Laivyba (2)

513 dokumentų
Laivo vairavimo įranga
Įvadas. Laivo vairavimo įranga. Pavairavimo įrengimai. Vairavimo įrangos priežiūra. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 10 21
Pagrindiniai jūrų transporto keliai ir laivybos regionai
Pagrindiniai jūrų transporto keliai. Atsižvelgiant į įvairias įtakos sferas – politinę. Bendrieji linijinės laivybos maršrutai. Jūrų transporto kelių gausa aiškiai dominuoja Šiaurės pusrutulyje. Ramiojo vandenyno maršrutai. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 18
Darbu saugos reikalavimai remontuojant ir dokuojant laiva
Bendrosios nuostatos. Darbų saugos reikalavimai dokuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai remontuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai darbo vietos paruošimui. Darbų saugos reikalavimai įrankiams. Darbų saugos reikalavimai vykdant. ...
Laivybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 25
Laivo plūdrumo ir pradinio stovumo įvertinimas
Laivo plūdrumo ir pradinio stovumo įvertinimas. Statinio ir dinaminio stovumo pečių apskaičiavimas ir diagramų braižymas. Įvertinsime laivo stovumą pagal imo normas, pagal kurias laivas laikomas stoviu, jei jo statinio stovumo diagrama ...
Laivybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2011 03 23
Laivų energetinių įrenginių eksplotacijos praktikos ataskaita
Įvadas. Laivo propulsinė įranga. Laivo vairavimo įranga. Pagalbiniai laivo mechanizmai. Žemės siurbimo ir iškrovimo įranga. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados apie praktika. Studijuojant klaipėdos universiteto jūreivystės institute, ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2010 03 03
Laivų pagalbiniai mechanizmai referatas
Įvadas. Gėlo vandens tiekimo sistema. Bendra informacija. Sistemos valdymas. LCC tanklaivis. Sistemos įrenginiai. Sujungimai. Valdymas. Išvados.
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 28
Laivų šildymo sistemos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla navigacijos katedra laivo eksploatavimo įranga ir laivo valdymas. Šildymo sistemos. 2013 Šildymo sistemos Šildymo sistemos. Elektriniai šildytuvai. Elektriniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai. ...
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 05 11
Plaukiojimo ataskaita
Įvadas. Laivo įranga. Laivo tipas, jo paskirtis, plaukiojimo rajonas, pagrindiniai laivo išmatavimai ilgis, plotis, aukštis, gramzda, bendras laivo eskizas, talpa. Laivo jėgainės aprašymas (įranga, automatizavimo lygis). Deidvudo ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 57 puslapiai
2016 05 25
Darbų sauga eksploatuojant laivo energetinius įrenginius
Įvadas. Darbų saugos organizavimas ir kontrolė Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos saugos darbe komisija. Saugos darbe struktūros įmonėse. Darbų sauga laivuose bendruosios taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2001 m. ...
Laivybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 11 25
Laivų gamyklinė praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Filialas Wärtsilä. Vandens siurblių remontas. Dizelinio variklio keitimas. Brašpilių remontas. Brašpilio stabdimo mechanizmo testavimas. Vandens siurblio reguliavimas. Kompresoriaus remontas. Ventiliatoriaus remontas. ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 09 16
Laivų tipai referatas
Įvadas. Laivų suskirstymas. Laivu tipai. Elementarus laivo brėžinys. Vertikalus laivo pjūvis. Laivų schemos. Naudota Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 27
Uosto samprata
Įvadas. Uosto vystymasis. Uosto infrastruktūra. Uosto akvatorijos. Uostų kanalai. Uostų vartai. Uosto krantinės. Pirsai. Uostų navigacinė įranga. Uosto šliuzai. Uosto rinkodara. Uostas tarp kitų pasaulio uostų. Klaipėdos uostas. ...
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 14
Jūrinė praktika
Samprata apie laivą, jo sandarą ir įrangą. Pagrindiniai laivo duomenys. Švartavimo įranga. Inkaravimo įranga. Vairavimo įranga. Krovos įranga. Vilkimo įranga. Gelbėjimo įranga. Individualios gelbėjimo priemonės, esančios m/v ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2015 01 21
Laivo remontas ir dokavimas
Įvadas. Bendrosios nuostatos remontuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai ruošiant cisternas. Darbų sauga atliekant valymo ir dažymo darbus. Darbu saugos reikalavimai dokuojant laivą. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 10
Plaukiojimo praktikos ataskaita laive
Įvadas. Samprata apie laivą, jo sandarą ir įrangą. Laivo tipas, jo istorija, pastatymo metai, šalis (gamykla), kurioje pastatytas, paskirtis, plaukiojimo rajonas, talpa, pagrindiniai laivo išmatavimai ilgis, plotis, aukštis, grimzlė, ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 44 puslapiai
2014 10 23
Kompleksinis laivo jėgainės skaičiavimas
Kompleksinis laivo jėgainės skaičiavimas. Užduotis. Įvadas. Laivo ir jėgainės aprašymas. Laivo propulsinių charakteristikų skaičiavimai. Eigos variklio parametrų skaičiavimai. Laivo pagalbinių energetinių įrenginių įvertinimas. ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2010 03 03
Laivo kuro sanaudų analizė
Įvadas. Trampinė laivyba. Konteineriniai laivai. Pasaulinė laivyba. Uostai. Laivas Lydia. Konvencija dėl sieringumo. Konteinerinio laivo „Lydia“ kuro sąnaudų skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 26
Laivai konspektas
I. Laivas kaip komercinės veiklos objektas. Laivų tipai. Laivo pritaikymas laivybai. Laivo tipo pasirinkimo ekonominiai kriterijai. Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai. Sausų masinių krovinių transportavimo laivai. Laivai piltinių masinių ...
Laivybos konspektai, Konspektas, 160 puslapių
2015 01 19
Tarptautinė jūrų organizacija
Tarptautinė jūrų organizacija (imo). Tyrimo planas. JTO tikslai. Tjo struktūra. Asamblėja. Taryba. Jūrų saugumo komitetas (msc). Jūrų aplinkos apsaugos komitetas (mepc). Teisės komitetas. Techninio bendradarbiavimo komitetas. Pagalbinis ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 02 06
Ekspeditoriaus veikla jūrų terminale
Įvadas. Ekspedicinių įmonių veiklos kokybės samprata. Ekspedicinių įmonių veiklos kokybės gerinimo poreikio ormulavimas jūrų terminale. Ekspeditoriai – taip pat jūrinės visuomenės dalis. Vyrauja tradiciniai kroviniai. ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 30
Jūros terminalo darbo organizavimas savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Įvadas.Aprašymas. Terminalo pristatymas. Idėja. Terminalo techninės charakteristikos. Terminalo darbai ir jų organizavimas. Terminalo personalas ir jų atliekamas darbas. Terminalo planas. Terminalo krovos ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 04 27
Kaliningrado uosto apžvalga
Kaliningrado jūrų prekybos uosto apžvalga. Įvadas. Kaliningrado jūrų prekybos uosto apžvalga. Uosto parametrai. Infrastruktūra. Uoste esantys terminalai. Krovinių terminalas №. Krovinių terminalas №. (konteinerių terminalas). ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 04 02
Konteinerių iškrovimas Klaipėdos konteinerių terminale pagal schemą laivas - krantinė
Įvadas. Klaipėdos konteinerių terminalo krovos darbų mechanizmų analizė. Klaipėdos konteinerių terminalo darbų ciklo analizė. Klaipėdos konteinerių terminalo technologinių procesų analizė. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 05 19
Krovinių gabenimas laivu
Įvadas. Teorinė dalis. Informacija apie krovinį. Krovinio srauto prognozė. Terminalo skaičiavimai. Krantinių skaičiavimai. Terminalo teritorijos ploto skaičiavimai. Tiriamoji Dalis. Krovinio srauto prognozės skaičiavimai. Terminalo ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 31
Užduotis. Įvadas. skyrius. Variklio šiluminis skaičiavimas. siurbimas (pripildymas). slėgimas. degusis mišinys ir deginiai. degimas. plėtimasis. indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. šilumos balansas. variklio ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 21
Laivas Havhelt. Praktikos ataskaita
Laivų remonto įmonės „garant“ struktūra ir valdymas. Bendrovės tikslai. Laivas „havhelt“. Pagrindines laivo charakteristikos. Laivo dyzelių charakteristikos. Laivo eigos variklio tipas. Tepimo sistemos paruošimas paleidžiant ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2010 11 25
Šaldytų krovinių sandėliavimas ir transportavimas
Šaldytų krovinių sandėliavimas ir transportavimas. Šaldyto krovinio kokybės reikalavimai. Įpakavimo būdai. Krovinio markiravimas. Manipuliaciniai ženklai. Šaldytų krovinių transportavimas. Šaldyta produkcija gali būti transportuojama ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 03
Ust Lugos uosto apžvalga
Ust lugos uosto apžvalga. Įvadas. Ust lugos uosto apžvalga. Uosto parametrai. Infrastruktūra. Uoste esantys terminalai ir kompanijos. Akmens anglies perkrovimo terminalas. Daugiafunkcinis perkrovimo terminalas «юг-. ». Ro – ro keltų ...
Laivybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 02
Avarijų prevencija Laivuose
Įvadas. Avarijų prevencija. Avarijų ir incidentų priežastys ir rūšys. Degimo procesai. Gaisrų laivuose priežastys. Degimas. Gaisrų prevencija. Priešgaisrinis laivyno darbuotojų rengimas. Priešgaisrinis režimas laivuose. Laivų ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 10
Talino uostas
Įvadas. Uosto Apibūdinimas. Talino uosto krovos rezultaitai 2010-2011 metais (tūkst. Tonų). Talino uosto sudedamieji uostai. Senamiesčio uostas. Muuga uostas. Paldiski uostas. Paljassaare uostas. Saaremaa uostas. Išvados. Naudota literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 28
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!