Lenkijos istorija nuo 1795


Lenkijos istorija nuo. Situacija prieš padalijimus. Jai suteikta konstitucija. 1830 – 1831 sukilimas. Lenkijos kultūra. Kultūra emigracijoje. 1863 sukilimas. Pr. politinė padėtis. 1905. Revoliucija. Lenkija pirmojo pasaulinio karo metais. Lenkijos santykiai su Rusija.

Jekaterina II Stanislava Poniatovski pasirenka dėl: 1.susižavi intelektu 2.jis nekilmingas 3.jis neturtingas. 4. Čartoriskiu familija. Čartoriskiai derino konservatyvumą ir reformas. Europoje nuo pat 16 a visi mąstytojai Lietuvos-Lenkijos valstybę traktavo kaip pavyzdį visai Europai. 17 a prasidėjo Apšvieta. Žymiausias veikėjas Volteras. Jis pasisakė už apšviestąjį absoliutizmą. Volteras pradėjo tyčiotis iš Liet-lenk. Valstybės, neva čia anarchija ir pan. buvo filosofų suokalbis prieš monarchiją. Volteras siūlė Jekaterinai suvaldyti lenkus: nugirdyti arba neleisti rašyti lenkų raštus. Liet-lenk tuo metu saugojo šiek tiek nesutarimai tarp Rusijos ir Prūsijos ir dar Turkijos. 1789 m įvyksta prancūzų revoliucija. Kai atsiranda pranc. šmėkla nusprendžiama „pribaigti“ Liet-lenk. Valstybę. 18 a. 8-9 dešimt. Lenkijoje prasidėjo reformos, nes į politikos areną išeina naujas elitas. Jėzuitų švietimo sistema buvo kosmopolitinė, tad pirmiausia siekta išugdyti kataliką. Edukacinė komisija įvedė patriotinį ugdymą, istoriją. Po padalijimų Lietuva atiteko Rusijai. Lenkija- Austrijai, Prūsijai, o Varšuva-Rusijai. Lenkai išskaidyti per 3 valstybes, bet 18a pab.- 19 a pr. Susiformuoja moderni lenkų tauta. Rusai bandė supriešinti lenkų-lietuvių pasipriešinimą. Rusija- stačiatikinė feodalinė valstybė, bet vargu ar ekonominiu požiūriu galima Rusijai taikyti tradicines Europos terminus. Marksas teigė, kad Rusija priklausė azijinės gamybos būdui. Joje buvo bendruomeninė žemę, valda kaip ir Azijoje. Nėra atsakomybės už darbą. Bendruomenes galima valdyti despotiškai. Net ekonominės reformos vykdomos despotiškai. Manufaktūros Rusijoje atsirado 18a. ji buvo sausumos imperija. Prūsija- dauguma vokiečių, tikyba liuteronybė, tad lenkams svetimi. Lenkai joje atsidūrė tada, kai prasidėjo vokiečių vienijimosi procesas. Lenkai, kaip katalikai, buvo viena destruktyviausių elementų kuriuos reikėjo eliminuot. Lenkams buvo nepatraukli rusų kultūra, jie save laikė aukštesnės kultūros. Vokiečiai į lenkus žiūrėjo kaip į trečiarūšius, dėl to asimiliacijos grėsmė buvo didelė. Austrija- vyraujantis elitas- daugiatautė valstybė, kurioje šalia austrų, vengrų didelę įtaką turėjo čekai. Austrija- katalikiška šalis, Habsburgų monarchija buvo pati tolerantiškiausia tautiniu požiūriu. Austrai nuolat pergyvena politinį nuosmukį, skyrė ypatingai mažą dėmesį tautinėms mažumoms.Vienintelis 3 valstybes jungiantis faktorius buvo: absoliutinės monarchijos; vienijo kova prieš antirevoliucines idėjas plintančias iš Pranc. Po jėzuitų ordino uždarymo to nepadarė Rusija ir Prūsija. Lenkų tauta tampa suskaldyta. Pasipriešinimas ir tautos konsolidacija tampa pagrindine idėja. Įsivyravo keli geopolitiniai scenarijai. Buvo orientuotasi į Rusiją. Visose trijose valstybėse lenkai sutarė dėl valstybės atkūrimo bet skyrėsi požiūris į socialinę-ekonominę politiką. 1. konservatyvusis požiūris- už monarchijos atkūrimą, už baudžiavos panaikinimą nesuteikiant valstiečiams žemės. 2.liberalusis- už respubliką ir visišką baudžiavos panaikinimą suteikiant valstiečiams žemę. Prancūziškasis požiūris išliko pagr. Lenkų atkūrime.

Lenkai eidami su prancūzais kartu ėjo prieš bažnyčią, bet lenkai traktavo save kaip katalikybės „centru“. Pranc. Po revoliucijos buvo panaikinta bažnyčia. Viena Lenkijos problemų- susitapatinimas su Napoleonu. Jis įvedė despotizmą, tad jam Lenkija buvo žaidimas. Lenkija buvo tarptautinė karta kurią bandė išnaudoti visos didžiosios valstybės. Anglijos credo: kad kontinentinėj Europoj neįsivyrautų kuri valstybė ir ji vadovavosi principu „divide et impera“, skaldyti ir valdyti norėjo jie per tautines mažumas, tad britai parėmė lenkus. Po 1796m Jekaterinos mirties į sostą įžengė Pavlas. 1799 m jis įsteigė Tartu universitetą, kad rusai nevažiuotų studijuot į vakarus. 1800m britai užima Maltos salą ir Pavlas atsisakė antiprancūziškos koalicijos. Jo politika Lenkijos atžvilgiu radikaliai skyrėsi nuo motinos. Iš kalėjimo išleido Kosčiušką, Stanislavą Poniatovskį atsivežė į Peterburgą. Pagr. Pavlo credo : Lenkijos ir Lietuvos padalijimai buvo neteisėti ir neteisingi. Bet jis negalėjo konfrontuoti su Prūsija ir Austrija. Pawlo laikais buvo Lietuvoje atgaivinti seimeliai, atsisakyta Jekaterinos II vykdytos antikatalikiškos politikos. Aleksandras I. Buvo Pavlo sūnus, g. 1777. jis buvo ugdytas liberaliomis reformistinėmis idėjomis. Jo draugas buvo Adomas Čartoriskis. 1803 m jis paskirtas Vilniaus švietimo apskrities viršininku. Svarbiausias jo pasiekimas 1804m paskiriamas Rusijos imperijos užsienio reikalų ministru iki 1806m. tuo pačiu tampa Rusijos senato ir vyriausybės nariu. Pagrindinis jo tikslas- lenkų žemių suvienijimas po Rusijos priežiūra. Tačiau tokį planą įgyvendinti buvo galima konfrontuojant su Prūsija.

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (10435 žodžiai)
  • Tomaš
  • Lenkijos istorija nuo 1795
    10 - 6 balsai (-ų)
Lenkijos istorija nuo 1795. (2015 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/lenkijos-istorija-nuo-1795.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 21:13
×