Lietuvių analizės

888 dokumentai
Balys Sruoga Dievų miškas analizė
Balio sruogos knygos "dievų miškas" aprašymas. Biografija. Knyga „dievų miškas“. Kūrinio žanras. Temos, problemos, vertybės, pagrindinė mintis. Trys temos rašiniams fabulaveikėjai, balys sruoga. Aprašyti esesininkus. Paaiskinti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 03 04
B.Sruoga Dievų miškas žmogus prievartos pasaulyje
1943m. hitleriniai okupantai suėmė B.Sruogą (1896 – 1947), Kauno universiteto profesorių, ir kaip įkaitą išvežė į Štuthofo mirties stovyklą, netoli Gdansko. Ten jis patyrė fašistų sugalvotus žmonių naikinimo sistemos žiaurumus, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 05 28
K.Binkis Atžalynas
K. Binkio “atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro, neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 05 28
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
Kristijonas donelaitis – xviii amžiaus rašytojas ir pirmasis pradėjo lietuviškai rašyti grožinius kūrinius. Jo poemoje „metai“ akcentuojama doros tema. Jam, kaip pastoriui, buvo svarbu parodyti tiek dorus, tiek nedorus žmones. Jis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 03 26
Gėtė Faustas veikėjų analizė
Getė Faustas veikėjų analizė lentelėje. POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ. Mefistofelis. Dievas. Veikėjo apibūdinimas. Faustas. Margarita. Mefistofelis. Dievas. Fausto ir vagnerio palyginimas. Faustas. Vagneris. Fausto ir mefistofelio palyginimas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 11 02
O. Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”
O Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”. Tėvas Gorijo, bemaž 69metų senis, isikųrė pas ponią Voke 1814m. , metęs savo verslą. Iš pradžių jis gyveno tame bute, kuriame dabar gyvena ponia Kutiur. Anuo laiku tėvas Gorijo buvo vadinamas ponu ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje
Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”. Lietuvių tautos atmintyje A. Baranauskas yra pirmiausia “Anykščių šilelio” kūrėjas. Ši poema vienas iš gražiausių lietuvių literatūros kūrinių. Sukurti “Anykščių ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 05 03
Kafka Metamorfozė analizė
Tėvas – egoistas, dėl išorinio padorumo, aplinkinių nuomonės, savo paties ramybės ir gerovės pasiruošęs aukoti vabalu virtusį sūnų? Pagrįsti arba paneigti. Nuo ko priklauso tėvo agresija? Motina – aiškios nuomonės nereiškianti , ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 07 06
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco" analizė
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco“ susideda iš dviejų dalių. Tai padaryta, norint išskirti dvi skirtingas žodžių junginių reikšmes ir tuo pačiu dvi skirtingas nuomones. Vivos plango reiškia- ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 10 09
Gėtė Faustas analizė
Gėtė. Gyvenimo kelias. Faustas. “fausto” sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Pagrindinė i dalies idėja. Laikas. “fausto” ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 23
Ką Anykščių šilelis kalba 21 amžiaus žmogui?
Ką „anykščių šilelis“ kalba xxi amžiaus žmogui?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 09 23
Severijos paveikslas
Tradiciškai moteris yra laikoma šeimos židinio sergėtoja, kurios sukurtas paveiklas dvelkia švelnumu, rūpestingumu, atsidavimu artimiesiems. Būtent tokią moterį vaizduoja XIX a. Jonas Biliūnas bei Žemaitė. Apsakymo ,,Liūdna pasaka“ ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 09 29
Ignas Šeinius Kuprelis analizė
Kuprelio charakteristika. Romantizmo bruožai "kuprelyje". Didžioji kuprelio meilė. Kuprelis - neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą… ir štai šią trapią sielą ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 08 01
Judita Vaičiūnaitė Kavinukas su pastoralėm analizė
Eilėraščio Kavinukas su pastoralėm analizė ir interpretacija. Eilėraštyje ryškios dvi plotmės – kasdienybės ir pro ją prasiveržiančio grožio. Pirmąjai plomei galima priskirti kasdienės buities vaizdus – neplautus indus, kavinuką ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 04 02
Salomėja Nėris eilėraščio Vėlinės analizė
Esamos situacijos nusakymas. Sugrįžimas. Pamąstymai. Kontekstas. Vertybės ir pagrindinė idėja. Svarbiausios vertybės yra tėvynė, namų šiluma, artimieji. Pagrindinė eilėraščio idėja yra tokia, kad tik praradęs tėvynę supranti, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 04 10
J. Marcinkevičius Mindaugas. Mažvydas. Katedra.
Drama pradedama dviejų metraštininkų - juodojo ir baltojo, dialogu. Jie diskutuoja apie istoriją ir kokią ją reikia rašyti. Juodasis atsižvelgia tik į faktus, o baltasis metraštininkas jaučia didžiulę atsakomybę rašydamas istoriją, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Getė Faustas pirmos dalies Margaritos analizė
Johano Volfgango fon Gėtės kūrinio "Faustas" pirmosios dalies Margaritos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 27
Mylimas žmogus - laimingas žmogus
Kas yra meilė ? Meilė, tai nuostabus jausmas, kai dėl mylimo žmogaus, gali nuversti kalnus, kai jauti, jog „pilve skraido drugeliai“ ir giliai širdyje žinai, jog su šiuo žmogumi nori praleisti visą likusį gyvenimą. Taigi, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2011 01 25
Miškas ir lietuvis A.Baranausko Anykščių šilelyje
Savo šedevrą – “Anykščių šilelį” – A.Baranauskas parašė per dvejas atostogas: 1858m. ir 1859 m. Poemos sumanymas yra romantiškas: pavaizduoti mišką, kurio jau nebėra. Gamtos tema visame kūrinyje persipina su gimtojo krašto, su ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 05 28
Justino Marcinkevičiaus žmogus
"Turbūt ne dėl savęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito". Apie ką rašė Justinas Marcinkevičius ? Dėl ko gyvena Justino Marcinkevičiaus žmogus?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 02 23
Kokį Lietuvos mitą kuria Sigitas Geda?
Dramaturgas, scenaristas, literatūros kritikas Sigitas Geda savo eilėraščiuose kuria mitologinės, glaudžiai susijusios su praeitimi ir gamta Lietuvos mitą. Poeto kūryboje nuolat kartojasi tautosakos motyvai, todėl savaime suprantama, kad ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 03 11
Biliūnas Liūdna pasaka jo ir jos paveikslai
„jis“ ir „ji“ jono biliūno apysakoje „liūdna pasaka“.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 05 01
Justinas Marcinkevičius Mažvydas
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas (aprašymas). Justinas Marcinkevičius lietuvių literatūroje užima savitą vietą. Jau 50 metų jis rašo vis naujas knygas, kuriose išlieka trys svarbiausios temos: Lietuva, lietuvių kalba, gamta. Tai ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 01 05
Vincas Mykolaitis Putinas Rudenio naktį analizė
Vincas mykolaitis – putinas – xx a. Pr. Lietuvių poetas ir prozininkas, simbolizmo srovės atstovas lietuvoje. Ši meno kryptis poetui padarė didelę įtaką studijuojant rusijoje bei vakarų universitetuose. Jam pačiam simbolizmas buvo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 04 03
Žemaitė Marti Driežų ir vingių šeimų palyginimas kūrinyje
Julija Beniuševčiūtė-Žymantienė, slapyvardžiu Žemaite yra viena žymiausių realistinio laikotarpio rašytojų. Ji yra sukūrusi daug apysakų iš kurių žymiausia - "Marti". Šiame kūrinyje ji aprašė dviejų kaimo šeimų Vingių ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 20
Antanas Škėma “Balta drobulė”
Antano Škėmos analizė “Balta drobulė”. Antanas Škėma – XX a. Lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Stambiausias jo kūrinys yra intelektualinis psichologinis romanas “balta drobulė”, kuriame svarbiausias yra ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Dėdės ir dėdienes skaidrės
Juozas tumas - vaižgantas ir jo kūryba. Lietuvių literatūros prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Geriausiuose savo kūriniuose spalvingai pavaizdavęs xix a. Pabaigos ir xx a. Pradžios lietuvių visuomeninį gyvenimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 04 19
Vaikystės pasaulis lietuvių literatūroje
Vaikystės pasaulis lietuvių literatūroje. Vaikai yra gyvenimo tikslo įprasminimas. Būtent jie užtikrina ilgaamžį ir nenutrūkstamą kartų tęstinumą. Todėl nepaprastai svarbu ugdyti ir globoti šias jaunas ir gležnas asmenybes. Manau, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Senojo kaimo moralė lietuvių literatūroje
XXa. pradžios lietuvių rašytojo, moderniosios prozos pradininko Jono Biliūno, XX a. pirmosios pusės lietuvių rašytojo modernisto Jurgio Savickio ir XX a., 7-8 dešimtmečių lietuvių rašytojo, lyrinės – intelektualinės novelės ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 01 24
Vaižgantas Dėdes ir dėdienės
Vaižgantas yra tarsi lietuvių kultūros šviesos simbolis. Jis turėjo didelę įsigyvenimo į gamtą galią, stiprią vaizduotę. Žmogaus istoriją jis matė susiliejusią su gamta. Vaižgantas yra didžiausias mūsų tautininkas. Jis galėjo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2011 08 01
×