Laiko eilutės


Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių parametrų vertinimas. Liekanų analizė. Sumodeliuotos ir tikrosios eilutės palyginimas. Prognozavimas. Literatūra.

Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai

Ekonometrinis modeliavimas skirtas specifikuoti ir įvertinti prognozavimui, imitaciniam modeliavimui ar hipotezių tikrinimui tinkamą kiekybinį modelį. Kaip ir kiekvienas modeliavimas, ekonometrinis modeliavimas yra susijęs su mėginimu taip aprašyti tam tikrą realybę, kad sudaromas modelis taptų valdomas, tačiau išsaugotų analizei pagrindinius modeliuojamos sistemos bruoţus. Čia modelio valdomumas reiškia, jog modeliuojama sistema yra tiek supaprastinta, jog įmanoma suprasti ją atvaizduojančio modelio komponentų tarpusavio ryšius ir suprasti jo funkcionavimo principus. Pastarieji turi atkartoti pagrindinius modelio naudotojui aktualius modeliuojamos sistemos bruoţus, o šiuos, savo ruoţtu, apibrėţia modelio taikymo tikslai ir sprendţiami uţdaviniai. Aukščiau išsakyti principai tinka bet kokiam modeliavimui, o apytikslius ryšius tarp bendro modeliavimo ir ekonometrinio modeliavimo būtų galima nusakyti tokiomis sąsajomis:

Nuo šeštojo XX a. dešimtmečio gerai suvokta, jog praktinis ekonometrinis modeliavimas – kitaip nei teoriniai samprotavimai – neįmanomas taikant vien statinius ryšius tarp vienalaikių kintamųjų ir pamaţu, bet vis sparčiau, pradėta tarpusavyje derinti laiko eilučių modelius su statiniais regresiniais modeliais. Nepaisant tokios konvergencijos, laiko eilutėms galima priskirti tokius dinaminius vieno kintamojo ar vektorinius procesus bei modelius, kurie neturi struktūrinio ryšių tarp nagrinėjamų kintamųjų pagrindimo, t.y. ryšiai tarp kintamųjų nustatomi taikant statistinius metodus, o ne naudojant ekonomikos teoriją.

Toks laiko eilučių analizavimas ir modeliavimas nėra naujas dalykas. Įvairūs mokslininkai, ekonomistai ir ekonometrai pastoviai kuria naujus modelius ar naudojasi jau atrastais prognozuodami įvairius ekonominius ar finansinius reiškinius, planuojant ekonominę veiklą, jais remiamasi priimant sprendimus. Labai dažnai ekonometriniai modeliai pritaikomi tiriant darbo rinkos tendencijas, namų ūkių ekonomiką, demografinius duomenis. Būtent demografiniai duomenys bus tiriami šiame darbe. Pasirinkti duomenys yra Lietuvos statistikos departamento teikiami gyventojų skaičiaus Lietuvoje, kasmėnesiniai rodikliai. Šie duomenys svarbūs tuo, jog viskas prikauso nuo šalies gyventojų, visa ūkinė veikla, sudaranti šalies gyvavimo pagrindą ir klestėjimą, leidžiantį planuoti šviesią ateitį. Dėl to svarbu bandyti numatyti, kaip šis svarbiausias šalies rodiklis kis ateityje, leisdamas valdžiai imtis vienokių ar kitokių priemonių, numatytai situacijai gerinti

  • Microsoft Word 114 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (1859 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vykintas
  • Laiko eilutės
    10 - 10 balsai (-ų)
Laiko eilutės. (2015 m. Gruodžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/laiko-eilutes.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 21 d. 12:31
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo