Laivyba (4)

510 dokumentų
LKAB „Klaipėdos Smeltės“ konteinerių terminalas
LKAB „Klaipėdos Smeltės“ konteinerių terminalas. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas susipažinti su LKAB „Klaipėdos Smeltės“ konteinerių terminalu. Trumpai apie kompaniją. LKAB „Klaipėdos Smeltė“ – jūrų krovinių kompanija ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 10 04
Plaukiojimo praktikos ataskaita (3)
Laivo valdymas ir jo techninė eksloatacija. Tarnybos organizavimas laive. Darbo saugos instruktažas laive. Priešgaisrinės technikos instruktažas laive. Gyvenimo taisyklės laive ir pareigos. Budinčio kapitono padėjėjo pareigos. Laivo ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2016 08 05
Prekybinės laivybos valdymas
Įvadas. Laivyba Lietuvoje. Laivo pritaikymas laivybai. Lietuvos Respublikos laivynas. Teisės aktai, reglamentuojantys prekybinę laivybą. Išvados. Literatūra.
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 05 29
Teršalų emisija iš laivų
Teršalų emisija iš laivų. Emisijos  iš  laivų  analizė. Laivybos įtaka oro taršai. Būdai sumažinti teršalų emisija iš laivų. Kuro tiekimo reguliavimas. Degimo kameros optimizavimas. Specialaus kuro naudojimas. Oro tiekimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2016 03 08
UAB „Limarko jūrų agentūra“ rinkodaros vertinimas
Įvadas. Rinkodaros vertinimo teorinė samprata. Rinkodaros samprata, funkcijos ir principai. Paslaugos rinkodaros kompleksas. Paslaugų rinkodaros aplinkos. Rinkodaros strategija ir valdymas. UAB „Limarko jūrų agentūra” rinkodaros veiklos ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 09 10
Jūrų uostas Roterdamas
Įvadas. Roterdamo uosto apžvalga. Roterdamo uosto terminalai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 04 25
Jūrų uostas roterdamas referatas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Roterdamo uosto apžvalga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Laivybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 04 28
Kaliningrado uostas
Įvadas. Kaliningrado uosto bendra informacija. Kaliningrado uostai ir terminalai. Rytinės baltijos jūros uostų krova. Išvados. Literatūra. Priedai.
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 25
Laivo kompleksinis jėgainės skaičiavimas
Įvadas. Laivo ir jėgainės aprašymas. Laivo korpuso matmenys. Duomenys apie krovininę galia. Sraigto tipas, skaičius ir matmenys. Nominalus laivo greitis. Eigos variklių tipas, skaičius, apsukos ir galia. Pagalbinių energetinių įrenginių ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 02 13
Laivo šaldymo sistemos
Įvadas. Žemų temperatūrų gavimo būdai. Vandens šaldomasis transportas. Šaldomieji konteineriai. Šaldymo įrenginių normalaus darbo požymiai. Literatūros sąrašas.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 04 19
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ Klasco
Įvadas. Apie bendrovę. Koncernas „Achemos grupė“. AB „Klaipėdos Jūrų krovinių kompanijos“ vadovybė. Terminalai. Krovos terminalas. Birių trąšų terminalas. Skystų trąšų terminalas. Grūdų terminalas. Jūrų perkėlos ...
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 18
Gdansko uostas
Įvadas. Uosto istorija ir raida iki XXI a. Uostas dabar. Hidrografinės sąlygos. Uosto direkcija (ZMPG SA). Uosto saugumas. Atvykimas ir išvykimas į uostą. Išvados. Šaltiniai.
Laivybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 10 20
Jūrinio plaukiojimo ataskaita
Įvadas. Samprata apie laivą, jo sandarą ir įrangą. Laivo tipas, istorija, jo paskirtis, plaukiojimo rajonas, talpa, pagrindiniai, bendras laivo eskizai. Laivo anstatų eskizai, laivo nepraleidžiamų pertvarų išdėstymas. cisternų ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2015 03 03
Keltas kuro sąnaudos reiso metu
Įvadas. Keltas „Kaunas seaways“ techniniai duomenys. Keltas “Kaunas Seaways”. Keltas „Kaunas Seaways“ techninis aprašymas. Paprastoji linijinė laivyba. Linijinių laivų optimalus greičio parinkimas įplaukimo Į uostus laiko ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 10 07
Konteinerinio laivo „Ulysses“ kuro sąnaudų skaičiavimas
Įvadas. Krovinių gabenimas jūra. Konteinerių tipai. Konteinerių plombavimas. Laivo įranga. Laivo gyvybingumo aprūpinimo būdai. Laivo jėgainės. Krovos įranga. Jūrų transporto išlaidos. Kelionės išlaidos. Išlaidos kurui. Reikalingo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 06
Laivai pervežantys birius krovinius
Birūs kroviniai. Įvadas. Balkeriai. Balkerių konstrukcija. Specialios paskirties laivai vežantys birius krovinius. Birių krovinių pakrovimas/iškrovimas laive. Išvados. Literatūros sąrašas.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 10 21
Laivas TAK9. Bakalauro darbas.
Įvadas. Pradiniai duomenys. Pagrindinės laivo charakteristikos. Laivo propulsinių charakteristykų skaičiavimas. Laivo jėgainė. Laivo eigos varikliai. Laivo pagalbiniai varikliai. Laive naudojamo kuro rušių rodikliai. Laivo sraigtas. Laivo ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2010 03 03
Laivo reiso planavimas
Įvadas. Laivo, laivo jėgainės techninių parametrų, plaukiojimo rajono ir mechaninės tarnybos veiklos organizavimo aprašymas. Laivo tipas ir techninės savybės. Laivo jėgainės aprašymas. Laivo deidvuto įrenginio ir sraigto aprašymas. ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2014 05 17
Laivo samprata ir nuosavybė
Įvadas. Laivo samprata. Laivų klasifikacijos požymiai. laivų tipai pagal požymius. Laivų tipai pagal paskirtį. Laivų nuosavybės teisinis reguliavimas. Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Jūrų laivų registravimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 20
Laivų registravimas
Įvadas. Laivų registravimas ir jų rūšys. Jūrų laivų registravimo taisyklės. Laivo išregistravimas. Laivo vėliavos keitimas. Laivo registruoto užsienio valstybės registre, laikinas įregistravimas Lietuvos jūrų laivų registre. ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 20
Laivų statybos technologija
Laivų statybos technologija. Technologinio proceso apibrėžimas. Gamybos rūšys laivų statyboje. Laivo pastatymo gamybinis procesas-pagrindiniai etapai. Laivų statybos įmonių klasifikacija. Laivų statybos metodai. Projektavimo-tyrinėjimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 17
Įvadas. Greitai gendantys kroviniai, jų savybės. Mikrobiologinės savybės, virsmai. Biocheminės savybės, virsmai. Fizikinės savybės, virsmai. Greitai gendančių krovinių kokybės reikalavimai. Laivo krovininių patalpų paruošimas ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2015 04 26
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų referatas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Tarša nafta ir jos produktais iš laivų. Marpol - 73. Taršos priežastys. Oro tarša iš laivų. Naftos tarša iš laivų. Didėlių tanklaivių katastrofos.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 11
Uostai referatas
Pirmąjį ketvirtį klaipėdos uosto krovos apimčių pokytis sudarė. „amžinasis transportas“: konkurencijos nebijanti laivininkystė. Prancūzija: didžiausias viduržemio jūros uostas – marselis. (uostas p. )genuja. Jamaika. Roterdamo ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 12 05
Gamtinės dujos
Suskystintos gamtinės dujos. Suskystintos gamtinės dujos. SGD naudojimas. SGD transportavimas. SGD saugojimas. Suskystintos ir suslėgtos gamtinės dujos. Gamtinių dujų radimvietės. SGD savybės.
Laivybos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 03 17
Klaipėdos ir Rygos uostų krovos mažėjimo ir didėjimo priežastys
Klaipėdos ir rygos uostų krovos mažėjimo ir didėjimo priežastys. Tyrimo aktualumą. Tyrimo objektas. Probleminis klausimas. Tyrimo tikslas –. Klaipėdos ir rygos jūrų uostų infrastruktūros ir suprastruktūros elementų palyginimas. ...
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 03 24
Klaipėdos, rygos ir talino uostų birių krovinių palyginimas
Įvadas. Klaipėdos uostas. Rygos uostas. Klaipėdos uosto naftos krovinių analizė. Rygos uosto naftos krovinių analize. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 10 23
Laivo "Maironis" pagalbinio variklio deutz 6m628 remontas ir reguliavimas pagal marpol 73/78 tier-ii standartą
Įvadas. Santrupos. Laivo, laivo jėgainės techninių parametrų, plaukiojimo rajono ir mechaninės tarnybos veiklos organizavimo aprašymas. Laivo tipas ir techninės savybės. Laivo jėgainė. Laivo deidvudo įrenginys ir sraigtas. Laivo ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2017 01 10
Laivo reiso efektyvumo analizė
Įvadas. Teoriniai reiso planavimo aspektai. Laivo darbo rėžimo įvertinimas. Laivo išlaidų įvertinimas. Kelionės išlaidos. Einamosios išlaidos. Kapitalinės išlaidos. Reiso rezultatų įvertinimas. Frachto įkainio įvertinimas. Išvados. ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 03
Laivyba verslo planas
Įmonės veikla yra susijęs su navigacinių jūrlapių, dokumentų, jūrinės literatūros, borto žurnalų gamyba, koregavimu ir laivybos kompanijų savo produkcijos aprūpinimo. Įvadas. Teorinis verslo plano teiginių pagrindimas. Įmones ir ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2013 12 08
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!