LG verslo analizė


Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė sistema. Įmonės veiklų, teikiamų paslaugų apimtys, jų raida, paslaugų kokybė ir konkurencingumas. Įmonės finansinės veiklos analizė, verslumo įvertinimas, bankroto rizika. Įmonės potencialo apibūdinimas ir jos veiklos SSGG analizė. Transporto įmonės plėtros galimybės. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

1.2 Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės

Inspekcija, prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos (toliau- Vyriausybės programa) prioritetinių priemonių, numatytų Vyriausybės programos skyriuje „Transportas“, įgyvendinimo, nagrinės ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ statybos projektus. VGI taip pat prisidės prie 8-ojo krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Brėmenhafenas/Roterdamas/Antverpenas-Achenas/Berlynas-Varšuva-Terespolis (Lenkijos ir Baltarusijos siena)/Kaunas įgyvendinimo dalyvaudama 8-ojo krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus darbo grupių veikloje ir Administracinės valdybos veikloje.

Programos 1-ojo tikslo ir Inspekcijos funkcijų tinkamam įgyvendinimui 2014 metais papildomai reikalingi 699 tūkst. Lt (darbo užmokesčio fondo lėšų poreikis 28 patvirtintomis pareigybėmis (271 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 84tūkst. Lt socialiniam draudimui, visų informacinių sistemų rizikos įvertinimui ir saugos atitikties vertinimui atlikti ir informacinėms sistemoms išlaikyti ir prižiūrėti 61 tūkst. Lt, traukinio mašinistų pažymėjimams išduoti 100 tūkst. Lt, LRV 2012-2016 m. programos priemonei įgyvendinti 50 tūkst. Lt, komandiruotėms į ES Tarybą dėl ketvirtojo ES geležinkelių paketo 50 tūkst. Lt, VGI veiklai tinkamų administracinių patalpų nuomai 83 tūkst. Lt).

Nuo 2013 m. sausio 30d. pradėtos įgyvendinti Viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutarties NR. SK-15/IF-17 nuostatos, kuriomis siekiama skatinti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją mažinti savo išlaidas ir įgyvendinus priemones viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją mažinti savo išlaidas ir įgyvendinus priemones viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidoms, dengiamoms iš rinkliavos už valdytojo teikiamas paslaugas, mažinti rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžius, kartu nebloginant viešosios geležinkelių infrastruktūros paslaugų kokybės ir geležinkelių transporto eismo saugos.

Papildomų valstybės biudžeto lėšų, palyginus su maksimaliais limitais, reikia šiems būtiniems tikslams ir priemonėms įgyvendinti:

Programa yra tęstinė. Programai įgyvendinti 2014m. numatyta 60 pareigybių.

Lietuvos ir Austrijos UAB „VAE Legetecha“- projektuoja ir gamina bėgius ir su jais susijusius komponentus.

2.3 Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ traukos riedmenų parką 2013 m. sudarė:

2013 m. keleivinių traukinių formavimui, keleivių aptarnavimui bendrovė naudojo:

2.4 Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė sistema

Daug dėmesio skiriama darbuotojų sveikatos profilaktikai: bendrovė finansuoja periodinį privalomą ir išsamesnį diagnostinį sveikatos tikrinimą, bendrovės darbuotojai skiepijami nuo erkinio encefalito, gripo. Bendrovės darbuotojams sudarytos sąlygos ilsėtis Girulių poilsio bazėje, jų vaikams – Ignalinos moksleivių poilsio stovykloje, remiama sporto veikla. Bendrovė turi savo krepšinio komandą, muzikinę grupę, bendrovėje veikia jaunimo organizacija bei veteranų klubas. Bendrovės darbuotojai dalyvauja socialinėse akcijose (pvz., aplinkos tvarkymo, kraujo donorystės akcijos). Darbuotojų socialinėms bei kultūrinėms reikmėms 2013 m. išleista 4,5 mln. Lt, darbuotojų skatinimui ir studijų finansavimui – 3 mln. Lt. 2013 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nebuvo, o bendras nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 16,6 proc. Bendrovė skiria lėšų darbo sąlygoms gerinti ir darbuotojų saugos bei sveikatos užtikrinimo priemonėms įsigyti. Internetinė personalo atrankos kompanija CV-Online vykdė „Top darbdavio“ rinkimus. Rinkimų duomenimis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ – populiariausias darbdavys transporto ir logistikos srityje.

Geležinkelių infrastruktūros direkcijos paslaugos (viešosios infrastruktūros valdytojo paslaugos, nekilnojamo turto nuoma ir pardavimas, nekilnojamo turto nuoma ir pardavimas, ryšių paslaugos, kitos paslaugos, techninės informacijos centro paslaugos);

Keleivių vežimo direkcijos paslaugos (traukinių ir vagonų nuoma, siuntų vežimas, reklamos paslaugos);

Kadangi AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybės valdoma monopolija tik ji viena teikia tokias paslaugas susijusias su geležinkelių transportu.

2.6 Įmonės finansinės veiklos analizė, verslumo įvertinimas, bankroto rizika

Bendrovė patyrė 1 503,0 mln. Lt sąnaudų, t. y. 108,7 mln. Lt, arba 6,7 proc. mažiau nei per 2012 m. Kritus tarptautinių krovinių vežimų mastams mažiau sąnaudų patirta degalams, o sumenkusios NATO krovinių ekspedijavimo kitų šalių teritorija apimtys lėmė tarpusavio atsiskaitymų su užsienio geležinkeliais sąnaudų mažėjimą. Dėl didelės vertės investicinių viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros (IX B koridoriaus modernizavimas ir plėtra, Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, „Rail Baltica“ statyba), naujų riedmenų įsigijimo projektų analizuojamu laikotarpiu didėjo bendrovės nusidėvėjimo sąnaudos. Taip pat buvo siekiama po truputį didinti darbo užmokestį, kad jis pasiektų iki ekonominės krizės buvusį dydį, todėl 2013 m. augo ir personalo išlaikymo sąnaudos. Didžiausią dalį, t.y. 34,8 proc., bendrovės sąnaudų sudarė darbo apmokėjimo sąnaudos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 24,3 proc., degalų sąnaudos – 14,4 proc. Valstybė nuostolingai keleivių vežimo veiklai finansuoti 2013 m. skyrė 0,717 mln. Lt (2012 m. – 0,325 mln. Lt) valstybės biudžeto lėšų. Šia suma buvo sumažintos bendrovės 2013 m. sąnaudos bei patiriami keleivių vežimo veiklos nuostoliai.

  • Verslas Referatas
  • Microsoft Word 319 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5320 žodžiai)
  • Draugas
  • LG verslo analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
LG verslo analizė. (2015 m. Lapkričio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/lg-verslo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:27
×