Laboratoriniai darbai (138)

Laboratorinis darbas pavyzdys. Laboratoriniai darbai iš pačių autorių - atliekami mokslo įstaigoje norint įsisavinti ne tik teoriją, bet ir praktiką. Šie darbai dažnai naudojami mokantis fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, mechanikos, biologijos ir kitų praktinių mokslų tam, kad geriau įsisavinti išmoktas teorines žinias. Ieškokite pavyzdžių ir parsisiųskite įvairių dalykų laboratorinius darbus savo mokslams ir savarankiškam tobulėjimui. Pasidalinkite savo mokslo darbais su kitais.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4140 dokumentų
Vykdymo mechanizmo tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Reikia pakeisti variklio apvijų galus. Valdymo dalys. Laikant nuspausta mygtuka varyklis sukasi. Valdymo dalys , su užsiblokavimu. Valdymo dalys , su užsiblokavimu ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 30
Vykdymo mechanizmo tyrimas laboratorinis darbas (2)
Vykdymo mechanizmo tyrimas laboratorinis darbas (2).
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 10 27
Vykdymo mechanizmų valdymas
Vykdymo mechanizmų valdymas. Laboratorinio darbo duomenys.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 01 04
Vykdymo mechanizmų valdymas: srovės stiprio ir užpildos koeficiento matavimas
Vykdymo mechanizmų valdymas. Tikslas. Uždaviniai. Įranga kompiuteris, impuslo generatorius, „pico“ osilografas, pasukamas elektromagnetas. Lentelė. Duomenų lentelė. Pav. Vidutinės srovės stiprio ir posūkio kampo. Priklausomybė nuo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 02 10
Vyrų paprastosios reakcijos į garsinį dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio - koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis
Vyrų paprastosios reakcijos į garsinį dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio-koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis. Tyrimo tikslas. Labaratorinio darbo metodai ir organizavimas. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. ...
Kūno kultūros laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 04 02
Weberio - fechnerio dėsnio tyrimas kai yra fiksuojamos įvairių pikselių ilgio atkarpos ir šių atkarpų pokyčiai
Vėberio – Fechnerio dė snio tyrimas. Turinys. Įvadas. Tyrimų rezultatai. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2019 04 22
Yzr Terminė analizė
YZr (10%Y2O3, 90%ZrO2) TERMINĖ ANALIZĖ. Teorinis įvadas. Eksperimento metodika. Sintezei naudotų reagentų techninės charakteristikos. Trisaminas. Cirkonio acetatas. Itrio nitrato heksahidratas. Aparatūra. Eksperimento eiga. Rezultatai. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2014 05 01
Želdynų mašinos
Praktinis darbas. Tema želdynų priežiūros mašinos. Tikslas Išnagrinėti trąšų barstytuvų, pesticidų purkštuvų sandarą, pagrindinius techninius – ekonominius rodiklius bei darbinių parametrų nustatymą. Uždaviniai. Išnagrinėti ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 05
Žemės magnerinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentes nustatymas
Darbo tikslas: išnagrinėti žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliają komponentę. Darbo atlikimo tvarka. Sukame tangens galavometrą TG ir sutapdiname ritės plokštumą magnetinio dienovidžio plokštumoje taip, kad vienas magnetinės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 02 09
Žemės magnetinio lauko horizontalioji komponentė
Bio ir savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Teorinio pasirengimo klausimai. Eiga. Rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 10 23
Žemės magnetinio lauko stiprio horizontaliosios komponentės tyrimas
Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Magnetinio lauko indukcija ir stiprumas. Bio ir Savaro dėsnis. Arba skaliarine forma. Apskritiminės srovės laukas. Darbo rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 05 08
Žemės ūkio gyvulių veisimas
Žemės ūkio gyvulių veisimas. Uždaviniai. Žinoti naminių gyvulių veisimo metodus. Žinoti įvairių naminių gyvulių dirbtinio apvaisinimo ypatumus. Užduotys. Aprašyti įmonės UAB „Litgenas“ veiklą – vieta, misija, uždaviniai, ...
Žemės ūkio laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
Žemo dažnio generatorių valdymo rankenėlių paskirtis
Žemo dažnio generatorių valdymo rankenėlių paskirtis. Darbo tikslas Išmokyti naudotis žemo dažnio generatoriais. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti žemo dažnio generatorių valdymo rankenėlių paskirtį. Išmokti nustatyti nurodytus ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 02 26
Žemo dažnio stiprintuvas: analoginiai signalai ir jų matavimai
Žemo dažnio stiprintuvas laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Išmokti surinkti paprastą stiprintuvą pagal jo elektrinę schemą. Susipažinti su analoginiais signalais ir jų matavimais. Darbo eiga. Darbo išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 12 05
Žiedo inercijos momentas ir jo nustatymas
Žiedo inercijos momentas ir jo nustatymas. Žiedo inercijos momento tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Išvada. Naudota literatūra.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 06 05
Žiedo inercijos momentas ir jo tyrimas
Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Spyruoklinės švytuoklės tyrimų rezultatai kūnas. Išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 10 14
Žiedo inercijos momento matavimas laboratorinis darbas
Žiedo inercijos momento matavimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Paveikslas. Heigenso teorema. Paveikslas. Žiedo išklotinė Darbo priemonės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 01 25
Žiedo inercijos momento matavimas, Heigenso teoremos taikymas
Žiedo inercijos momento matavimas. Paveikslas. Heigenso teorema. Paveikslas. Žiedo išklotinė Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 04 07
Žiedo inercijos momento nustatymas laboratorinis
Žiedo inercijos momento nustatymas. darbo tikslas. Svyruoklės inercijos momentas. Žiedo inercijos momentas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 10 11
Žiedo inercijos momento tyrimas (4)
Laboratorinis darbas. žiedo inercijos momento tyrimas darbo tikslas. Pagrindinės darbo formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 09 29
Žiedo inercijos momento tyrimas (5)
Laboratorinis darbas nr. Žiedo inercijos momento tyrimas darbo tikslas. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo schema. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Darbo išvados. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 11 09
Žiedo inercijos momento tyrimas fizikos laboratorinis
Darbo tikslas Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Skaičiavimų rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvada. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 03 27
Žiedo inercijos momento tyrimas: plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentai
Laboratorinis darbas nr. Žiedo inercijos momento tyrimas darbo tikslas. Darbo schema. Darbo priemonės. Darbo tikslas. Skaičiavimai. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Lentelė. Toroidinio ir plokščiojo žiedo inercijos momentų ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 10 29
Žingsninio variklio bandymas: žingsninio variklio savybėmis, sukimosi greitis
Žingsninio variklio bandymas žingsninio variklio savybėmis, sukimosi greitis. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2018 12 04
Žingsninio variklio savybės
Darbo tikslas. Bandymo stendas. Valdymo impusų diagramos. Darbo rezultatai. Išvados.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2018 12 16
Žingsninio variklio tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Žingsninio variklio tyrimas Darbo tikslas. Darbo rezultatai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2015 04 13
Žingsninių variklių valdymo būdai
Žingsninių variklių valdymo tyrimas darbo tikslas. Laboratorinis darbas Užduotis. Panaudotų elektronikos elementų aprašymas Žingsninis variklis.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 04 16
Žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankio nustatymas, matavimo paklaidų vertinimas
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo eiga. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 11 21
Maisto produktų energetinės ir maistinės vertės tyrimas. Maisto produktų energetinės ir maistinės vertės tyrimo duomenys. Rekomenduojamos paros energijos ir pagrindinių maisto medžiagų normos.
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 10 09
Žodinis loginis mąstymas
Įvadas. Metodika. Tyriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 04 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema