Kyšininkavimas referatas


Įvadas. Kyšininkavimo objektas. Kyšininkavimo samprata. Kyšininkavimo veikos. Kyšininkavimo subjektas. Kyšininkavimo būdai ir aplinkybės. Subjektyvieji kyšininkavimo požymiai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo objektas. Kyšininkavimo reglamentavimas BK. Darbe nagrinėjami BK įtvirtinti objektyvieji ir subjektyvieji kyšininkavimo požymiai.

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas yra aptarti pagrindines problemas, kylančias kvalifikuojant kyšininkavimą.

Darbo uždaviniai. Siekiant užsibrėžto tikslo, darbe iškelti tokie uždaviniai:

Tiek 1961 metų LTSR baudžiamajame kodekse, tiek dabar galiojančiame BK kyšininkavimo dalykas įvardijamas tuo pačiu kyšio terminu, tačiau jo samprata kito. LTSR baudžiamojo kodekso 180 straipsnyje bei nuo 1994 metų galiojusioje šio kodekso 282 straipsnio redakcijoje kyšio sąvokos turinys neaprašytas. Ją detalizuoti padeda doktrininis ir sisteminis įstatymo aiškinimas, atskleidžiantis, kad kyšiu laikoma turtinė nauda, t.y. materialios vertybės ir suteiktos materialinės paslaugos . Kyšininkavimo dalyko reglamentavimą 2000 metų BK galima skirti į du etapus: iki ir po 2011 metų baudžiamojo įstatymo pataisų. Iki minėtų pataisų kyšio sąvokos turinys, kaip ir senajame baudžiamajame įstatyme, galiojančiame BK nebuvo neįtvirtintas. Jį konkretizuojantys autoriai buvo skirtingų nuomonių.

Į kyšininkavimo sudėtį įtrauktos penkios pavojingos veikos. Pirmoji – kyšio priėmimas. ET konvencijos komentare nurodoma, jog priėmimu laikomas „paties valstybės pareigūno ar kieno nors kito (sutuoktinio, bendradarbio, organizacijos, politinės partijos) faktinis nepagrįsto atlygio paėmimas valstybės tarnautojo ar kieno nors kito naudai“. Panaši nuomonė išreiškiama ir nacionalinėje baudžiamosios teisės literatūroje, kurioje teigiama, kad tam, jog kyšis būtų laikomas priimtu, „būtina, jog faktinės bylos aplinkybės liudytų, kad asmuo išreiškė tam tikrą valią tą kyšį priimti. Tai gali būti kyšio įsidėjimas į stalčių, nurodymas vietos, kur kyšis turėtų būti padėtas“ , suvokus, kad duotas kyšis, nepranešimas apie papirkimą teisėsaugos institucijoms. BK komentare įvardintos dvi kyšininkavimo dalyko priėmimo kvalifikavimui svarbios taisyklės: tai, jog „vien kyšio davimo (pavyzdžiui, palikimo kabinete, įkišimo į rūbus, atsiuntimo paštu, perdavimo per trečiuosius asmenis ir pan.) nepakanka kyšio priėmimui pripažinti“ ir ta, kad „jei iš bylos aplinkybių matyti, kad asmuo nesiekė kyšio, dėl jo nebuvo susitarta ir pan., tačiau jį gavo (rado paliktą, atsiųstą ir pan.) ir apie tai nedelsdamas pranešė teisėsaugos institucijoms, taikyti BK 225 straipsnį nėra pagrindo” . Atsižvelgiant į jas galima sutikti su nuomone, kad kyšio priėmimas turėtų būti suprantamas kaip sąmoningas kaltininkui nepriklausančios gaunamos ar jau gautos kokios nors rūšies naudos pasisavinimas. Reikia aptarti kelis su šia veika susijusius aspektus. Pirmasis – kyšio priėmimo baigtumas. Pirmasis kyšio priėmimo baigtumo momentas – viso kyšio priėmimas. Jis apima dviejų rūšių situacijas. Pirmoji – atvejai, kai kaltininkas pats ar per trečiuosius asmenis iš karto, vienu metu priima visą pažadėtą ar susitartą priimti, reikalautą arba provokuotą (jei prieš priėmimą buvo atlikta viena ar kelios šių veikų) duodamą/duotą kyšį. Kaltininkui iš to paties nukentėjusiojo kelis kartus priėmus kyšį, kyla klausimas, kaip turi būti vertinama jo veika – vienas ar keli nusikaltimai, todėl antrasis aptartinas su kyšio priėmimo kvalifikavimu susijęs aspektas – kyšio priėmimo dalimis atribojimas nuo nusikalstamų veikų daugeto.

  • Microsoft Word 22 KB
  • 2015 m.
  • 10 puslapių (3270 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Kyšininkavimas referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Kyšininkavimas referatas. (2015 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/kysininkavimas-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 11:21
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo