Leidybos istorija Lietuvoje konspektas


Leidybos istorija Lietuvoje. Knygų leidybos pradžia. Spaudos draudimas. Tarpukario knygų leidyba. Sovietinis knygų leidybos laikotarpis.


Pirmosios lietuviškos knygos pasirodė XVI a. ir, kaip dauguma pasaulio pirmųjų knygų, buvo religinio turinio. 1547 m. Karaliaučiuje (Mažojoje Lietuvoje) išleidžiama Martyno Mažvydo parengta knyga su lietuvių kalbos elementoriumi Katekizmas

„XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje vykusios reformacijos ir katalikybės šalininkų tarpusavio kovos sąlygomis 1595 m. knyga lietuvių kalba buvo išspausdinta ir pačioje Lietuvoje, Vilniuje – Mikalojaus Daukšos iš lenkų kalbos išverstas J. Ladesmos Katekizmas (Katekizmas, arba mokslas kiekwienam krikszcionu priwalus). 1599 m. taip pat Vilniuje išėjo kitas M. Daukšos darbas Postilė (Postilla Catholicka) – Jokūbo Vujeko pamokslų rinkinio vertimas į lietuvių kalbą, 1629 m. – Konstantino Sirvydo originalus lietuviškas pamokslų santrumpų rinkinys Punktai sakymų.“

Spaudos draudimas. Lietuvių leidybai ypatingai svarbus XIX a., kai paskelbiamas spaudos draudimas, galiojęs 1864–1904 m. Šis spaudos draudimas inicijuotas caro valdžios spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti Rusijos imperijos europinės dalies gubernijose lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Spaudos draudimas „tiesiogiai siejosi su 1863 m. sukilimo malšintojo Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo, švietimo globėjo I. Kornilovo veikla ir 1863 04 04 Vilniaus švietimo apygardos mokyklų valdymo taisyklėmis. Pagal jas 1864 Lietuvoje buvo uždarytos visos katalikų parapinės ir kitokios nevalstybinės mokyklos, kuriose iki tol neretai buvo mokoma lietuvių kalba. Lietuvių kalba Vilniaus gubernijos mokyklose buvo visiškai uždrausta, o Kauno gubernijos mokyklose ji leista tik kaip pagalbinė pirmaisiais mokslo metais. Mokyklose lietuvių kalba buvo leidžiama naudoti tik maldaknyges ir elementorius rusiškomis raidėmis (graždanka). Spaudos draudimo ir graždankos įvedimo lietuvių raštui iniciatoriai buvo A. Hilferdingas ir S. Mikuckis. Muravojovo 1864 06 17 nurodymu buvo uždrausta lotyniškomis raidėmis spausdinti lietuviškus elementorius, nuo 1864 11 23 visus pasaulietinio turinio leidinius. 1865 02 15 uždrausta platinti anksčiau cenzūros aprobuotas 6 lietuviškas knygas (tarp jų M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“). 1865 09 18 generalgubernatorius K. Kaufmanas aplinkraštyje Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Vitebsko ir Mogiliovo gubernatoriams į sakė, kad visos lietuviškos knygos jiems pavaldžiuose kraštuose būtų leidžiamos tik rusiškomis raidėmis. Jie uždraudė įvežti iš užsienio į Lietuvą lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis, sustabdė visų spaustuvėse ir knygynuose esamų anksčiau išleistų lietuviškų leidinių platinimą (1870 leido išparduoti dalį maldaknygių ir religinio turinio knygų). Caras Aleksandras II 1866 02 11 slaptai nurodė visus valdžios finansuojamus lietuvių leidinius spausdinti tik rusiškomis raidėmis. 1873 01 02 uždrausta įvežti ir lietuviškus leidinius gotiškomis raidėmis. Tik 1880 05 04 Rusijos Mokslų akademijos pastangomis leista spausdinti kai kuriuos mokslinius darbus lietuvių kalba lotyniškomis raidėmis su sąlyga, kad jie nebus platinami Lietuvoje.

Lietuvių tauta nepripažino spaudos draudimo, jam priešinosi. Buvo stengiamasi gauti valdžios leidimą kai kuriems leidiniams ir laikraščiams leisti. Pradėta leisti draudžiamą literatūrą užsienyje. Ją gabeno į Lietuvą ir platino knygnešiai, veikė spaudos platinimo draugijos. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos išėjo 1865 m. Mažojoje Lietuvoje. Čia 1867-69 savo politines brošiūras spausdino M. Valančius; buvo išleista ir švietėjiška jo beletristika. Iki 1883 m. Mažojoje Lietuvoje buvo spausdinta daugiausia religinė literatūra; vienas jos leidimo ir platinimo organizatorių buvo M. Sederavičius.“ XX a. išvakarėse Vincas Kudirka rašo:

Atspausdintos [graždanka] knygos tapo išsiuntinėtos pradinių mokyklų mokintojams, idant jie išpardavinėtų arba išdalintų knygas vaikams. Buvo taiposgi Suvalkų gubernatoriaus įsakymas paviečių valdžioms apgarsinti tas knygas ant valsčiaus susirinkimo ir kalbinti prie jų žmones.

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (5792 žodžiai)
  • Mokykla
  • Kristina
  • Leidybos istorija Lietuvoje konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Leidybos istorija Lietuvoje konspektas. (2016 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/leidybos-istorija-lietuvoje-konspektas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 02 d. 18:39
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo