Laikinosios darbininkų vyriausybės manifestas


Lietuvos laikinosios revoliucines darbininku ir valstieciu vyriausybes manifestas. Lietuvos laikinosios revoliucijos darbininku. Lietuvos laikinosios revoliucijos darbininku ir valstieciu vyriausybes manifestas. Lietuvos laikinosios revoliucines darbininku ir valstieciu manifestas. Pasiliuosavimo sutartis. Prasidejo tai kas turejo ivykti pasaulinio imperialistinio karo rezultatu:.

Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės manifestas. Lietuvos darbininkai, bežemiai ir mažažemiai! Išmušo pasiliuosavimo valanda iš nepakeliamo vokietijos okupantų jungo, nužeminimo ir skurdo. Išmušo jūsų pasiliuosavimo valanda iš amžino jungo dvarininkų, didžiųjų ūkininkų ir kapitalistų, kurie iš žmonių vargo susidėjo per praėjusią baisiąją skerdynę didžiausius turtus. Prasidėjo tai, kas turėjo įvykti pasaulinio imperialistinio karo rezultatu: prasidėjo pasaulinė proletarų revoliuciją, kuri griauna vieną sostą paskui kitą ir savo geležiniu kūju daužo retežius, veržiančius viso pasaulio proletariatą. Po rusų caro sugriautas austrijos-vengrijos sostas, o paskui ir vokietijos. Traška ir griūva pasaulio kapitalo tvirtovės. Arti žuvimo valanda anglų-prancūzų-amerikonų imperializmo, kuris dabar laiko save viso pasaulio pergalėtoju, kaip dar neseniai tuomi didžiavosi pergalėtojas vokietijos imperializmas. Galingai žengia pirmyn pasaulinė proletarų revoliucija. Viso pasaulio buržuazija mato, kad artinasi jos galas. Savo mirtinojo priešo akivaizdoje ji organizuojasi šventon pasaulinės kontrrevoliucijos sąjungon ir įtempia visas savo pastangas, kad pirmiausia nuslopinus socialistinės revoliucijos sukurą rusijoje.

Sukilusių Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių vardu, Lietuvos raudonarmiečių vardu, skelbiame karinės vokietijos okupacijos, Lietuvos tarybos ir visų kitų buržuazinių tautinių tarybų ir komitetų valdžią nuver išmušo pasiliuosavimo valanda iš nepakeliamo vokietijos okupantų jungo, nužeminimo ir skurdo.

Užsidegus revoliucijai vokietijoje dar labiau padidėjo pavojus pasauliniui kapitalui. Jis pasirengęs imtis visų priemonių, kad tik neleidus susijungti rusijos revoliucijai su vokietijos; dėlei to jisai ypatingą domę atkreipė į kraštus, skiriančius rusijos respubliką nuo vokietijos. Geležiniu lanku jisai nutarė suveržti rusiją ne tik iš rytų ir šiaurės, bet ir iš pietų ir vakarų, ir būtinai pasmaugti rusijos revoliuciją, o paskui ir vokietijos.

Parsidavėlė baltijos, Lietuvos ir lenkijos buržuazija, nesitikėdama savo spėkomis pergalėti kylančią pas mus proletarų revoliuciją, daro visa, kad greičiau atvyktų anglų-prancūzų-amerikonų kareivija, ir kad padėtų jai kraujo upėse paskandinti darbininkų klasę. Mes žinome, ką neša šitie naujieji liuosuotojai Lietuvos proletarams ir pusiau proletarams: jie neša tą patį jungą ir nužeminimą, kuriuos trys metai atgal atnešė vokietijos liuosuotojai , tą patį darbininkų klasės ir sodžiaus biednuomenės grobimą, pavergimą.

  • Microsoft Word 8 KB
  • 2010 m.
  • 2 puslapiai (1092 žodžiai)
  • Atėnė
  • Laikinosios darbininkų vyriausybės manifestas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Laikinosios darbininkų vyriausybės manifestas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/laikinosios-darbininku-vyriausybes-manifestas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 14 d. 16:25
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo