Laboratorinis duonos džiuvimo proceso tyrimo darbas


Chemijos laboratorinis darbas.

Aleksandro stulginskio universitetas. Džiovinimo proceso tyrimas. Džiovinimo proceso tyrimai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbui naudojama įranga. Darbo eiga. Džiovinimo procesas. Džiovinimo būdai. Grafinis gautų rezultatų pavaizdavimas.


Pateikti džiovinamos medžiagos / produkto temperatūros t=f1((), santykinio drėgnio ω=f2(() ir jo džiūvimo greičio dω/d(=f3(() kitimą džiovinant.

Darbui naudojama įranga: svarstyklės, džiovinimo spinta, klimatinė kamera, svėrimo indeliai, temperatūros jutikliai ir duomenų kaupiklis.

Darbo eiga: laboratorinis darbas susideda iš dviejų dalių: pradinio medžiagos / produkto drėgnio nustatymo ir medžiagos / produkto džiūvimo proceso tyrimo.

Pradinio medžiagos / produkto drėgnio nustatymas. Medžiagos / produkto drėgnis nustatomas džiovinant ją džiovinimo spintoje iki pastovios masės.

Darbo vadovo nurodyta medžiaga / produktas susmulkinamas (jei tai atlikti būtina. Nurodo darbo vadovas). Pasveriami ne mažiau kaip 5 svėrimo indeliai ir užsirašomi jų numeriai. Tuomet į indelius išpilstomas paruoštas drėgnos medžiagos / produkto ėminys. Indeliai dar kartą pasveriami kartu su ėminiu ir įdedami į džiovinimo spintą. Medžiagos / produkto drėgnis nustatomas džiovinant 105 (C temperatūros aplinkoje iki pastovios masės. Džiovinimo metu indeliai su medžiagos / produkto ėminiu periodiškai keletą kartų per dieną išimami iš džiovinimo spintos ir pasveriami. Gauti rezultatai įrašomi į 1 lentelę. Taip indeliai su medžiaga / produktu džiovinimo spintoje džiovinami iki pastovios masės. Tuomet džiovinimas nutraukiamas ir pagal svėrimo rezultatus apskaičiuojamas medžiagos / produkto drėgnis procentais nuo bendros masės ir nuo sausos masės kiekviename indelyje.

Medžiagos / produkto drėgnis nuo bendros masės:

čia m(%)i – medžiagos / produkto drėgnis skirtinguose indeliuose pagal bendrą masę, (; md – drėgnos medžiagos / produkto masė atitinkamame indelyje prieš džiovinimą, g; mv – drėgmės (vandens) kiekis medžiagoje / produkte, g; mbd – atitinkamo indelio su drėgna medžiaga / produktu masė, g; mbs – atitinkamos indelio su išdžiovinta medžiaga / produktu masė, g; mb – atitinkamo tuščio indelio masė, g.

čia ms(%)i – medžiagos / produkto drėgnis skirtinguose indeliuose pagal sausąsias medžiagas, (; ms.m. – sausos medžiagos / produkto kiekis gramais atitinkamame indelyje, g; mv – drėgmės (vandens) kiekis medžiagoje / produkte, g; mbd – atitinkamo indelio su drėgna medžiaga / produktu masė, g; mbs – atitinkamos indelio su išdžiovinta medžiaga / produktu masė, g; mb – atitinkamo tuščio indelio masė, g.

Tuomet apskaičiuojama drėgnio medžiagoje / produkte vidutinė reikšmė M(%) bei jo paklaida (m (pasikliautinasis intervalas) 95( patikimumui.

čia M(%) – vidutinis medžiagos / produkto drėgnis nuo bendros masės, %; Ms(%) – vidutinis medžiagos / produkto drėgnis nuo sausosios masės, %; i=1, 2, 3...n – svėrimo indelis.

Medžiagos / produkto džiūvimo proceso tyrimai. Džiovinimas atliekamas klimatinėje kameroje. Nustatoma 60 °C temperatūra ir 30 % santykinis drėgnis. Paruošiami du vienodi džiovinamos medžiagos / produkto ėminiai, kurie pasveriami, išmatuojami ir apskaičiuojamas jų apytikslus paviršiaus plotas. Į vieną iš ėminių įvedama viena arba dvi termoporos (nurodo dėstytojas): viena į ėminio centrą, kita – 2-5 mm nuo paviršiaus. Antrasis ėminys bus laikomas šalia pirmoje ir naudojamas medžiagos / produkto drėgniui nustatyti džiovinimo proceso tyrimo metu.

Paruošti ėminiai patalpinami į klimatinę kamerą. Temperatūros jutikliai prijungiami prie duomenų kaupiklio ir nustatomas automatinis duomenų fiksavimas kas 5 minutes. Įjungiama klimatinė kamera ir fiksuojamas laikas. Pradedamas džiovinimo procesas. Laboratorinio darbo metu kas 10-20 minučių (nurodo dėstytojas) fiksuojama džiovinamo produkto temperatūra ir džiovinamo produkto masė – išimamas antrasis ėminys ir pasveriamas. Duomenys surašomi į 3 lentelę.

čia – produkto pradinis drėgnis, (; – produkto drėgnis džiovinimo tarpsnyje, (; Mb – drėgno produkto masė, g; – produkto masė džiovinimo tarpsnyje, g; – produkto sausųjų medžiagų kiekis, g.

 • Chemija Laboratoriniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Lina
 • 15 puslapių (3365 žodžiai)
 • Universitetas
 • Chemijos laboratoriniai darbai
 • Microsoft Word 83 KB
 • Laboratorinis duonos džiuvimo proceso tyrimo darbas
  10 - 2 balsai (-ų)
Laboratorinis duonos džiuvimo proceso tyrimo darbas. (2016 m. Vasario 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/laboratorinis-duonos-dziuvimo-proceso-tyrimo-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:26