Lietuvių analizės (3)

1010 dokumentų
Justinas Marcinkevičius Pirmasis atsidusimas interpretacija
10( 2 atsiliepimai )
Justino marcinkevičiaus baladės „pirmasis atsidusimas“ interpretacija.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 03 13
Antanas Škėma. Biografija. Kūryba. Romanas Balta drobulė
Knyga pradedama epigrafu ir įvadu. Garšva neigiamai vertina savo darbą, kuriame svarbi ne asmenybė ar apskritai žmogus, o darbuotojas, “sraigtelis didžiulėje mašinoje”. Garšva dirbo liftininku new york’o viešbutyje. Garšvos numeris ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 03 22
Eilėraščio analizė Rudenio lygumose
Visą pokarį Lietuva gyveno įtemptai. Vyko nuožmi kova tarp Lietuvos nepriklausomybę ginančių partizanų ir vis gausiau į Lietuvą sutraukiamos sovietinės kariuomenės. Jie turėjo skleisti viltį, pasakoti tiesą apie sovietų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 01 08
Balys Sruoga „Dievų miškas“ prižiūrėtojų charakteriskita
Balys Sruoga Dievų miškas prižiūrėtojų charakteriskita. Prižiūrėtojas. Kas buvo iki patekimo į lagerį? Kokią karjerą padarė lagery? Ryškiausi charakterio bruožai. Kalbėsena. Veikimo būdai.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 12 22
Teksto suvokimas balta drobulė
9,7( 3 atsiliepimai )
Teksto suvokimas balta drobulė. Suformuluokite ir užrašykite teksto temą. Kokios problemos keliamos tekste? Parašykite jas klausimo forma. Kodėl protagonistas nesuvokia šventosios dvasios buvimo? Remdamiesi kontekstu, paaiškinkime “up ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 04 02
Jurgis Savickis Fleita
Jurgis Savickis novelė „Fleita“ priklauso rinkiniui „Šventadienio sonetai“ 1922 m. Kontekstas. Literatūrinis kontekstas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 12 29
Kodėl skirgaila tragiškas veikėjas?
Kodėl skirgaila tragiškas weikėjas? Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 02 05
Hamleto monologo „Būti ar nebūti“ analizė
Hamleto monologo Būti ar nebūti “ analizė. Kokias pasirinkimo galimybes svarsto Hamletas? Savais žodžiais paaiškinkite , ką Hamletui reiškia būti “,.Gyventi. Kaip suprantame , kas yra Hamletą slegiantis likimas. Kokie vertės netekę ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 12 05
Mažvydas analizė ir interpretacija
Justino Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“ ištraukos analizė ir interpretacija.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 05 04
Antanas Miškinis eilėraščių analizė
Antanas Miškinis. „Daina agonijoj“ ir „Elegantiškai sninga“ eilėraščių analizės.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 02 21
Rolando giesmė
9( 2 atsiliepimai )
Rolando giesmė analizė. Analizuojamas ir aprašomas kūrinys, galima naudoti ne tik kaip analizę, bet ir susipažinimui su kūriniu kaip santrauką.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 04 05
Sofoklis Antigonė knyga ir analizė
9( 2 atsiliepimai )
Sofoklio „Antigonė“ pilnas tekstas ir analizė. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras ...
Lietuvių analizės, Analizė, 76 puslapiai
2018 01 16
J.Biliūnio ir J.Savickio vagys Tradicijos ir modernumo sankirta
10( 2 atsiliepimai )
Tradicijos ir modernumo sankirta. Du vagys. Analizė lentelėje. Perskaitykime abu apsakymus – Jono Biliūno „Vagis“ ir Jurgio Savickio „Vagis“. Prisiminkime svarbiausius J. Biliūno ir J. Savickio kūrybos bruožus. Suskirstykime abu ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 10 28
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė. Pradžių pradžia. Ginčas dėl spiečiaus. Močiutė. Iš jaunos našlaitėlės atsiminimų. Mamatė ir pianinas. Šatrija. Šmutka. Ožys ir klebonas. Kalnėnai. Panelės Paulinos vestuvės. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 03 12
Dainavos šalies senų žmonių padavimai analizė
Ištrauka iš Vinco Krėvės Dainavos šalies senų žmonių padavimų. TEMA Šitas padavimas apie žmones, kurie žuvo už savo gimtąjį kraštą. Glaustas ištraukos atpasakojimas. Pagrindiniai veikėjai. Antraeiliai veikėjai. Laikas. Vieta. Man ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 09 19
Vaižgantas Dėdės ir dėdienės analizė
Juozas Tumas, geriau žinomas Vaižganto slapyvardžiu, buvo Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas bei kunigas. Rašytojas palaikė ryšius su vietos knygnešiais, rūpinosi ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 03 03
J. Aisčio eilėraščio Peizažas analizė
J. Aisčio eilėraščio Peizažas analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 15
Vincas Krėvė Skerdžius Liaudies žmogaus santykis su gamta
"didžiausias gėris yra sutikti su gamta ir darniai su ja gyventi“- jau senovėje didysis ciceronas suprato šią paprastą tiesą. Ir štai krėvės apsakymo „skerdžius“ pagrindinis herojus.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2012 05 15
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 07
Veikėjų paveikslai Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare
Veikėjų paveikslai šatrijos raganos apysakoje „sename dvare“.
Lietuvių analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 06 10
Vincas Krėvė. Dramos “Skirgaila” analizė ir interpretacija
10( 2 atsiliepimai )
V. Krėvės dramos “Skirgailos”analizė ir interpretacija. V. Krėvė – Mickevičius – XX a. Pr. Prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikęs stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Liudo Vasario ir tėvų santykiai
Liudui Vasariui buvo sunku pasirinkti gyvenimo kelią, nes ne iš karto suvokė, kas jo didžiausias autoritetas. Liudas Vasaris – jautri asmenybė, kuri norėjo visko – sekti paskui savo širdies balsą, tačiau taip pat įtikti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 11 24
Maironis Vilnius prieš aušrą analizė
Maironis eilėraščio „Vilnius prieš aušrą“ analizė rašinys.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 03 21
Hemingvėjus atsisveikinimas su ginklais analizė
Knygos išsami analizė. Ernestas hemingvėjus. Atsisveikinimas su ginklais. Turinys. Aforizmai. Pagrindinė mintis. Biografija. Kūryba.
Lietuvių analizės, Analizė, 6 puslapiai
2012 04 09
Idealo svajonės ir tikrovės priešprieša Maironio poezijoje
Idealo svajonės ir tikrovės priešprieša Maironio poezijoje.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 04 27
Hamleto analizė
Viljamas šekspyras- vėlyvojo renesanso anglų rašytojas ir poetas, sonetų kūrėjas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje, naujųjų laikų dramaturgijos pradininkas. Jo kūryba įvairių žanrų, apima ilgą laikotarpį. Autorius remiasi ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 01 16
J. Aisčio poezija
J. Aisčio poezija. Eilėraščių analizė. Jonas Aistis pratęsė tyriausias lietuvių lyrikos tradicijas, į viršūnes iškėlė mūsų eleginę (eleginis - graudus, liūdnas ) poeziją, suteikė jai formos preciziškumą, lankstumą ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
V.Krėvės Skirgaila
V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos kelias ėjo per istorinį įvykių kupiną laikotarpį,kuris atsispindi dramos kūrinyje ,,Skirgaila”.Skirgailoje veiksmas vyksta,kai Lietuva,oficialiai priėmusi krikštą,buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 10
Teksto analizė straipsnio analizė
Straipsnio tezė yra išsakyta gana aiškiai, jos nereikia numanyti. Tezė: Lietuvoje vykstančių kampanijų prieš smurtą šeimoje neefektyvumas bei netinkamų išraiškos priemonių pasirinkimas. Įvadinėje dalyje išsakyta ir tiksli ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 05 06
Vytautas Mačernis Vizijos ketvirtos vizijos analizė
10( 2 atsiliepimai )
Vytauto Mačernio 4 vizijos analizė. Vizijos – tai yra tariamieji vaizdai, neįprasti regėjimai, vaizduotės vaizdiniai. Todėl ir eilėraštis perpintas regėjimų/ prisiminimų.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 03 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema