Laiminga šeima


Sociologijos projektas.

Projekto santrauka. Organizacija tikslus organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas. Atsakingas asmuo vardas ir pavardė. Projeko tikslas(ai). Planuojamos veiklos sritis, projekto stadija (kūrimosi stadija ar veiklos plėtimas). Socialinės idėjos aprašymas (trumpas idėjos esmės apibūdinimas). Vadyba (trumpas organizacijos vadybos esmės apibūdinimas). Paslauga(os) ir konkurencija (paslaugos(ų) trumpas apibūdinimas, jos išsiskirtinumas iš kitų. Glaustas konkurencijos apibūdinimas. Reikiamos lėšos ir finansavimo sąlygos. Tikslus reikiamų lėšų kiekis. Aprašyti priimtinas finansavimo sąlygas. Lėšų panaudojimas. Trumpai apibūdinti kaip bus panaudojamos gautos lėšos. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Marketingo plano elementai. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Detalus paslaugos(ų) aprašymas. Kainų politika. Paslaugų paskirstymo politika. Reklama. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinis planas. Valdymas, personalas. Rizikos įvertinimas. Finansavimas. Projekto sąmata. Projekto išlaidų sąmatos detalizacija.


Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie tarpusavio santykių ir vaikų pažinimo naudą šeimos darnai, šeimos biudžeto tvarkymą bei maisto gaminimą.

Inicijuoti jaunų tėvų ir besiruošiančių jais tapti keitimosi patirtimi susibūrimus.

Rengti ekskursijas į kitas bendruomenes ir organizacijas, turinčias jaunų tėvų ugdymo patirties.

Jaunų tėvų švietimo, bendravimo, bendradarbiavimo, kryptingos šeimos puoselėjimo ir sėkmingo vaikų ugdymo veiklos organizavimo sritis, kūrimosi stadija

Tiek buvusiais tarybiniais, tiek šias laikais, didžioji dalis darbingo amžiaus žmonių, norėdami išgyventi ir išlaikyti šeimą, didžiąją dienos dalį praleidžia darbe. Jie labai mažai laiko skiria bendravimui su savo vaikais, tradicijų, gyvenimiškų tiesų, vaikų auginimo ir auklėjimo patirties perdavimui. Daugeliui jaunų žmonių trūksta harmoningos šeimos puoselėjimo ir sėkmingo vaikų ugdymo žinių ir įgūdžių. Nėra tokių institucijų, kurios jaunus žmones nuosekliai ruoštų šeimai.

Išsirutuliojo idėja – suburti jaunus žmones, kurie nori sukurti ar puoselėti harmoningą šeimą ir sėkmingai ugdyti būsimus ar turimus vaikus, ir padėti jiems įgyvendinti jų lūkesčius, organizuojant mokymus, diskusijas, bendrą veiklą. Tikimės, kad kryptinga profesionalų pagalba sustiprins šeimas ir padės efektyviau puoselėti augančią kartą.

Jonučių bendruomenės centro veiklą koordinuoja bendruomenės taryba ir jos išrinktas pirmininkas. Organizacijos veiklą kontroliuoja revizijos komisija.

Pagrindinės organizacijos veiklos: vaikų ir jaunimo užimtumas, sveikos gyvensenos ugdymas, suaugusiųjų švietimas, aplinkos tvarkymas, socialinė, sportinė ir kultūrinė veikla. Kiekvieną veiklą organizuoja savanoriškai susibūrusios darbinės grupės.

Kartą per metus įvyksta organizacijos narių susirinkimas, kurio metu pateikiama veiklos atarkaita, revizijos komisijos ataskaita, numatoma sekančių metų veikla, renkama bendruomenės taryba.

1.7. Glaustas konkurencijos apibūdinimas

Kompleksinis būsimų ir esamų tėvų švietimas ir jų praktinės veiklos, padedančios puoselėti šeimą ir sėkmingai ugdyti savo vaikus organizavimas – nauja paslauga. Numatomoje projektą vykdyti teritorijoje yra mokykla ir vaikų darželis, kuriuose epizodiškai vykdomas ir tėvų švietimas, dažniausiai tam naudojamas tik pavienių paskaitų metodas.

88432,00 Lt planuojame gauti iš Jaunimo Reikalų Departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Parengtą projektą teiksime jaunimo projektų finansavimo konkursui.

4900,00 Lt panaudosime iš 2 % savo pajamų mokesčio paramos, gautos organizacijos veikalai remti.

Tinkamos finansavimo sąlygos: tiesioginis socialinio projekto rėmimas. Negavus šio fondo paramos, bandysime prašyti paramos iš kitų fondų. Dalį projekto išlaidų galėtų dengti patys projekto dalyviai. Bet daug tikslingiau, kad bent pirmųjų metų veikla būtų paremta iš fondo. Projekto dalyviams patyrus pirmųjų veiklos metų rezultatus, kitais metais projekto veiklos tęstinumui užtikrinti galima tikėtis finasavimo ir iš projekto dalyvių.

atlyginimams diskusijųvedėjams už kvalifikuotą jų moderavimą, auklėtojoms, prižiūrinčioms vaikus, kurių tėvai tuo metu dalyvaus projekte numatytuose mokymuose.

priemonėms (nešiojamam kompiuteriui, ekranui, magnetinei lentai ir jos priedams), skirtoms mokymams vesti ir priemonėms, skirtoms metodinei-padalomajai medžiagai, išdalinamai mokymų metu, parengti.

Projekto idėja – suburti jaunus žmones, kurie nori sukurti ar puoselėti harmoningą šeimą ir sėkmingai ugdyti būsimus ar turimus vaikus, ir padėti jiems įgyvendinti jų lūkesčius, organizuojant mokymus, diskusijas, bendrą veiklą. Tikimės, kad kryptinga profesionalų pagalba sustiprins šeimas ir padės efektyviau puoselėti augančią kartą.

  • Sociologija Projektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Aldona
  • 15 puslapių (3212 žodžių)
  • Sociologijos projektai
  • Microsoft Word 47 KB
  • Laiminga šeima
    10 - 4 balsai (-ų)
Laiminga šeima. (2016 m. Kovo 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/laiminga-seima.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:59