektronų lygmenų kvantavimas – Franko ir Herco bandymas. Boro teoriją patvirtino Franko ir Herco eksperimentas (1913 m. Dvejopa mikrodalelių prigimtis. Elektronų difrakcija. K. Devisonas ir L. Džermeris pirmieji pastebėjo į nikelio monokristalo paviršių krintančių elektronų difrakciją. Elektronų difrakcija sudėtinguose kristaluose. Dvejopa mikrodalelių prigimtis. De Broilio hipotezė ir banga. Atomų emisiniai spektrai, Franko ir Herco bandymas. Taikant de Broilio. Dvejopa mikrodalelių prigimtis. De Broilio bangos savybės. Kaip matome iš de Broilio bangos ilgio išraiškos. Aprašyti elektronų bei neutronų bandymai buvo atliekami su jų pluoštais. Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšis. Klasikinėje mechanikoje bet kokį makrokūno būseną galima aprašyti trimis padėties koordinatėmis x. Išilgai ašies Oz judančio elektrono impulsas Iki dalelė pasiekia ekraną E. Didelė tikimybė, jog praėjusi pro plyšį dalelė toliau judės 2α kampo intervale. Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšis energijai ir laikui. Analogišką nelygybę galima parašyti dydžių y ir py. Banginė funkcija. Bangos? De Broilio banga. De Broilio banga nėra fizikinė banga. Tikimybė dP šią dalelę laiko momentu t aptikti erdvės tūrio dV elemente. Banginė funkcija – superpozicijos principas. Dažnai priklausomai. Banginė funkcija – standartinės sąlygos. Iš Borno postulato seka, kad banginė funkcija Ψ(x,y,z. Integruojant visoje dalelės egzistavimo srityje. Šredingerio lygtis. Klasikinėje mechanikoje kūno būsena aprašoma dydžio verte arba skaičiumi. Stacionariosios Šredingerio lygties sprendinys. Panagrinėkime mikrodalelę, judančią stacionariame lauke. Antrąją lygtį galime pertvarkyti i arba Gavome. Pirmojoje lygtyje. Šredingerio lygties taikymas laisvajai dalelei. Laisvąja dalele. Funkcijos ψ1 ir ψ2 yra lygties daliniai sprendiniai. Pirmasis narys aprašo plokščią monochromatinę bangą. Šredingerio lygties taikymas dalelei potencialinėje duobėje. Dalelės potencinė energija V priklauso nuo jos koordinačių. Tarkime dalelė juda. Kadangi dalelė juda ribotoje erdvės dalyje. Iš. Šios banginės funkcijos. Šredingerio lygties taikymas Boro atotykio principas dalelei potencialinėje duobėje. Energijų, atitinkančių gretimas kvantinio skaičiaus n vertes, skirtumas. Skirtingos masės dalelėms, esančioms įvairaus pločio potencialo duobėje. Mikrodalelėms kvantiniai reiškiniai būdingi tik tuomet. Mikrodalelės sąveika su potencialiniu barjeru. Dalelę veikiančiame jėgų lauke gali būti tokia erdvės sritis. Mikrodalelės atspindys nuo potencialinio barjero. Kitokią išvadą gauname nagrinėdami šį judėjimą kvantmechaniniais metodais. Ψ1 ir ψ. Iš lygybės. Mikrodalelės praėjimas pro potencialinį barjerą. Ir 2 sričių riboje (x=0) de Broilio banga iš dalies atsispindi. Mikrodalelės praėjimas pro stačiakampį potencialinį barjerą. Panagrinėkime vienmatį dalelės judėjimą ašies Ox teigiama kryptimi. Pritaikę tas pačias kraštines sąlygas. Iš gauto sąryšio aišku, kad mikrodalelės. Praktiškai susiduriama ne su stačiakampiais. Pagal klasikinę fiziką. Tiesinis osciliatorius. Osciliatorius yra bet kokia fizikinė (mechaninė. Šitokio osciliatoriaus savasis. Kvantinio osciliatoriaus sąvoka yra svarbi kietojo kūno fizikai. Pagal kvantinę mechaniką nulinė energija yra mikrodalelės korpuskulinio banginio dualumo išvada.
  • Fizika Skaidrės
  • MS PowerPoint 1926 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 60 puslapių (4241 žodžiai)
  • Karolina
  • Kvantinės mechanikos elementai
    10 - 10 balsai (-ų)
Kvantinės mechanikos elementai. (2015 m. Birželio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/kvantines-mechanikos-elementai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:02
×