Leidimų naudojimo aspektų įvertinimas projektuojant krovinio gabenimą į nvs šalis


Baigiamasis darbas. Baigiamojo darbo užduotis. Darbo tikslas –. Darbo uždaviniai. Tarpvalstybinių susitarimų tarp Lietuvos ir rusijos federacijos vykdant tarptautinius krovinių vežimus teorinis vertinimas. Teisės aktai reglamentuojantys Lietuvos ir Rusijos tarptautinius krovinių vežimus. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais. LR transporto veiklos pagrindų įstatymas. Transporto teisinių santykių reglamentavimas. Transporto veiklos licencijavimas. Inspekcija išduoda. Tarifai , kainos , rinkliavos. Eismo sauga transporte. Aplinkosaugos ir kiti reikalavimai. Vežėjų atsakomybė. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Rusijos Federacijos krovinių vežimo reikalavimai. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės. Leidimų sistema , krovininis transportas su Rusijos federacija. Mokesčiai už krovinių gabenimą su Rusijos federacija. Kelių mokesčiai Pskove. Mokesčiai už didžiausio leistino svorio viršijimą. Reikalingi dokumentai krovinių pervežimui su Rusijos federacija. Krovinių pervežimą tarp Rusijos       teritorijoje esančių pakrovimo ir išsikrovimo taškų , naudojant užsienio valstybėse registruotas transporto priemones.


Transporto paslaugas teikiančioje įmonėje labai svarbus ne tik krovinio gabenimo procesas, bet ir pats efektyvus organizacijos valdymas, apimamntis įvairias marketingo bei personalo valdymo sritis. Todėl kiekvienoje organizacijoje yra svarbu įvertinti šiuos aspektus bei rasti būdus trūkumams ištaisyti.

Darbo tikslas – išanalizuoti leidimų naudojimo aspektus, projektuojant krovinio gabenimą į Rusiją šalis.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti tarpvalstybinius susitarimus tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos vykdant tarptautinius krovinių vežimus teoriniu požiūriu.

Išanalizuoti teises aktus reglamentuojančius Lietuvos ir Rusijos Federacijos tarptautinius krovinių vežimus.

Paklausk dėstytojos ar reikia pasirinkti konkrečią įmonę, kuri gabentų krovinius ir paanalizuoti jos veiklą.

Suprojektuoti krovinio vežimo technologinį procesą įvertinant tarpvalstybinius susitarimus.

Teorinėje, baigiamojo darbo dalyje, apžvelgiami teisės aktai bei tarpvalstybiniai susitarimai tarp Lietuvos ir NVS vykdant tarptautinius krovinių vežimus.

Analitinėje darbo dalyje pateikiama trumpa įmonės veiklos analizė: įmonės bendra charakteristika, transporto parkas, krovinių ir maršrutų apžvalga, personalas. (čia jei reiks)..

Projektinėje dalyje, remiantis teorine ir įmonės veiklos analize, projektuojamas maršrutas (čia pasirinksim iš kur kas ir kaip) apžvelgiant reikalingų dokumentų svarbą, paskaičiuojamos krovinių vežimo išlaidos bei pajamos maršrute.

Kad galėtų atlikti nereguliarius krovinių ar keleivių vežiojimus, yra reikalingi leidimai. Šiuos leidimus nustato abiejų šalių susitarimu tam tikro įstaigos. Leidime turi būti įrašytas leidimas važiuoti numatytais maršrutais.

a) visos kelionės metu, prasidedančioje ir pasibaigiančioje Susitariančios Šalies, kurioje užregistruotas autobusas, teritorijoje;

Išimtys, b, c, d papunkčiuose, galioja tais atvejais, jei krovinys grąžinamas atgal į šalį, kurioje užregistruota transporto priemonė, arba jei krovinys bus vežamas į trečios šalies teritoriją.

Mokėjimai už vežiojimus, numatytus šiuo Susitarimu, atliekami sutinkamai su galiojančiu tarp Susitariančių Šalių Susitarimu apie mokėjimus.

Sprendžiant klausimus, nesureguliuotus šiais Susitarimais, taikomi kiekvienos iš Susitariančių Šalių įstatymai.

b) tepalai, reikalingi transporto priemonei, vežiojimo metu normaliai naudojant;

c) atsarginės dalys, skirtos transporto priemonės remontui, atliekančios tarptautinius vežiojimus.

Laikantis šio įstatymo kiekvienas transporto veikla užsiimanti įmonė yra užtikrinta, kad jų niekas nediskriminuos nei vidaus, nei išorės rinkoje. Bus užtikrinti, kad kiekvienas vežėjas laikysis visų reikiamų reikalavimų ir normatyvų.

Šio įstatymo pagrindas yra nustatyti vienodas taisykles visiems vežėjasm. Kadangi juo vadovaudamasi jie galės teisingai naudotis visais kitais įstatymais, jų nepažeisti.

Visus teisinius santykius ir reglamentus nustato LR tarptautinės sutartys, kurios pasirašytos su kitomis šalimis, šis įstatymas, specialieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai bei kiti teisės aktai. Jeigu kartais įvyksta kažkokios pataisos, kaip dabar, kad Rusijos vežėjai reikalauja sutarties vežant krovinius į trečiasias šalis, jeigu vežėjai tos sutarties neturi, jei negali vežti krovinio, nors tas krovinys ir yra pakrautas Lietuvoje ir skirtas Rusijai, tai reikia vadovautis specialiųjų transportų rūšių kodeksų nuostatomis, taip pat tarptautinių sutarčių nuostatomis.

     d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Atskirų transporto priemonių saugos reikalavimus nustato LR įstatymai, tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai, kuriais privalo vadovautis visi vežėjai.

Norėdamai aptarti susidarusią situaciją Lietuvos ir Rusijos Federacijos atstovai susitiko, kada galėtų pagerinti esamą situaciją, kadangi daugelis Lietuvos vežėjų gabenančių negabaritinius arba sunkiasvorius ar pavojingus krovinius neturi šio leidimo.

Lietuvos atstovai paminėji, kad tarptautinė prekybe ir krovinių gabenimas tobulėja: daugelis Europos ir Rusijos Federacijos atstovų prekybos patrnerių atlieka krovinių sandėliavimą Lietuvos logistikos centruose. Todėl gaunasi, kad krovinių gabenimas gaunasi dvišalis, o ne trišalis, todėl reikalauti tokio leidimo tampa neteisėtas.

Specialiosios taisyklės krovinių vežimui Rusijos Federacijoje:

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5271 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurgita
  • Leidimų naudojimo aspektų įvertinimas projektuojant krovinio gabenimą į nvs šalis
    10 - 7 balsai (-ų)
Leidimų naudojimo aspektų įvertinimas projektuojant krovinio gabenimą į nvs šalis. (2016 m. Vasario 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/leidimu-naudojimo-aspektu-ivertinimas-projektuojant-krovinio-gabenima-i-nvs-salis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:33
×