Laivo „Lyrika“ reiso Rotterdam – Immingham energetinių įrenginių eksploatavimas pašaliniai bildesiai varikliuje


Laivo, laivo jėgainės techninių parametrų, plaukiojimo rajono ir mechaninės tarnybos veiklos organizavimo aprašymas. Laivo tipas ir techninės savybės. Laivo deidvudo įrenginio ir sraigto aprašymas. Laivo plaukiojimo reiso rotterdam – immingham. Specifinė apskaičiuota buitinių-ūkinių nutekamųjų (NV) vandenų išeiga. Nustatoma pagal laivo tipą, žmonių skaičių ir operacijų trukmę. Laivo mechaninės tarnybos veiklos organizavimas. Laivo mechaninės tarnybos veiklos dokumentavimas ir atskaitomybė. Laivo mechaninės tarnybos budėjimo organizavimas. Laivo energetinių įrenginių sistemų analizė. Laivo pagrindinio vidaus degimo variklio aprašymas. Laivo pagalbinio vidaus degimo variklio aprašymas. Pagrindinio laivo vidaus degimo variklio paleidimo ir reversavimo tvarka. Laivo variklių veikimo kontrolės, avarinės signalizavimo ir apsaugos priemonės. Laivo variklių eksploatavimo ypatumai variklių veikimo metu. Laivo jėgainės pagalbinio katilo sistema. Laivo jėgainės aušinančio vandens sistema. Degalų paruošimo naudojimui įrangos sistema. Degalų sistema sudaro matavimo prietaisai ir automatika. Laivo jėgainės tepimo sistema. Laivo priešgaisrinė sistema. Laivo vandens gėlinimo sistema. Laivo stovumo analizė. Laivo elektros stotis. Laivo elektros generatorių ir elektros variklių priežiūra. Laivo įrangos techninio aptarnavimo sistema. Tipiniai laivų jėgainės gedimai ir remontas. Kuro aparatūros defektai. Kuro aparatūros remonto būdai. Laivo įrangos techninio aptarnavimo sistema. Laivo sistemų aptarnavimas. Individualios užduoties analizė. Atvejo likvidavimo technologija. Atvejo šalinimo arba prevencijos išvados. Laivo įgulos ir keleivių saugumo užtikrinimas. Žmonių gelbėjimo su valtimis ir plaustais proceso valdymas. Neatidėliotinos elementariosios ir pirmosios pagalbos suteikimas. Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas avarijų ir jų padarinių likvidavimo atvejais. Prieš gaisrinės saugos reikalavimai bei vadovavimas specialioms gaisrų gesinimo operacijoms laive. Jūros ir atmosferos taršos iš laivo kontrolė ir prevencija. Tarptautinis oro taršos prevencijos liudijimas. Azoto oksidų (NOx) emisijos iš laivų variklių mažinimo metodai. Išvados. Priedai.


Kadangi mūsų laivo įgulą susideda iš 6 žmonių. Mašinų skyriuje buvo tik 1 Vyresnysis mechanikas ir praktikantas. Mechaniko pareigos yra surašytos tarnybos, LR jūros laivuose statute.

Vyresnysis mechanikas : yra vadovaujantis įgulos asmuo, kuris tiesiogiai atsako už laivo korpuso, jo eigą, variklio mechanizmų, sistemų, elektros įrangos techninės būklės atitikimą, saugios ekslploatacijos, laivybos saugumo, žmonių gyvybes ir jūrinės aplinkos apsaugos reikalavimus. Kaip tai numato, klasifikacinių bendrovių išduoti dokumentai, LR įstatymai ir tarptautiniai nutarimai. Privalo organizuoti ir užtikrinti atsakomybę, už esančių objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir savalaikį remontą. Parengiant laivą plaukiojimui, suderinus su laivo kapitonu, apskaičiuoja ir nustato kuro, vandens, tepalų, atsarginių dalių, įrankių poreikius numatomam plaukiojimui ir užtikrina jų gavimą, saugų pakrovimą ir išdėstymą laive. Sudaro ir pateikia laivo kapitonui tvirtinti mechanikų ir motoristų budėjimo grafikus. Sudaro, kovos su avarinėmis situacijomis laivo jėgainėje ir avarinių naftos išsilėjimą iš laivo, planą. Kontroliuoja jėgainės dienyną.

Praktikantas : yra įgulos asmuo turi dalyvauti variklių, laivo pagalbinių mechanizmų sistemų remontinius darbus, pagal vyr. nurodymus. Dalyvauja budejimuose, atitinkamai su patvirtintu grafiku. Palaiko tvarką ir švarą mašinų skyriuje, bei vygdo pamainos mechaniko nurodymus.

Tam, kad teisingai ir efektyviai eksploatuoti laivo energetinę įrangą, būtina turėti ir rašyti dokumentacija.

Visa mašinų skyriaus dokumentacija išskirus jėgainės dienyną yra saugoma pas vyr. mechaniką. Laivo jėgainės dienynas turi būti jėgainės patalpoje. Užeinant laivui į uostą klasifikacinės bendrovės praveda visus vedamus dienynus, aktus, žurnalus ir yra vykdomas dokumentų atsiskaitymas.

Konkrečias mechanikų pareigas nusako laivo savininko patvirtintos pareigybinės instrukcijos, jo ir laivo vado potvarkiai ir įsakymai.

Mechanikas turi gebėti prižiūrėti: pagrindinius ir pagalbinius variklius ir mechanizmus,vairo mašiną, laivo gervių mechaninę dalį, priešgaisrines, kuro, alyvos, paleidimo, suspausto oro sistemas, nusausinimo ir balasto sistemas. Bei pašalinti gedimus, nustatyti jų priežastis

Mechanikas privalo atvykti į budėjimą 10 min. iki budėjimo pradžios.

Po budejimojis privalo tureti smulkią informaciją apie variklių, pagalbinių mechanizmų ir sistemų rėžimus, apie pastebėtus gedimus ir jų pašalinimus, apie gautus nurodymus ir jų įvykdymą.

Prieš pamainą mechanikas privalo: apžiūrėti visus dirbančius variklius ir mechanizmus; susipažinti su prietaisų parodymais; pranešti priimančiam budėjimą mechanikui apie variklių, pagalbinių mechanizmų ir sistemų stovį, pastebėtus trūkumus ir gedimus.

Mechanikas budėtojas visą budėjimo laiką privalo būti mašinų skyriuje, ir duoti nurodymus budinčiam praktikantui. Apie pastebėtus gedimus , trūkumus ir kartų su jo panaikinti jos.

„Anglo-Belgian-Corparation‘‘ 6MDZC pagamintas 1994 metais. Tai keturtaktis, tronkinis, vidutinių apsukų variklis. Susideda iš 6 cilindrų, kurių stūmoklių skersmuo 256 mm, eiga 310 mm. Variklis turi 750 kW galią prie 734r.p.m.

Laive yra 3 pagalbiniai varikliai Valmet 620 DSRMG tipo. Valmet serijos variklis susideda iš šešių horizontaliai išdėstytų cilindrų. Cilindro blokas su pačiais cilindrais yra aušinamas gėlų vandenių. Aušinimo vandens perpumpavimo siurblys randasi priekinėje cilindro bloko dalyje. O termoreguliacinis vožtuvas randasi virš jo. Pati aušinimo sistema cirkuliacine sistema yra uždaro kontūro , o jos cirkuliacija reguliuojama termostatu.

Variklio paleidimo būdas. Oras laikomas balione iki 30 baru .Jeigu suspausto slėgio balionuose ne užtenka , tada yra jungiamas kompresorius kad užpildyti balionus iki pakankamo slėgio. Jeigu slėgis balionuose bus per didelis yra specialiai skirtas apsauginis vožtuvas (15) kuris iškarto suveikia ir nusileidžia nereikiamo suspaudimo slegi. Prieš paleidžiant pagrindinį varikli yra atidaromas (11) nuosėdų nuleidimo vožtuvas ,jis skirtas tam kad nusileisti susiformavusi kondensatą , alyvą kuri galėjo patekti į oro balionus per kompresorių žiedus. Po nuosėdų nuleidimo vožtuvas (11) pilnai uždaromas. Po paleidimo vožtuvuos atidarymo (13) oras praeina per vamzdžius į vandens separavimo filtrą (1) ir patenka į pagrindini oro vožtuvą į oro redukcini vožtuvą (7) kuris skirtas pamažinti oro slegi patekančio i varikli .Po to oras patenka į pagrindini paleidimo vožtuvą kuris laiko orą ir patenka i orą skirstytuvą kuris atitinkamu momentu paduoda orą į cilindrus

  • Laivyba Diplominis darbas
  • Microsoft Word 3769 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (8714 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aleksandr
  • Laivo „Lyrika“ reiso Rotterdam – Immingham energetinių įrenginių eksploatavimas pašaliniai bildesiai varikliuje
    10 - 2 balsai (-ų)
Laivo „Lyrika“ reiso Rotterdam – Immingham energetinių įrenginių eksploatavimas pašaliniai bildesiai varikliuje. (2016 m. Rugsėjo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/laivo-lyrika-reiso-rotterdam-immingham-energetiniu-irenginiu-eksploatavimas-pasaliniai-bildesiai-varikliuje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:34
×