Lietuvių analizės

1664 dokumentai
Balys Sruoga Dievų miškas analizė
9,7( 6 atsiliepimai )
Balio sruogos knygos "dievų miškas" aprašymas. Biografija. Knyga „dievų miškas“. Kūrinio žanras. Temos, problemos, vertybės, pagrindinė mintis. Trys temos rašiniams fabulaveikėjai, balys sruoga. Aprašyti esesininkus. Paaiskinti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 03 04
Aukštųjų Šimonių likimas analizė
9,9( 12 atsiliepimų )
Aukštųjų Šimonių likimas pilna kūrinio analizė. Ieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas. Knygos aprašymas. Mano nuomonė apie knygą. Vieta ir laikas. Aforizmai. Nežinomi žodžiai. Apie autorių. Problemos. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 17 puslapių
2018 04 20
Škėma Balta Drobulė analizė
9,7( 6 atsiliepimai )
Balta drobulė. Antanas Škėma Antanas Škėma .
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 03 26
J. Marcinkevičius Mindaugas. Mažvydas. Katedra.
9,5( 2 atsiliepimai )
Drama pradedama dviejų metraštininkų - juodojo ir baltojo, dialogu. Jie diskutuoja apie istoriją ir kokią ją reikia rašyti. Juodasis atsižvelgia tik į faktus, o baltasis metraštininkas jaučia didžiulę atsakomybę rašydamas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 04 11
Gėtė Faustas analizė
9,3( 4 atsiliepimai )
Gėtė. Gyvenimo kelias. Faustas. “fausto” sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Pagrindinė i dalies idėja. Laikas. “fausto” ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 28
Romanas Tūla analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Romanas „ Tūla “. Herojus atsiliepia apie Tūlą. Tūlos vardas užrašytas metrinėm raidėm , žaliais aliejiniais dažais ant Bernardinų sienos THULLA. Pagrindiniai veikėjai susitinka. Tūloje valkatos gyvensena apibūdinama. Vėliau ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 04 20
Kafka Metamorfozė analizė
8,8( 6 atsiliepimai )
Tėvas – egoistas, dėl išorinio padorumo, aplinkinių nuomonės, savo paties ramybės ir gerovės pasiruošęs aukoti vabalu virtusį sūnų? Pagrįsti arba paneigti. Nuo ko priklauso tėvo agresija? Motina – aiškios nuomonės nereiškianti , ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 07 10
B.Sruoga Dievų miškas žmogus prievartos pasaulyje
1943m. hitleriniai okupantai suėmė B.Sruogą (1896 – 1947), Kauno universiteto profesorių, ir kaip įkaitą išvežė į Štuthofo mirties stovyklą, netoli Gdansko. Ten jis patyrė fašistų sugalvotus žmonių naikinimo sistemos žiaurumus, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 02 17
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje
9,5( 4 atsiliepimai )
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 03 20
K.Binkis Atžalynas
9,5( 6 atsiliepimai )
K. Binkio “atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro, neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 02 17
Gėtė Faustas veikėjų analizė
10( 3 atsiliepimai )
Getė Faustas veikėjų analizė lentelėje. POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ. Mefistofelis. Dievas. Veikėjo apibūdinimas. Faustas. Margarita. Mefistofelis. Dievas. Fausto ir vagnerio palyginimas. Faustas. Vagneris. Fausto ir mefistofelio palyginimas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 11 06
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
9,7( 7 atsiliepimai )
Kristijonas donelaitis – xviii amžiaus rašytojas ir pirmasis pradėjo lietuviškai rašyti grožinius kūrinius. Jo poemoje „metai“ akcentuojama doros tema. Jam, kaip pastoriui, buvo svarbu parodyti tiek dorus, tiek nedorus žmones. Jis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Ignas Šeinius Kuprelis analizė
9( 3 atsiliepimai )
Kuprelio charakteristika. Romantizmo bruožai "kuprelyje". Didžioji kuprelio meilė. Kuprelis - neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą… ir štai šią trapią sielą ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 26
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco" analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco“ susideda iš dviejų dalių. Tai padaryta, norint išskirti dvi skirtingas žodžių junginių reikšmes ir tuo pačiu dvi skirtingas nuomones. Vivos plango reiškia- ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 10 14
Judita Vaičiūnaitė Kavinukas su pastoralėm analizė
9,8( 4 atsiliepimai )
Eilėraščio Kavinukas su pastoralėm analizė ir interpretacija. Eilėraštyje ryškios dvi plotmės – kasdienybės ir pro ją prasiveržiančio grožio. Pirmąjai plomei galima priskirti kasdienės buities vaizdus – neplautus indus, kavinuką ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 04 02
Juozo Apučio novelės „Vakarėjant gražios dobilienos“ analizė
Juozo Apučio novelės „Vakarėjant gražios dobilienos“ analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2019 04 06
Severijos paveikslas
9( 4 atsiliepimai )
Tradiciškai moteris yra laikoma šeimos židinio sergėtoja, kurios sukurtas paveiklas dvelkia švelnumu, rūpestingumu, atsidavimu artimiesiems. Būtent tokią moterį vaizduoja XIX a. Jonas Biliūnas bei Žemaitė. Apsakymo ,,Liūdna pasaka“ ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 10 01
Justinas Marcinkevičius Mažvydas
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas (aprašymas). Justinas Marcinkevičius lietuvių literatūroje užima savitą vietą. Jau 50 metų jis rašo vis naujas knygas, kuriose išlieka trys svarbiausios temos: Lietuva, lietuvių kalba, gamta. Tai ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 01 05
Adomas Mickevičius Romantinė poema „Vėlinės“
9,5( 4 atsiliepimai )
Adomas Mickevičius. Romantinė poema „Vėlinės“. Kūrinyje vyksta realybės ir fantazijos susipinimas. Vaizduojami angelai, dvasios. Romantikos ir realybės jungtis romantikams ypač būdinga. Ketvirtoji dalis. Antroji dalis. Kontekstas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 12 29
J Biliūno „Vagis“ ir J Savickio „Vagis“ palyginimas
Tradicijos ir modernumo sankirta du vagys. biliūno „ vagis “ ir. Perskaitykime abu apsakymus – Jono Biliūno „ Vagis “ ir Jurgio Savickio „ Vagis “. . Prisiminkime svarbiausius. Biliūno ir. Savickio kūrybos bruožus. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 05 11
Altorių šešėly veikėjai: visų veikėjų charakteristika ir analizė
10( 4 atsiliepimai )
Vincas Mykolaitis Putinas. Altorių šešėly 1933.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 03 27
O. Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”
10( 2 atsiliepimai )
O Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”. Tėvas Gorijo, bemaž 69metų senis, isikųrė pas ponią Voke 1814m. , metęs savo verslą. Iš pradžių jis gyveno tame bute, kuriame dabar gyvena ponia Kutiur. Anuo laiku tėvas Gorijo buvo vadinamas ponu ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Don kichotas analizė
10( 4 atsiliepimai )
Kūrinio Don Kichotas. I Dalis, analizė. Straipsnyje yra išsamus turinys, veikjų aprašymas, aforizmai, vaizdingi sakiniai ir nežinomi žodžiai. Išdėstyta kūrinio pagrindinė mintis.
Lietuvių analizės, Analizė, 12 puslapių
2012 01 22
Antanas Škėma “Balta drobulė”
Antano Škėmos analizė “Balta drobulė”. Antanas Škėma – XX a. Lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Stambiausias jo kūrinys yra intelektualinis psichologinis romanas “balta drobulė”, kuriame svarbiausias yra ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Išsiduosi Balsu knygos analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Tai jautri, sukrečianti lietuvių rašytojos, poetės knyga. Šį rašytojos kūrinį, galėčiau pavadinti: paprasta, tačiau LABAI neprasta sukrečiančia istorija.Rašytoja knygoje aprašo savo pačios patirtį, kaip iš gatvės ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 10 30
Radvano Radviliada analizė
9,3( 4 atsiliepimai )
Labai svarbus epizodas – Radvilos sapnas naktį prieš lemiamą mūšį. Sapne jam pasirodo Vytautas Didysis, ką tik sumušęs kryžiuočius Žalgirio mūšyje, bet ne džiūgaujantis, o paniuręs. Vytautas Radvilą vadina vienintele Lietuvos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 05 25
Ką Anykščių šilelis kalba 21 amžiaus žmogui?
10( 3 atsiliepimai )
Ką „anykščių šilelis“ kalba xxi amžiaus žmogui?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 09 23
Apučio novelių analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Keleivio novelės pasirinkti apsakymai. Aputis 1936 2010 – prozininkas , vertėjas. Kūrybos bruožai. Moderniosios novelės bruožai. Lyrinės intelektualinės novelės bruožai Lyrizmas. Novelė ,, Šūvis po Marazyno ąžuolu ” Siužetas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2015 04 15
Kokį Lietuvos mitą kuria Sigitas Geda?
Dramaturgas, scenaristas, literatūros kritikas Sigitas Geda savo eilėraščiuose kuria mitologinės, glaudžiai susijusios su praeitimi ir gamta Lietuvos mitą. Poeto kūryboje nuolat kartojasi tautosakos motyvai, todėl savaime suprantama, kad ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 03 26
Getė Faustas pirmos dalies Margaritos analizė
Johano Volfgango fon Gėtės kūrinio "Faustas" pirmosios dalies Margaritos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 27
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo