Lietuva 1918 - 1926 metais


Lietuva 1918. Lietuva (1918 pab. -1926 pr. Lietuvos Valstybės Tarybos paruošta. M. Lapkričio 2 d. Priimta Laikinoji konstitucija skelbė. Pirmoji Lietuvos vyriausybė vadovaujama A. Voldemaro. M. Pabaigoje Lietuvoje susidarė labai sudėtinga situacija. Nepriklausomybės kovos. Kovos su bolševikais. Nepriklausomybės kovos 1919 m. Su bolševikais ir lenkais. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12Kovos su bermontininkais. Lietuvių ir Lenkų konfliktas. Lenkų - rusų karas ir Lenkijos invazija į Lietuvą. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Kodėl vėlavo Lietuvos tarptautinis pripažinimas? Santykiai su Latvija. Ačiū. Antanas Smetona – Lietuvos prezidentas 1919-1920 ir 1926-1940 m. Steigiamasis Seimas. (1920 -1922Steigiamojo Seimo pagrindiniai uždaviniai. Rugpjūčio 1 d. Priimama Konstitucija. Vasario 15 d. Priimtas Žemės reformos įstatymas. M. Rugpjūčio 16 d. Įvesta nuosava valiuta - litas. Pirmasis seimas (1922 – 1923Aleksandras Stulginskis – 1920-1922 einantis prezidento pareigas, 1922-1926 m. - Lietuvos prezidentas. Klaipėdos krašto sukilimas. 01 Seimas (1923-1926Trečiasis seimas (1926 gegužė-gruodisKazimieras Grinius – Lietuvos prezidentas. M. Politinė situacija šalyje kardinaliai pasikeičia 1926 gruodžio 17 d. Įvykdžius valstybinį perversmą.

Lietuvos valstybei reikėjo: gauti tarptautinį pripažinimą, nustatyti savo sienas, užmegzti santykius su kitomis valstybėmis. Naujai susikūrusiai valstybei reikėjo paruošti savo Konstituciją. Be visų šių problemų dar reikėjo sutvarkyti šalies vidaus politiką, sukurti savo vyriausybės aparatą bei vietines vadžios institucijas. Šiuos klausimus ir sprendė Lietuvos valstybė 1918 – 1926 metų laikotarpiu.

Lietuvos Valstybės Tarybos paruošta 1918 m. lapkričio 2 d. priimta Laikinoji konstitucija skelbė:.

1918 m. lapkričio 5 d. Valstybės taryba pavedė A. Voldemarui sudaryti pirmąją Lietuvos vyriausybę. Taryba oficialiai įpareigojo Ministrų Kabinetą pradėti eiti pareigas nuo lapkričio 11 d. Vyriausybė pasižadėjo: rūpintis lietuvių karo belaisvių sugrąžinimu iš Rusijos ir Vokietijos; gauti kompensaciją iš kariaujančių šalių už Lietuvai padarytus karo nuostolius; įvesti tvarką ekonomikoje; paruošti Steigiamajam Seimui sąlygas žemės reformai vykdyti; garantuoti teisingą politiką darbininkų atžvilgiu; apsaugoti valstybę nuo vidaus netvarkos.

Ministrų kabineto veikla: lapkričio 11 dieną ragina visus gyventojus kurti savo administracinius organus, vietos tarybas arba komitetus ir organizuoti savo miliciją; lapkričio 23 dieną išleistas pirmasis įsakymas organizuoti kariuomenę; Vokietija davė Lietuvai 10 mln. markių paskolą už tai, kad Lietuvos vyriausybė paskelbtų gyventojams, jog Obosto markės ir toliau pasiliekančios krašto valiuta (gyventojai laukė lietuviškų pinigų ir nebepasitikėjo vokiečių markėmis).

1918 m. pabaigoje Lietuvoje susidarė labai sudėtinga situacija. Vyriausybė, sudaryta vien iš tautininkų atstovų, neturėjo daugumos Lietuvos gyventojų paramos, o kritiniu momentu sutriko, kai Voldemaras ir Smetona vienu metu išvyko į užsienį ieškoti karinės ir finansinės paramos.Valstybė liko be vadovybės, gruodžio 26 d. Ministrų kabinetas atsistatydina ir Lietuvos vyriausybė savo veiklą nutraukė. Nebeposėdžiavo ir Valstybės taryba, naują ministrų kabinetą formuoti imasi Mykolas Sleževičius.

  • MS PowerPoint 2299 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (1914 žodžiai)
  • Linas
  • Lietuva 1918 - 1926 metais
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuva 1918 - 1926 metais. (2015 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuva-1918-1926-metais.html Peržiūrėta 2019 m. Liepos 18 d. 03:26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema