Lentvario vaikų globos namų apskaitos ypatumai


Įvadas. Lentvario vaikų globos namai. Įstaigos apskaitos politika. Lentvario vaikų globos namų finansavimas ir sąnaudos. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2012 metais. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2013 metais. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2014 metais. Biudžetinės įstaigos 2012 -2014 metų palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. 2012 metų Pinigų srautų ataskaita. Priedas. 2012 metų Veiklos rezultatų ataskaita. Priedas. 2012 metų Finansinės būklės ataskaita. Priedas. 2013 metų Pinigų srautų ataskaita. Priedas. 2013 metų Veiklos rezultatų ataskaita. Priedas. 2013 metų Finansinės būklės ataskaita. Priedas. 2014 metų Pinigų srautų ataskaita. Priedas. 2014 metų Veiklos rezultatų ataskaita. Priedas. 2015 metų Finansinės būklės ataskaita.


Kiekvienas viešosios apskaitos subjektas patiria sąnaudas ir gauna finansavimą. Todėl šiame darbe analizuosiu pagrindinius apskaitos ypatumus, finansavimo galimybes ir patiriamas sąnaudas Lentvario vaikų globos namuose. Tai namai, kur auga vaikai nuo keturių iki aštuoniolikos metų, kai turi išeiti ir kurti savo laimę patys. Tai biudžetinė įstaiga, kuri yra atsakinga už čia gyvenančius vaikus, už jų gyvenimo patogumus ir geriausių sąlygų kūrimą, kurias nulemia gaunamas finansavimas. Savo darbe apžvelgsiu esminius ir didžiausias sąnaudas sudarančius objektus. Taip pat pateiksiu informaciją kodėl ir iš kur buvo suteikiama tokia pajamų dalis, o darbo pabaigoje pateiksiu, mano manymu, svarbiausių duomenų grafinį palyginimą ir juos apibendrinsiu.

Mano darbe nagrinėjamas objektas yra biudžetinė įstaiga - Lentvario vaikų globos namai, šioje įstaigoje gyvena tėvų globos netekę vaikai, kuriems nepavyko surasti globėjų ar rūpintojų šeimos.

Globos namai įsteigti ir užregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1998 metais gegužės septintą dieną. Svarbu paminėti, kad įstaiga yra ne pelno siekianti, valstybės biudžetinė įstaiga, todėl niekada nebuvo pridėtinės vertės mokėtoja, nors iki 2010 metų birželio trisdešimtos dienos įstaigos steigėjas buvo Vilniaus apskrities viršininko administracija, bet nuo 2010 metų liepos pirmos dienos vaikų globos namai perduoti ir yra pavaldūs Trakų rajono savivaldybei.

Svarbiausi išsikelti Lentvario vaikų globos namų tikslai yra:

Kaip jau minėjau, Lentvario vaikų globos namai – ne pelno siekianti, valstybės biudžetinė įstaiga, įsteigta įstatymų nustatyta tvarka, todėl yra atsakinga už savo buhalterinę apskaitą, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais: registravimą, grupavimą ir apibendrinimą. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis: nuo naujų metų sausio pirmos dienos iki gruodžio mėnesio trisdešimt pirmos dienos. Tokia apskaitos sistema ir ataskaitinis laikotarpis padeda priimti tinkamus sprendimus dėl ekonominių ir finansinių atskaitomybių, nes matomi bendri, per metus laiko įvykę pasikeitimai.Viešojo sektoriaus subjektai, šiuo atveju ir globos namai, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos standartais ir bendruoju sąskaitų planu. O įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos apskaitos darbuotojai, o finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai.

palyginimo - nustatomas kriterijus, pagal kurį užfiksuotos apskaitoje išlaidos pripažįstamos kaip sąnaudos;

neautralumo - apskaita turi pateikti teisingą informaciją. Ji turi būti nepriklausoma nuo informacijos vartotojų išankstinio nusiteikimo, kuris galėtų padaryti įtaką jų priimamiems sprendimams;

turinio svarbos - skiriamas dėmesys ūkinių faktų turiniui ir ekonominiai prasmei.

Viešojo sektoriaus subjektai gauna finansavimą, tai yra, finansavimo sumas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, įvairiausių fondų. Šios sumos skiriamos nuostatuose arba įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2012 metais

Išanalizavus kiekvienų metų gaunamas pajamas ir patiriamas išlaidas, šioje darbo dalyje, pateiksiu bendrą visų metų duomenų palyginimą grafiškai.

Dižiausią dalį, tai yra net 52 procentus sąnaudų buvo patirta per 2012 metus. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudarė turto nurašymas ir nuvertėjimas, tai buvo apie 2 237 570 litus, nes turtas buvo senas, labai ilgai naudojamas ir nebetinkamas vaikams.

Globos namuose, analizuojamu laikotarpiu dirbo 39 – 40 darbuotojų, 2012 metų darbo užmokesčio bendrą sąnaudų sumą 1 235 558,06 litus dalinant iš 39 darbuotojų ir iš 12 mėnesių gauname 2 640,08 litus, o atskaičius ir socialinio draudimo įmoką, mėnesinis atlyginimas gaunasi 1 822, 19 litų. Tai iš ties minimalus atlyginimas žmonėms, kurie dirba su vaikais, bet nereikėtų pamiršti, kad mėnesinės pajamos skaičiuotos neatsižvelgiant į darbuotojų kvalifikaciją ir pareigas.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 254 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (6293 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Lentvario vaikų globos namų apskaitos ypatumai
    10 - 8 balsai (-ų)
Lentvario vaikų globos namų apskaitos ypatumai. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/lentvario-vaiku-globos-namu-apskaitos-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 19:03
×