Lietuvių interpretacijos

268 dokumentai
Susvetimėjimo problema J. Savickio novelėje „Fleita" ir F. Kafkos novelėje „Metamorfozė"
Susvetimėjimo problema J. Savickio novelėje „Fleita" ir F. Kafkos novelėje „Metamorfozė".
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2017 12 10
Balys Sruoga Dievų miškas
Štuthofas – viena iš daugelio hitlerinių koncentracijos stovyklų , įkurta. Atsiminimų knygose,straipsniuose štuthofas apibūdinamas kaip “eilinė”, “provincinė” stovykla, nes turėjo mažiau kalinių ,buvo ato- kiai nuo berlyno ir ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 20 puslapių
2016 07 23
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas
Justinas Marcinkevičius – vienas ryškiausių XX a. lietuvių literatūros veikėjų. Jo kūryba ir veikla apima gan platų arealą. Jis yra poetas, dramaturgas, vertėjas. Pagrindinė jo kūrybos tema - Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 01 16
Jonas Biliūnas Vagis interpretacija
10( 2 atsiliepimai )
Jono Biliūno novelės „Vagis“ analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas „Vagis“ rašinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2018 03 21
Balta drobulė interpretacija
Antano škėmos romano „balta drobulė“ ištraukos interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 03 28
Salomėja Nėris. Eilėraščio ,,Prie didelio kelio”
Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija. S. Nėris – XXa. Pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2010 03 03
Jaunimo gyvenimo tragedija J.Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”
9,5( 2 atsiliepimai )
Jaunimo gyvenimo tragedija J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Drama ir jos pavadinimas. Jaunimas. Jaunų žmonių paveikslai dramoje. Kas vienija visus keturis jaunuolius. Sudėtingi veikėjų charakteriai. Beatričė – ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2018 04 05
Žmogaus ryšys su likimu
„Daug svarbiau už žmogaus lemtį yra tai, kaip jis pats ją suvokia“ Likimo tema gvildenama nuo pat senųjų laikų, iki šių dienų. Vieni žmonės tiki likimu ir pasiduoda lemčiai, kiti stipruoliai, bando įrodinėti, kad lemtis, tai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2014 09 30
Salomėja Nėris Namo interpretacija
9( 2 atsiliepimai )
Salomėja Nėris – žymi ir ryškų pėdsaką lietuvių literatūros istorijoje palikusi poetė –neoromantikė, kurios kūrybos laikotarpis siejamas su XIX a. viduriu. S. Nėris parašė šešis eilėraščių rinkinius. Visi jie persmelkti ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 07 02
Knygos padeda pažinti pasaulį ir save
Čia aišku, priklauso nuo žmogaus atminties, bet noriu pasakyti tai, kad knygos yra daug vertingesnės, juk jose aprašomi realaus gyvenimo situacijos, žmonių poelgiai ir visa kita, kas yra mums išgyvenama. Iš jų mes galime sužinoti apie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 11 19
Kaip žmogus tampa asmenybe
9,5( 4 atsiliepimai )
Kaip žmogus tampa asmenybe? (j. Biliūnas, mykolaitis-putinas, a. Škėma).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 05 04
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja
9,3( 3 atsiliepimai )
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 03 01
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 03 01
A Mickevičius Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“
Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“. A. Mickevičius – garsus poetas gimęs 1798 m. Zaosėje, rašęs lenkų kalba, tačiau jo gyvenimas yra glaudžiai susijęs su Lietuva. Jis - dviejų kultūrų, Lenkijos ir Lietuvos, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Salomėja Nėris Tolimas sapnas interpretacija
Teksto interpretacija. Salomėja Nėris. Eilėraščio Tolimas sapnas analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 10 29
Antanas Škėma romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija
8,5( 2 atsiliepimai )
Antano Škėmos romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija. Antanas Škėma- vienas iškiliausių dvidešimtojo amžiaus lietuvių literatūros modernistų išeivių, pasirinkęs gana savitą kūrybos kelią. Jis griežtai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuviui būdingi bruožai?
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuvio bruožai?
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 10 01
Jonas Biliūnas Vagis analizė ir interpretacija
Jono Biliūno novelės „Vagis“ analizė ir interpretacija. Įžanga (interpretuojamo teksto kontekstas). Dėstymas. Nuosekli teksto analizė ir interpretacija. Pradinė situacija – trys pirmos pastraipos. Centrinis įvykis, skylantis į tokias ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 09 19
Balys Sruoga Dievų miškas interpretacija
Balys Sruoga – XX amžiaus vidurio įvairiapusio talento lietuvių rašytojas, palikęs ryškų pėdsaką daugelyje lietuvių literatūros ir kultūros sričių. Tai simbolistinės poezijos kūrėjas, literatūros kritikas, dramaturgas, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2012 04 24
J Apučio novelės Erčia kur gaivus vanduo ištraukos interpretacija
Juozas aputis – iškiliausias, sovietinio laikotarpio moderniosios novelės ir apysakos autorius. Kurio kūryba neatsiejama nuo kaimo žmonių gyvenimo. Idealas – jautrumas ir eilė. Šioje ištraukoje, kaip ir visoje novelėje, jaučiamos ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 02 20
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 01 22
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Vincas Krėvė Skirgaila - tragiškasis herojus interpretacija
Kūrinyje atkuriama sudėtinga Lietuvos padėtis XIV a. pabaigoje. Prisidengdami krikščionybės ir aukštesnės Vakarų Europos kultūros skleidimu į Lietuvos žemes veržiasi lenkai ir vokiečių ordino riteriai. Pagrindinis kūrinio herojus, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2013 01 03
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2014 05 19
Gėtė “Faustas”
Gėtė “faustas”. Faustas jaučiasi kvailys nors ir daug knygų persksitė, įgijo daktaro, magistro laipsnius. Jis laiko save kirmele, kuri ropoje žeme. Faustas su mefistafeliu dalyvauja valburgijos nakty, kur susiduria su keistais dalykais. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis Metai. Žiemos rūpesčiai interpretacija
8,5( 2 atsiliepimai )
Duotoji ištrauka – iš poemos dalies „Žiemos rūpesčiai“. Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 08
J.Biliūnas Vagis
9,5( 2 atsiliepimai )
Jonas Biliūnas yra parašęs daug novelių, daug pasakų, bet labiausiai mane sužavėjo novelė ,,Vagis“. Kaip ir daugumoje rašytojo kūriniuose yra pagrindinis veikėjas. Jis – Jokūbas.Man patiko tikrai rami ir ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 02 21
Maironio eilėraščio „Poezija“ interpretacija
Maironio eilėraščio „Poezija“ interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2014 04 14
J. Vaičiūnaitė - Saulėgrąža interpretacija
J. Vaičiūnaitės eilėraščio ,,Saulėgrąža‘‘ interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2014 03 17
Maironis "Mano moksladraugiams"
Ištarus Maironio vardą, dažnam iškyla didingo ir rūstaus tėvynės dainiaus paveikslas. Daug rečiau jis prisimenamas kaip asmenines lyrikos poetas. Ir tik labai retai šis žmogus minimas, kalbant apie satyras.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo