Lietuvių autoriai konspektas


J. Aistis. J. Aputis. A. Baranauskas. J. Biliūnas. M. Daukša. S. GEDA. KR. Donelaitis. M. Katiliškis. V. KRĖVĖ. V. Kudirka. Maironis. M. Mažvydas. JUST. Marcinkevičius. A. Mickevičius. V. Mykolaitis-putinas. S. NĖRIS. H. Radauskas. J. Radvanas. J. Savickis. B. Sruoga. A. ŠKĖMA. J. Tumas-vaižgantas.


01. J.Aistis – XX a. poetas išeivis. Per II pasaulinį ka-rą pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno JAV. Eilėraštyje „Peizažas“ poetas išdainavo be-galinį tėvynės ilgesį, gimtinės gamtos grožį, kur gera ne tik gyventi, bet ir mirti.

2. J.Aputis – XX a. pab. – XXI a. pr. novelistas, auk-štinęs darnią šeimą, teisingumą – tikrąsias vertybes, kritikavęs sovietmetį, jaudinęsis dėl nykstančios kai-mo kultūros. Novelėje „Erčia, kur gaivus vanduo“ vaizduojama į mokslus išlydinti dukterį darni šeima. Novelėje „Dobilė. 1954 metų naktį“ kalbama apie sunkius pokario laikus, kai buvo sunku gyventi, bet šeima buvo itin branginama. Berniukas Martynas rūpinasi sergančia mama, karvute Dobile. Jo tėvelis žuvęs, bet gyvas berniuko širdyje. Jam atrodo, tėvelis pasakytų: „Toks gyvenimas, Marčiau“. Berniukas per audrą ieško nutrūkusios karvutės, galvoja, kad nespės į miestelį, kur pagal talonus parduodama duona.

4. J.Biliūnas – XX a. pr. prozininkas lyrikas, parašęs noveles: „Kliudžiau“, „Ubagas“, „Joniukas“, „Lazda“, apysaką „Liūdna pasaka“, psichologinio realizmo pra-dininkas. Rašytojo kūriniuose vaizduojamas jausmin-gas, nuoširdus, dažnai nuskriaustas žmogus. Novelėje „Ubagas“ jautriai kalbama apie sūnaus elgetauti išva-rytą senuką. Novelėje „Joniukas“ pasakojama apie mažo berniuko, turinčio dirbti pas svetimus, namų il-gesį. Apysakoje „Liūdna pasaka“ papasakota jaunos Juozapotos ir Petro Banių šeimos istorija: Petras, 1863 metų sukilėlis, suimamas ir pakariamas, o Juo-zapota iš sielvarto išprotėja.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 18 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (1266 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Edmundas
  • Lietuvių autoriai konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Lietuvių autoriai konspektas . (2017 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-autoriai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 21:35
×