Autoriai

Beatričė

Laba diena, niekur nerandu informacijos laikysiu lietuvių kalbos egzaminą mokyklinį. Kuriuos autorių kūrinius reikėtų žinoti? Kūrie yra svarbiausi? Į kuriuos pasigilinti labiau reikėtų? 

KlausimaiLietuvių kalbaLygis: Mokykla11 atsakymųKlausimas atsakytas
Birželio 12 d. 11:43
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (11)

Lina

Sveika. Manau, kad iš šių autorių bent 8 reikėtų pasigilinti nes taipogi kalbėjau su savo mokytoja ir ji man šitaip patarė.

Š. Ragana
A. Baranauskas
V. Kudirka
 Maironis
 J. Biliūnas
J. Tumas Vaižgantas
V. Mykolaitis-Putinas
 J. Savickis
 B. Sruoga

 A. Škėma

 Just Marcinkevičius
 M. Katiliškis

 J. Aputis
 

Birželio 12 d. 14:16 Geriausias atsakymas
Violeta

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Hamletas. *
Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim
2
(1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį
saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“.
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 12 d. 14:59 Geriausias atsakymas
123mok

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Hamletas. *
Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim (1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“. 

28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 12 d. 15:31
Alba

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Hamletas. *
Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim
2
(1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį
saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“.
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 13 d. 17:36
Dominikas

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim
2
(1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį
saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“.
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 14 d. 16:24
studentė

Sveika. Pažymėjau aktualiausius autorius, kuriuos mums mokytoja visada akcentuodavo prieš egzaminą, jog reikėtų juos įsidėmėti. P.S. Sėkmės!

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Hamletas. *
Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim
2
(1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį
saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“.
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 14 d. 21:51
Bevardė

Š. Ragana
A. Baranauskas
V. Kudirka
J. Biliūnas
V. Mykolaitis-Putinas
J. Savickis
B. Sruoga 

Maironis

M. Martinaitis

Birželio 16 d. 20:46
Patricija44

M. Mažvydas

M. Daukša

J. Radvanas

M. K. Sarbievijus

K. Donelaitis

A. Mickevičius

A. Baranauskas

V. Kudirka

Maironis

J. Biliūnas

J. Tumas-Vaižgantas

V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas

J.Savickis

J. Aistis

H. Radauskas

S. Nėris

B. Sruoga

A. Škėma

Just. Marcinkevičius

M. Katiliškis

 

J. Aputis

S. Geda

Birželio 16 d. 20:51
Gustas

M. Mažvydas

M. Daukša

J. Radvanas

M. K. Sarbievijus

K. Donelaitis

A. Mickevičius

A. Baranauskas

V. Kudirka

Maironis

J. Biliūnas

J. Tumas-Vaižgantas

V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas

J.Savickis

J. Aistis

H. Radauskas

S. Nėris

B. Sruoga

A. Škėma

Just. Marcinkevičius

Birželio 17 d. 13:07
Rokis

1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras
(W.Shakespeare). Sonetai.
Hamletas.
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika
(pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius.Eilėraščiai.
Vėlinės, II, IV dalis, poema
Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.).
Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai
(pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
Pasirinkti apsakymai.
apsakymai „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
12 klasė
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“,
„Mėnesiena“.
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti
eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti
sonetai).
Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13,
9, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34),
„Pavasario sonetai“(1, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.
25 B. Krivickas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Raštai: „Rudenio lygumose“, „Laukiniu rožių šlamesys“, „Viena
vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas
prieš Galijotą“.
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės
drama Mažvydas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“,
„Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele...“,
„Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“,
„Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“,
„Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga, V“, „Diena atrištom akim
2
(1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“,
„Dėkojimas už rudeninį
saulės spindulį“, „...apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau...“.
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės
(pasirinkti apsakymai).
Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova
ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,
„Užšalusios skulptūrų akys“.
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos
atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą...“, „Buvau į Lietuvą
išėjęs...“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“,
poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė),
poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie
nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“,
„Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė
apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“,
„Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
31 Č. Milošas. Pasirinkti
eilėraščiai.
Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje“, „Campo di
Fiori“,„Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“,
„Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Funikulierius“, „ Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“,
„Užsidega kaviniu ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Saulėgrąža“, „Izo
rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“,
„Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“,
„Sniego gniūžtės“.
33. M. Martinaitis. Pasirinkti
eilėraščiai.
„Severiutės rauda“, „Kvailutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“,
„Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks-las“,
„Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša
savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“,
„Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“,
„Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie
neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.
34 A. Marčėnas. Eilinė
(pasirinkti eilėraščiai).
Eilinė: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš
pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“,
„Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į
tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, „Second Hand“,
„Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju
autoryste“, „Regnum MMIII“, „Maxima“, „Kontaktai“.
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Birželio 26 d. 01:16
Ramunė

Svarbiausi autoriai

M. Mažvydas

M. Daukša

J. Radvanas

M. K. Sarbievijus

K. Donelaitis

A. Mickevičius

A. Baranauskas

V. Kudirka

Maironis

J. Biliūnas

J. Tumas-Vaižgantas

V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas

J.Savickis

J. Aistis

S. Nėris

B. Sruoga

A. Škėma

Justinas Marcinkevičius

M. Katiliškis

 J. Aputis

Birželio 29 d. 08:11
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
29 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo