Lietuviškų autorių ir knygų aprašymai


Rašytojas / laikotarpis epocha Kūrinys Istorinis kontekstas / biografija Siužetinė linija / probleminė kūrinio charakteristika / tematika Veikėjų paveikslai. Martynas mažvydas 1510 XVI. - Renesansas. Mikalojus daukša 1527 1538 XVI. - xvii. Pr. – Renesansas. Tėvų žemės , papročių. Jonas radvanas. Savotiškas herojinis Lietuvos epas - poema. Pribloškiamai įspūdingas Lietuvos vaizdinys. Girios - Lietuvos didybės ženklas. Mikalojus radvila rudasis. Didiko patrioto , Tėvynės gynėjo idealą. Privalo savo gyvenimu įrodyti , kad yra vertas tokios išskirtinės padėties. Ivanas iv rūstusis. Tobulo herojaus gyvenimo būdo ir veiklos programa. Stengtis verta. Dėl savo ramios sąžinės ir tyros sielos , gyventi reikia kukliai ir dorai , o veikti - nesavanaudiškai. Viljamas šekspyras. XVI. - xvii. Pr. - Renesansas. Tragiškoji atomazga. Klaudijus gertrūda. Amžinai svarbus žmogaus gyvenimo prasmės klausimas. Motiejus kazimieras sarbievijus 1595 XVII. - barokas. Lyrikos knygos. Miškų žaidimai. Kristijonas donelaitis. XVIII. – Apšvieta šviečiamasis amžius. Krizas , selmas. Gamta yra gyvenimo mokytoja. Darbštumas , kuklumas ir paprastumas , pasitenkinimas tuo , ką duoda gamta. Dvaro ir miesto gyventojai. Plaučiūnas , Slunkius , Dočys. Pl ir doč. Johanas volfgangas gėtė. XVIII. Pab. – XIX. Pr. - Apšvieta. Jaunojo Verterio kančios. Adomas mickevičius. XIX. - Romantizmas. Odė jaunystei ". Ponas Tadas. Pagarbos tėvynei. Antanas baranauskas. Xix. Ii pus. Vincas kudirka. XIX. Pab. - XX. Pr. Pavasario balsai. Krašto vaizdas veikia žmogų , ypač jautresnės prigimties. Poezijos , poeto. Taip niekas tavęs nemylės. Milžinų kapai. Eina garsas. Trakų pilis. Lietuva brangi. Kur bėga Šešupė. Natūralizmo literatūra. Socialinė , visuomeninė. Jonas biliūnas. XIX. Pab - XX. (. (. Realizmas JB. Apysaka Apsakymai. Julija Janulaitytė. Skriauda ir kaltė. Būtina žmogaus dorėjimo sąlyga. Senelis sabaliūnas. Paskotojas ligonis. Berniukas -,, medėjas. Laimės žiburys. Kolektyvins herojus. Liūdna pasaka. Juozapota sena moteris. Jauna moteris. Petras banys. Juozas tumas vaižgantas. XIX. Pab - XX. I pus. Vincas krėvė mickevičius. XX. Pr. - Realizmas. Istorinė drama. XX. Vid. Vincas mykolaitis putinas. XIX. I pus. - simbolizmas. Psichologinis intelektualinis romanas.

Dėl to, kad eilėraščio trijų dalių kompozicija yra darni, turtinga jo stilistika, gausu antikinių, biblinių elementų, Ma-vydas laikomas ir lietuvių grožinės literatūros pradininku.

,,Katekizmas" -pirmoji lietuviška knyga gimė ne Didžiojoje Lietuvoje, bet jos kaimynystėje - Prūsijoje, kurioje oficiali religija buvo reformacijos sąjūdžio atmaina - liuteronizmas.

PIRMIEJI RELIGINIAI RAŠTAI LEITUVIŲ KALBA. Humanistinių pažiūrų šviesuoliai, susiję su reformacijos sąjūdžiu Lietuvoje rūpinosi lietuviškosios raštijos kūrimu. Tačiau katalikų kontrreformacijai ėmus persekioti reformatus, daugelis jų buvo priversti pasitraukti į Prūsiją. Renesanso idėjų paveikti reformatai kaip pilietinę ir patriotinę pareigą suvokė paprasto žmogaus švietimą, plačiosios visuomenės dorinį ugdymą, jos religinį auklėjimą.

Taigi Mažvydą galime laikyti ne tik europietiškojo atgimimo šviesuoliu, bet ir lietuvių tautinįs kultūros pradininku. Senosioms Europos kultūroms. turinčioms savą istoriją. Renesansas reiškio atgimimą, grįžimą prie ištakų, o naujoms, besikuriančioms tautinėms kultūroms Renesansas dažnai reiškia tiesiog gimimą.

-jis niekada nesiskundžia, negalvoja apie patogumus, netinginiauja, yra dosnus, patekusią į pavojų tėvynę paremia asmeniniu turtu; neengia nei smulkesnių bajorų, nei tiesioginių savo pavaldinių; uoliai darbuojasi senate, yra principingas ir nepaperkamas; ginčus linkęs spręsti ne jėga, o įtikinimu, ir net kariauja tik tuomet, kai nėra kitos išeities. ,,būti geras iš vidaus, o ne išore toks atrodyti,

Jo kūriniai atspindi humanistinės pasaulėjautos pokyčius - nuo optimistinio požiūrio į žmogų ir šviesaus gyvenimo traktavimo ir pesimizmo svarstant žmogaus prigimties ir visuomenės problemas.

Karalienės Elžbietos I valdymo laikotarpiu liovėsi religinė nesantaika, šalyje įsitvirtino anglikonų bažnyčia. Teatras tapo svarbia visuomenės gyvenimo dalimi, darė jam įtaką.

Svarbiausia idėja- viskas praeina, žmogaus gyvenimo esmė - netvarumas, taigi ir nereikšmingumas. Viskas pavirsta į dulkes - tai liūdna šio pasaulio išmintis.

Princo tikslas nebuvo asmeninis kerštas ar šmėklos primesta pareiga - jam kur kas svarbiau viešai parodyti blogį ir siekti visuotinio gėrio triumfo.

Tėvo šmėkla besąlygiškai reikalauja keršto. Sunerimęs Klaudijus mėgina išsiaiškinti Hamleto keisto elgesio priežastis ir liepia draugams - Rozenkrancui ir Gildensternui - šnipinėti princą. Hamletas greitai suvokia šių menkysčių tikslus ir klaidina juos bei Polonijų, apsimesdamas bepročiu, glumindamas savo kalbomis.

HAM surengia vaidinimą, įsitikina, kad tėvo kaltinimai yra tiesa. Princas išsiunčiamas į Angliją. Ofelija, neištvėrusi skausmo dėl mylimojo netekties ir tėvo mirties, išprotėjo, o vėliau nuskendo.

Nesulaikomai besiskverbiantis blogis ir jo galia vešėti išreiškiami piktžolių metafora - blogio sėklos tarytum užgožia visą pasaulį - apleistą sodą.

HAM vienišumas blogio pasaulyje ir jo beviltiškos pastangos atkurti teisingumą yra šio herojaus tragiškosios didybės ženklas. HAM svarbios ne riteriškos vertybės ir etiketas, o dvasinė, intelektinė ir dorovinė asmenybės branda.

GERTRŪDA- aukščiausias moteriškumo ir motiniškumo simbolis (iš kurio reikalaujama ypač aukštų dorovinių savybių, visų pirma -ištikimybės vyrui, šeimai ir giminei) nuviliantis savo silpnavališkumu ir jausmų nepastovumu, nesugebėjimu atskirti to, kas kilnu ir tauru, nuo to, kas menka ir niekinga.. Ištekėdama už KLAUD, HAM nuomone, išniekina savo buvusio vyro ir jo tėvo idealą. ,,Silpnybe, tavo vardas - moteris!"

OFELIJA - (HAM mylimojo) vienas iš poetiškiausių moterų paveikslų ne tik Šekspyro kūryboje, bet ir pasaulinėje literatūroje. Švelni jautri, lyriškos sielos mergina kenčia dėl mylimojo tariamos ligos ir trokšta jam tik gera (pasaulyje neturi jokio kito jai artimo žmogaus). Ji nejaučia HAM, nepastebi pasikeitusių jo kalbos intonacijų.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 95 KB
  • 2016 m.
  • 27 puslapiai (10618 žodžiai)
  • Saruneee
  • Lietuviškų autorių ir knygų aprašymai
    10 - 5 balsai (-ų)
Lietuviškų autorių ir knygų aprašymai. (2014 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuvisku-autoriu-ir-knygu-aprasymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 07:26
×