Laikraščiai Aušra ir Varpas


Laikrastis varpas. Varpas laikrastis. Ausros ir varpo skirtumai. Varpas analize. Aušros laikraštis. Lietuviški laikraščiai aušra varpas. Ausra varpas. Varpas ir ausra. Laikrascio varpas analize. Aušra ir varpas literatūros.

Lietuvių analizė. “Varpas” - literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis, ėjęs 1889 m. sausio mėn. -1906 m. Tilžėje ir Ragainėje. Varpas“ buvo tarytum, „Aušros“ aukštesnės pakopos tęsinys. Varpininkai – tai naujoji tautos atgimimo kovotojų pamaina. Varpas iš pat pradžių bendradarbiavo žymesnieji Aušros bendradarbiai: J. Basanavičius, A. Kriščiukaitis, M. Jankus, M. Davainis-Silvestravičius ir kt. Varpas būdamas tos pat epochos – XIX a. paskutiniojo ketvirčio, – kaip ir Aušra, turėjo ir bendrų su ja bruožų. „AUŠRA" (,,Auszra"), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuvių žurnalas lotynišku raidynu.


varpas - literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis, ėjęs 1889 m. Sausio mėn. -1906 m. Tilžėje ir ragainėje. Varpas   buvo tarytum, aušros aukštesnės pakopos tęsinys. Basanavičius, a. Kriščiukaitis, m. Jankus, m. Davainis-silvestravičius ir kt. Pirmas jų – tai negalėjimas didžiojoje Lietuvoje spausdinti lotynų raidėmis Lietuviškus raštus. Pirmaisiais aušros ir šviesos ir pirmaisiais varpo metais  polemikos dėl skirtingų pažiūrų ir idealų arba visai nebuvo, arba ji visu griežtumu viešai nesireiškė. Tačiau buvo tarp aušros bei varpo. Ir ryškių skirtumų. Aušros pradėtieji kelti principai – tautos savarankiškumo, demokratizmo, piliečių laisvių – dar nebuvo joje įgavę aiškių, visiems suprantamų formų. Varpas tuos principus išplėtė, išryškino ir, svarbiausia, atrėmė į konkrečius, gyvenimiškus pagrindus, susiedamas tautinės kultūros klausimus su ekonominiais reikalais, kaip štai: žemės reforma, kreditu, amatų ir ūkio mokyklomis, sveikatos reikalais, susisiekimo kelių gerinimo.

Laikraščiai Aušra ir Varpas. (2011 m. Rugpjūčio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/laikrasciai-ausra-ir-varpas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:09