Laisvas darbuotojų judėjimas


Įvadas. Darbuotojų judėjimo laisvė. Steigimosi laisvė. Darbuotojų judėjimo laisvės reglamentavimas Europos bendrijų steigimo sutartyse. Darbuotojų judėjimo laisvės taikymas. Teisė laisvai judėti valstybėse narėse. Papildomos darbuotojų teisės. Išvados. Naudota literatūra.

Viena iš keturių laisvių įtvirtintų Europos Sąjungos sutartimis, yra laisvas darbuotojų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas – tai pamatinis Europos Sąjungos sutarties principas, kurį reglamentuoja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 str. Taip pat šis principas plėtojamas ir antriniuose ES teisės aktuose, bei Teisingumo Teismo praktikoje. Principas apima darbuotojų, bei jų šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi, taip pat ir teises dirbti toje valstybėje narėje. Ne išimtis ir tai, jog šioms teisėms yra taikomi tam tikri apribojimai, ypač susiję su teisėmis atvykti į šalį ir joje apsigyventi, taip pat ir su teise dirbti viešajame sektoriuje. Apribojimai taip pat taikomi ir naujai įstojusių valstybių narių piliečiams.

Viena iš pamatinių Bendrijos teisės garantuojamų laisvių, yra laisvas asmenų judėjimas, kuriuo numatoma teisė gyventi ir dirbti kitoje valstybėje narėje. Pradedant taikyti šią teisę, ji buvo nukreipta į ekonomiškai aktyvius asmenis, o vėliau ir į šių asmenų šeimos narius. Šiomis dienomis laisvo judėjimo teisę turi ir ekonomiškai ne tokie aktyvūs asmenys, tokie kaip studentai, ar pensininkai. Tai bene svarbiausia teisė ir esminis pilietybės elementas. Asmenų judėjimo laisvė susideda iš kelių elementų, t.y laisvas darbuotojų judėjimas ir įsisteigimo laisvė.

Pagrindinis judejimo laisvės bruožas, tai tam tikrų asmenų vykdoma veikla, o esminis skirtumas skiriantis šia laisvę nuo įsisteigimo laisvės – vykdomos veiklos savarankiškumas. Taigi, įsisteigimo laisvė apima savarankišką asmenų veiklą. Sąvoka savarankiškai reiškia, kad asmenys veikia tik savo pačių sąskaita, prisiimdami visą kylančią riziką besąlygiškai. Darbuotojai, kurie per tam tikrą laiko tarpą kam nors atliko tam tikrus darbus, vadovavosi jo nurodymais ir gavo už šiuos veiksmus atlyginimą, nėra siejami su šia sąvoka. Itin svarbu paminėti, jog pradedant darbinę veiklą darbuotojams keliami kur kas mažesni reikalavimai, nei norintiems įsisteigti asmenims. Pirmuoju atveju, asmenims pakanka pateikti pavyzdžiui, kalbos mokėjimo pažymėjimą, ar patvirtinimą gebant atlikti tam tikrą veiklą, o štai antruoju atveju yra reikalaujami įvairūs pažymėjimai, yra rengiami egzaminai ir pan. Visas šias sąlygas reglamentuoja Europos Sąjungos steigimo sutartys.

Laisvo asmenų judėjimo teisė yra įtvirtinta pirminiuose ir antriniuose ES teisės šaltiniuose. Pirminis ES teisės šaltinis yra Europos Bendrijos Steigimo Sutartis, kurios antros dalies 18 straipsnio pirmoje dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad ,,kiekvienas Sąjungos pilietis turi Teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis šioje Sutartyje ir jai įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų“. Tos pačios sutarties trečiosios dalies 39 straipsnyje teigiama, kad Bendrijoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė ir kad tokia laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės. Svarbu paminėti, jog laisvo darbuotojų judėjimo nuostatoms įgyvendinti EBSS yra reglamentuojamos ir kitos teisės, tokios kaip - teisės socialinės apsaugos srityje, teisės į diplomų pripažinimą ir kt. Įgyvendinant darbuotojų judėjimo laisvę nacionalinėje teisėje Europos Bendrijų steigimo sutartys numato tai, kaip valstybių narių pareigą. Europos Bendrijų institucijoms taip pat numatyta ir pareiga padėti, jog ši laisvė būtų įgyvendinta. Pagal Europos Bendrijų steigimo sutarties 40 str. Taryba įpareigojama leisti Direktyvas ir Reglamentus, kurie įgyvendina darbuotojų judėjimo laisvę.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • 15 puslapių (3077 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabrielė
  • Laisvas darbuotojų judėjimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Laisvas darbuotojų judėjimas. (2015 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/laisvas-darbuotoju-judejimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 19 d. 17:44
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!