Lietuvių kalba: statusas, jo kaita ir reguliavimas


Įvadas. Valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas. Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas. -Lietuvių kalba socialinių pokyčių kontekste. Išvados. Literatūros sąrašas.

Kalba yra bendrosios kultūros dalis. Lietuvių kalba yra vienas svarbiausių lietuviškos tapatybės veiksnių, Lietuvos tautinio ir kultūrinio savitumo pagrindas. Nepaneigiama jos reikšmė lietuvių tautos atgimimo, jos konsolidacijos procese, taip pat lietuvybės išlaikyme okupacijos laikotarpiais. Kurį laiką lietuvių kalba buvo ne tik bendravimo, bet ir rezistencijos, tautinės savimonės formavimo priemonė.

Darbo tikslas apžvelgti lietuvių kalbos statuso kaitą, jo įtvirtinimo priemones, būdus, kalbos politiką formuojančias bei įgyvendinančias institucijas, socialinių pokyčių įtaką lietuvių kalbai.

Šiuo metu Lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, Švietimo įstatymas, Tautinių mažumų įstatyme. Tačiau tokį statusą ji įgijo pakankamai nesenai.

Lietuvių kalbai valstybinės kalbos statusas, pirmą kartą suteiktas susikūrus Lietuvos valstybei. Toks jos statusas įtvirtintas visose tarpukario konstitucijose (Valančius, M. K. 2001). Su politinės nepriklausomybės praradimu keitėsi ir lietuvių kalbos statusas - ji prarado turėtą valstybinės kalbos statusą, o vis didesnę įtaką viešajame gyvenime, valstybės valdyme įgavo rusų kalba.

Sovietinės eros pabaigoje, susiklosčius palankioms aplinkybėms, kartu su atsirandančiais nepriklausomybės siekiais, susidarė sąlygos sustiprinti ir lietuvių kalbos pozicijas. 1988 m. lapkričio 18 d. priėmus LTSR įstatymą ,,Papildyti Lietuvos TSR Konstituciją (Pagrindinį Įstatymą) 771 straipsniu“, kuriuo buvo nutarta papildyti Lietuvos TSR Konstituciją (Pagrindinį Įstatymą), lietuvių kalbai suteiktas valstybinės kalbos statusas (Vainiutė M. 2010).

Toks pat statusas (valstybinės kalbos) lietuvių kalbai numatytas ir 1992 spalio 25 d. Lietuvos piliečių referendumu priimtoje konstitucijoje. Jos 14 straipsnis skelbia: “ Valstybinė kalba – lietuvių kalba” (Lietuvos Respublikos konstitucija. 1992).

Konstitucinis valstybinės kalbos statusas reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymuose nustatyti, kaip šios kalbos vartojimą užtikrinti viešajame gyvenime, numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. 1995 m. sausio 31 d. priėmus Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, jame buvo nustatytos svarbiausios valstybinės kalbos vartojimo viešajame gyvenime sritys, reglamentuojama jos apsauga, kontrolė ir teisinė atsakomybė už įstatymo nesilaikymą (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. 1995).

Taigi lietuvių kalbos kaip valstybinės statusas įtvirtintas visuose tarpukario Lietuvos Respublikos konstitucijuose. Okupacijų laikotarpiu valstybinės kalbos statusas buvo prarastas, tačiau pirmi žingniai gražinant lietuvių kalbai valstybinės kalbos statusą buvo padaryti dar okupacijos sąlygomis. Po nepriklausomybės atgavimo valstybinės lietuvių kalbos statusas įtvirtintas aukščiausią galią turinčiame teisės akte-konstitucijoje bei įstatymuose.

Konstitucinis valstybinės kalbos statusas įtvirtintas 1995 m. sausio 31 d. priimus Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, kuriame buvo nustatytos svarbiausios valstybinės kalbos vartojimo viešajame gyvenime sritys, reglamentuojama jos apsauga, kontrolė ir teisinė atsakomybė už įstatymo nesilaikymą.

Šiuo metu Lietuvių kalbos politiką formuoja ir ją prižiūri dvi institucijos - Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Valstybinė kalbos inspekcija. Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Valstybinė kalbos inspekcija kontroliuoja Valstybinės kalbos įstatymo vykdymą (Lietuvos Respulikos valstybinės kalbos įstatymas, 2002).

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • 13 puslapių (2907 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ramute
  • Lietuvių kalba: statusas, jo kaita ir reguliavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Lietuvių kalba: statusas, jo kaita ir reguliavimas. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/lietuviu-kalba-statusas-jo-kaita-ir-reguliavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 15:18
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo