Lenkijos ekonominės ir teisinės konvergencijos būklės analizė


Įvadas. Eurosistema. Eurosistemos samprata. Pagrindiniai uždaviniai. Prisijungimo prie euro zonos sąlygos. Konvergencijos ataskaitos. Konvergencijos kriterijai. Lenkijos makroekonominė analizė konvengersijos kriterijų kontekste. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lenkijos ekonominę ir teisinę konvergenciją.

Įvertinti Lenkijos makroekonominę padėtį, remiantis ekonomines konvergencijos kriterijais bei Europos Sąjungos teisės reikalavimais.

Darbo struktūra. Darbo struktūra susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje aptariama sąvoka – Eurosistema bei jos pagrindiniai uždaviniai, taip pat analizuojami konvergencijos kriterijai kuriuos turi atitikti kiekviena šalis norinti įstoti į euro zoną. Praktinėje dalyje įvertinama ar Lenkija atlieka šiuos konvergencijos kriterijus: kainų stabilumas, patikimi viešieji finansai, valiutų kurso stabilumas ir ilgalaikių palūkanų normų.

Pirmasis uždavinys – nustatyti ir įgyvendinti euro zonos pinigų politiką.

Kainų politika. Vartotojų kainų indeksas yra ekonominis rodiklis rodantis vartojimo prekių ir paslaugų krepšelio, už kurį sumoka namų ūkis, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį. ECB naudoja suderinta vartotojų kainų indeksą (SVKI) pinigų politikai vykdyti, Europos sąjungos valstybių stabilumui užtikrinti, infliacijai stebėti. Kainų stabilumas šalyje yra vienas griežčiausiai vertinamų kriterijų priimant šalį į Eurosistemos nares. Remiantis EUR-lex ataskaitos duomenimis per 2015 m. vidutinis infliacijos lygis Lenkijoje siekė -0,5 %, tai reiškia, kad buvo mažesnis 0,7 % už pamatinę vertę. Prognozuojama, kad ateinančiu laikotarpiu, jis bus mažesnis už pamatinę vertę. 2014 m. rugpjūčio mėn. SKVI infliacija tapo neigiama, o 2015 m. vasario mėn. nukrito iki -1,3%, 2016 m. vėl ėmė didėti. Tokius pokyčius lemia visame pasaulyje nukritusios naftos ir maisto produkto kainos. 2016 m. balandžio mėn. infliacija buvo 0,5%. Remiantis kriterijumi, infliacijos lygis negali būti daugiau nei 1,5% už tris geriausius rezultatus pasiekiusių valstybių narių infliacijos lygius. Komisijos taryba numato, kad Lenkijoje infliacija augs lapsniškai iki 1,6% 2017 m. Palyginti nedidelis kainų lygis rodo tolimesnės kainų konvergencijos potencialą šalyje, iš to seka, kad Lenkija atitinka kainų stabilumo kriterijų.

Patikimi ir tvarūs viešieji finansai. Lenkijai nėra taikomas taikomas sprendimas dėl pervišinio biudžeto. Valdžios sektoriaus deficitas 2013 m. – 2014 m. sumažėjo nuo 4% iki 3,3%. 2015 m. BVP ir deficito santykis siekė 2,6%, o pagal prognozę numatoma, kad 2016 m. ji tokia pat ir išliks, o 2017 m. darant prielaidą, kad politika nesikeis, numatomas padidėjimas iki 3,1%. Prognozuojama, kad valdžios skola nuo 2015 m. iki 2017 m. preliminariai gali padidėti per 1,7% (nuo 51,3% iki 52,7%). Remiantis kriterijaus teorija yra žinoma, kad valdžios sektoriaus deficitas negali viršyti 3% šalies bendro vidaus produkto (BVP), o valdžios skola negali viršyti 60% BVP, todėl Lenkija atitinka viešųjų finansų kriterijaus reikalavimus.

Valiutų kursų stabilumas. Lenkija norint priklausyti euro zonos narėms, turi ne mažiau kaip 2 metus dalyvauti valiutų kurso mechanizme (VKM), per minėtą laikotarpį turi smarkiai nenukrypti nuo pagrindinio kurso ir išvengti savo valiutos kurso nuvertėjimo. Lenkijos valiuta nėra įtraukta į VKM. Pati šalis taiko svyruojančio kurso režimą ir sudaro palankias sąlygas centriniam bankui kištis į užsienio valiutų rinką. Iki 2014 m. zlotas stabilizavosi ties 4,16 PLN/EUR, iki 2015 m. sausio mėn. zloto vertė smarkiai augo iki 4,31 PLN/EUR. Tokį valiutos augimą lėmė stiprėjanti ekonomika šalyje, Europos centrinio banko politikos švelninimas ir pinigų politikos švelninimo ciklo pabaiga.

  • Microsoft Word 65 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2975 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurinta
  • Lenkijos ekonominės ir teisinės konvergencijos būklės analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Lenkijos ekonominės ir teisinės konvergencijos būklės analizė. (2017 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/lenkijos-ekonomines-ir-teisines-konvergencijos-bukles-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 27 d. 16:27
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!