Leidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį Lietuvoje ir pasirinktose valstybėse


Įvadas. Leidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.


Temos aktualumas. Pelno mokestis turi didelę reikšmę valstybės biudžeto sudarymui. Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) pateiktą ataskaitą, 2016 metais pelno mokesčio į valstybės biudžetą surinkta 48 058 tūkst. Eurų, kas sudarė 11,3 proc. valstybės biudžeto pajamų, administruojamų VMI. Daugiau nei pelno mokesčio į valstybės biudžetą surenkama tik pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų. Tai reiškia, kad pelno mokestis daugiausia pajamų į valstybės biudžetą atnešantis tiesioginis mokestis.

Pelno mokesčio mokėtojai ir VMI susiduria su problema- leidžiamų atskaitymų pripažinimu. Leidžiami atskaitymai yra tokios sąnaudos, kuriomis mokesčių mokėtojas gali sumažinti savo apmokestinamąjį pelną ir atitinkamai patį pelno mokestį. Nors pelno mokesčio įstatymas nustato tam tikrus kriterijus ir ribas, kada gali būti pripažinti leidžiami atskaitymai, vis dėlto pasitaiko daug atvejų kuomet mokesčių mokėtojai piktnaudžiauja pripažįstant leidžiamus atskaitymus. Tuo pačiu mažina apmokestinamąjį pelną ir valstybės biudžeto pajamas. Taigi, šiame darbe apžvelgsime leidžiamus atskaitymus Lietuvoje ir palyginsime su Latvija ir Estija.

Darbo tikslas. Išanalizuoti leidžiamų atskaitymų skaičiuojant pelno mokestį skirtumus tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

išnagrinėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos leidžiamų atskaitymų skaičiuojant pelno mokestį skirtumus.

Darbo struktūra. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama leidžiamų atskaitymų samprata ir teisinis pagrindas, antroje darbo dalyje pateikiamas leidžiamų atskaitymų skaičiuojant pelno mokestį palyginimas tarp Baltijos šalių.

Kiekvienos įmonės, dirbančios rinkos ekonomikos sąlygomis, svarbiausias veiklos rezultatų įvertinimo rodiklis yra pelnas. Įmonė siekia uždirbti kuo daugiau pelno, nors mokestiniu požiūriu daugelis įmonių stengiasi sumažinti deklaruojamą pelną. Nuo įmonės uždirbto veiklos rezultato reikia mokėti pelno mokestį, kuris turi būti apskaičiuotas pagal tuo metu galiojančius teisės aktus. Šiuo metu pagrindinis pelno mokestį reglamentuojantis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ), kuris įsigaliojo nuo 2002 m. sausio 1 d., su vėlesniais pakeitimais. Be šio įstatymo taip pat yra ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno mokesčiu.

Pelno mokesčio objektas – apmokestinamasis pelnas, kuris gaunamas nuo apmokestinamųjų pajamų atėmus PMĮ numatytus leidžiamus atskaitymus, todėl, skaičiuojant pelno mokestį yra labai svarbu įvertinti, kurios įmonės išlaidos gali sumažinti apmokestinamąjį pelną, o kurios negali. Pagal PMĮ leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos įprastinei vieneto veiklai sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Tai gali būti žaliavų sąnaudos, pirktos prekės, skirtos perparduoti, darbo užmokesčio sąnaudos, palūkanos, konsultavimo paslaugų išlaidos, ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su įmonės įprastine veikla (Šapalienė, 2010).

Be anksčiau minėtų leidžiamų atskaitymų, PMĮ taip pat numato ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, kurių dydis mokesčių apskaitoje yra ribojamas (žr. 1 lent.).

Atsižvelgiama į juridinio asmens taikomą nusidėvėjimo (amortizacijos) metodą bei nusidėvėjimo normatyvą pagal 1 įstatymo priedelį

Remonto ir rekonstravimo sąnaudų riba susijusi su šių darbų paskirtimi

Atsižvelgiama į dienpinigių dydžius ir komandiruotės laiką, praleistą užsienyje ir Lietuvoje

Reklamos sąnaudų riba priklauso nuo to, ar reklama yra susijusi su ūkio subjekto ekonomine veikla

Riba nustatyta procentais nuo visų pajamų ir taikoma tik prekybos veiklos įmonėse

Riba priklauso nuo mokesčių rūšies, t.y. ne visi mokesčiai priskiriami atskaitymams

Atsižvelgiama į ūkio subjekto taikomą buhalterinės apskaitos principą, skolos terminą ir dydį, surinkus skolų beviltiškumą patvirtinančius dokumentus

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3707 žodžiai)
  • Universitetas
  • Renata
  • Leidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį Lietuvoje ir pasirinktose valstybėse
    10 - 2 balsai (-ų)
Leidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį Lietuvoje ir pasirinktose valstybėse. (2018 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/leidziami-atskaitymai-skaiciuojant-pelno-mokesti-lietuvoje-ir-pasirinktose-valstybese.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 24 d. 09:57
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!