Laboratoriniai darbai (138)

Laboratorinis darbas pavyzdys. Laboratoriniai darbai iš pačių autorių - atliekami mokslo įstaigoje norint įsisavinti ne tik teoriją, bet ir praktiką. Šie darbai dažnai naudojami mokantis fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, mechanikos, biologijos ir kitų praktinių mokslų tam, kad geriau įsisavinti išmoktas teorines žinias. Ieškokite pavyzdžių ir parsisiųskite įvairių dalykų laboratorinius darbus savo mokslams ir savarankiškam tobulėjimui. Pasidalinkite savo mokslo darbais su kitais.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4591 dokumentas
Puasono koeficiento tamprumo modulis
Darbo tikslas. Naudojant elementarias medžiagų atsparumo lygtis apskaičiuoti puasono koeficientą ir tamprumo modulį. Darbo schema. Darbo eiga. Teorinės žinios. Eksperimentinė dalis. Puasono koeficientas įvertina skersinių ir išilginių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 09
Pusiau sumatoriaus ir pilno sumatoriaus veikimo principai ir sandara
Digital out. Digital in. Išvadas S. Digital in. Išvadas C. Digital in. Išvadas S. Digital in. Išvadas C.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 01 09
Pusiausvyros tyrimas laboratorinis
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga Šis darbas susideda iš trijų darbo dalių. Darbo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Darbo išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 10 27
Pusiausvyros tyrimas laboratorinis darbas
Pusiausvyros tyrimas. Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai Tiriamasis stovi ant vienos kojos. Rezultatų aptarimas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 09 13
Puslaidininkinės p-n sandūros voltamperinės charakteristikos tyrimas
Puslaidininkinės n sandūros voltamperinės charakteristikos tyrimas. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Matavimo rezultatų analizė. Matavimai pralaidžiąją kryptimi. Matavimai užtvarine kryptimi. Voltamperinės charakteristikos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 06 21
Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto šviesinė ir voltamperinė charakteristika
Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto šviesinė ir voltamperinė charakteristika. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. Apšviesto fotorezistoriaus voltamperinės charakteristikos tyrimas. Fotorezistoriaus šviesinės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 10 15
Puslaidininkinio indikatoriaus tyrimas
Puslaidininkinio indikatoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Išnagrinėti puslaidininkinių indikatorių sandarą,veikimą, parametrus savybes naudojimo sritis. Darbo uždaviniai. Susipažinti su laboratoriniam darbui atlikti reikalingais įrenginiais ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 11 19
Puslaidininkinių diodų ir optoelektroninių elementų tyrimas
Darbo tikslas Tyrinėti ir pagrįsti puslaidininkinių diodų, diodinio optrono veikimo principus bei savybes, VACh ypatumus, parametrus, diodų teorinių modelių ir realiųjų diodų atitikimo laipsnį, diodų darbą paprasčiausiuose ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2020 02 24
Puslaidininkinių diodų veikimo principas ir taikymas
Įvadas. Teorinė dalis. P-N sandūros. Žymėjimas grandinėje. Laidumas atbuline kryptimi. Empirinė dalis. Laidumo atbuline kryptimi ekspermentas. Pasiruošimas eksperimentui. Eksperimento metu gauti rezultatai. Išvados. Kontroliniai ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2019 03 26
Puslaidininkinių diodų, stabilitronų ir šviestukų struktūra, veikimo principas, charakteristikos
Laboratorinis darbas puslaidininkinių prietaisų tyrimas darbo tikslas. Darbo tikslas. Užduotis. Įrenginiai. Ataskaita. Lentelė. Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos matavimų rezultatai. Nubraižykite voltamperinės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 09 30
Puslaidininkinių galios tranzistorių charakteristikų ir parametrų tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkinių galios tranzistorių charakteristikų ir parametrų tyrimas Darbo tikslas. Bipoliaraus tranzistorinio rakto tyrimas Darbo schema. MOSFET tranzistorinio rakto tyrimo rezultatai Darbo schema. IGBT ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2019 11 08
Puslaidininkinių integrinių schemų elementų tyrimas laboratorinis darbas
Puslaidininkinių integrinių schemų elementų tyrimas. Kokia operacija buvo atliekama po laidžiojo sluoksnio fotolitografijos ? Kokių privalumų teikia bevielis montavimas apversto lusto būdu ? Kodėl puslaidininkinių IG elementų sritys ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2016 11 19
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinis fotoefektas
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Grafikas. Voltamperinė charakteristika tamsinės ir šviesinės. Grafikas. Liuksmaperinė charakteristika. Grafikas. Fotolaidumo relaksacijos kreivė.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 01 22
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinės dalies konspektas ir darbo formulės. Rezultatai Nr. Lx , μA Φ , lm , μA lm.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 09 27
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas laboratorinis darbas (2)
Puslaidininkio integralinio fotolaidumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 11 23
Puslaidininkio integralo fotolaidumo tyrimas
Gavome fotosrovės priklausomybę nuo apšvietimo, iš grafiko matyti, kad ji yra tiesinė. Taip pat nubraižėme integralinės fotovaržos jautrių priklausomybę nuo apšviestumo grafikus, bei apskaičiavome integralinį ir specifinį ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 26
Puslaidininkio termogeneratoriaus savybės ir našumas
Laboratorinis darbas nr. Puslaidininkinis termogeneratorius. Darbo tikslas. Priemonės. Darbo eiga. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 10 01
Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas
Išvados. Darbo tikslas. Inė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Laboratorinis darbas Nr. Puslaidininkio vidinio fotoefekto tyrimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 09 11
Puslaidininkių diodų tyrimas
Susipažinti su programine įranga Multisim. Ištirti puslaidininkinį diodą ir stabilitroną Zener diodą. Naudojant sudarytą modelį , keičiant apkrovos varžos Ra vertę slankiklio padėtį , fiksuoti imtuvo įtampą ir srovę.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2019 11 06
Puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas (2)
Puslaidininkių elektrinio laidumo tyrimas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Pavyzdėlis. Pavyzdėlis. Nubraižome grafines µ priklausomybes nuo magnetinio lauko stiprumo.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2017 11 14
Puslaidininkių elektrinis laidumas
Puslaidininkių elektrinis laidumas. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2019 11 05
Puslaidininkių krūvininkų koncentracijų priklausomybės nuo fizikinių procesų analizė
Darbo tikslas. Pradiniai duomenys. Pagrindinės formulės. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2020 05 14
Puslaidininkių savybės, Idealioji p-n sandūra
Tikslas. Puslaidininkių savybės. Idealioji p-n sandūra. Metodai. Rezultatai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 12 12
Puslaidininkų savybių tyrimas ir skaičiavimai
Elektronikos pagrindų 1 namų darbas. Elektronikos pagrindai 1 namų darbo užduotis.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 10 24
Raciono sudarymo principai gyvuliams
Kg Apykaitos energija , MJ Žalio baltymai proteinai. Kuiliai 240 kg 11 28 372 168. Penimos kiaulės 67 kg 73 40 449 217. Laktuojanti paršavedė 8 paršeliai , laktuojanti 96 56 742 315. Veisliniai prieaugliai 65 kg 46 33 420 224. Kg NEL MJ ...
Žemės ūkio laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 10 09
Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo nustatymas
Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 05 23
Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas (2)
Laboratorinis darbas nr. 28 radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 06 15
Radioelektronikos pagrindų laboratorijos darbų atlikimo tvarka, naudojamais matavimo prietaisais
1 laboratorinis darbas. Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais. Ir darbų atlikimo tvarka.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 04 14
Radiolokacija aerodinaminiai lokatoriai
Aerodrominiai lokatoriai. Susipažinti su aerodrominių lokatorių tipais, susipažinti su jų struktūrinėmis schemomis, išsiaiškinti pagrindinius aerodrominių lokatorių parametrus ir nustatyti, kurie parametrai apsprendžia lokatorių ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 01 16
Radiolokacija aerodinaminio lokatoriaus struktūrinės schemos tyrimas
Aerodrominio lokatoriaus struktūrinės schemos tyrimas. Ištirti aerodrominio lokatoriaus struktūrinę schema ir išsiaiškinti visų struktūrinės schemos blokų paskirtį. Aerodrominio lokatoriaus bendra struktūrinė schema yra pateikta ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 01 16
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo