Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795


Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795 – 1864 m. Politinė situacija Lietuvoje po 1812m. Karo. Administracinis perdalijimas Lietuvoje, jai tapus Rusijos imperijos dalimi. Studentų ir inteligentų draugijų veikla. Studentų ir inteligentų draugijų veikla. Vilniaus universitetas. Lituanistinio sąjūdžio pradžia. Tautą prikelti buvo lemta žemaičių sąjūdžiui. Baudžiavos panaikinimas. Priežastis. Lietuvos visuomenę sudarė. Katalikų bažnyčios vaidmuo. – 1831 m. Sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. Sukilėlių tikslai. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Sukilimo vadai Antanas Gelgaudas; Dezideras Chlopovskis; Emilija Pliaterytė. Reikšmė. – 1864 m. Sukilimo priežastys. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo teigamos pasekmės. Sukilimo neigiamos pasekmės. Sukilimo vadai Antanas Mackevičius; Zigmas Sierakauskas; Kostas Kalinauskas. Reikšmė. Sukilimo slopinimas. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. Antroje pusėje. Nutautinimo būdai. XIX a. Dešimt. Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime vyksta dideli pasikeitimai. Pasipriešinimo tautinei priespaudai būdai. Pirmieji periodiniai lietuvių leidiniai. Rusijos valdžios politika Užnemunėje. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai XIX a. II – oje pusėje. Tautinis ir kultūrinis Mažosios Lietuvos judėjimas. Politinių partijų tikslai. M. Gegužės 7 d. Buvo panaikintas spaudos draudimas. Pirmoji Rusijos revoliucija ir Vilniaus seimas. – 1907m. Revoliucijos Rusijoje priežastys. Didžiajame Vilniaus Seime (1905).

kultūrinis sąjūdis prasidėjo dar XVIII a., nes tuomet ėmė bręsti lietuvninkų savimonė (ją vykdė lietuvių ir vokiečių inteligentai);

ypač reikšminga buvo Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Rėzos veikla, kuris leido tautosaką, publikavo K.Donelaičio ,,Metus’’, bei kovojo prieš valdžios vykdomą nutautinimo politiką;

pamokos lietuvių kalba vyko parapinėse mokyklose, mokytojus ruošė Karalienės mokytojų seminarija, Tilžės gimnazija, bei Karaliaučiaus ir Halės universitetai;

1872 m.vokiečių kalba padaryta vienintele dėstomąja kalba, lietuvių kalba leista dėstyti tik tikybą pradinėse klasėse, ją stengtasi išstumti iš viešojo gyvenimo;

inteligentija savo idėjas skleidė leidžiamuose laikraščiuose, aktyviai veikė lietuvninkų draugijos, reikšmingiausia ,,Birutės’’draugija, ji veikė visoje lietuvninkų gyvenamoje teritorijoje, turėjo savo biblioteką, organizavo paskaitas, koncertus;

draugijų veiklą kordinavo draugijų atstovybė ,,Santara’’, vadovaujama rašytojo ,filosofo,Vydūno.

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2013 m.
  • 7 puslapiai (1862 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edisaule
  • Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795
    10 - 3 balsai (-ų)
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795. (2013 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuva-rusijos-imperijos-sudetyje-1795.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:15
×