Klausimas

Jono Biliūmo :Lūdna Pasaka"

1.    Apibūdinkite Petrą (kokią gyvenimo viziją jis turi, kokios pačios ryškiausios vyro charakterio savybės?).

2.    Su kuo savo laimę sieja Juozapota? Kaip ji reaguoja į Petro svajones apie ateityje būsiantį geresnį gyvenimą? Kokių svajonių turi abu veikėjai?

3.    Kokie istoriniai įvykiai minimi apysakoje?

4.    Remdamiesi Apibūdinkite Juozapotos ir Petro socialinę padėtį, jų tarpusavio santykius. Su kokiais sunkumais jie susiduria ir kas padeda tuos sunkumus pakelti?

5.    visa apysaka, aptarkite, kuo reikšmingas Juozapotos akių gretinimas su žvaigždėmis, kokias moters būsenas šia metafora atskleidžia Biliūnas?

6.    Siedami su turiniu, paaiškinkite apysakos pavadinimo ,,Liūdna pasaka‘‘ prasmę.

KlausimaiLietuvių kalbaLygis: Gimnazija6 atsakymaiKlausimas atsakytas
Sausio 26 d. 21:46
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (6)

1. Petras, dėl siekio gyventi geresnį gyvenimą bei palengvinti likimą Juozapotai, kuria laisvės, lygybės viziją, nepriklausomybės, išsivadavimo nuo Rusijos ateitį, kurioje vergija, baudžiava yra panaikintos, žmonės lygūs ponams, žemė, kurią jie dirbo, liks jų nuosava ir jos gaus dar daugiau. „Dabar“ pasiekta lietuvių sukilėlių vienybės, tikėjimo, kunigams skelbiant šias išsilaisvinimo idėjas, dėl kurių kilo išsivadavimo sąjūdis(„Žmonės-vergai, dar neseniai tokie ramūs ir bailūs, netikėtai sujudo, ir jeigu ne visi balsiau prabilo, tai visi ėmė svajoti ir geresnių laikų laukti.“) „Paskum“ tikimasi tapti laisvais („Nebevergausma ponams, išvysma rusus!“)

Mylintis žmoną: "Pasodinęs grečium savęs ant suolo, ilgai į ją tylom žiūrėjo."
Šeimyniškas, laukiantis kūdikio: "Petras jau pynė iš balanų lopšį, laimingai šypsodamas."
Jautrus: "Buvo užsimastęs ir susirūpinęs, o jo akyse degė nesuprantama, ypatinga liepsna."
Pasitikintis savimi: "Pasakojo ir svajojo, ir pats tais svjojimais tikėjo,- tikėjo tvirtai, be abejonių."
Ugningo būdo, ryžtingas: "Dar jaunas žmogus, jautrus ir ūmus, negalėjo į tuos atsitikimus šaltom akimžiūrėti, jų ramiai klausyti."

2. Juozapota savo laimę sieja su ištikima ir ilgaamžiška meile Petrui. Tikisi, kad jis pasikeis į gerąją pusę. Abu veikėjai trokšta ištikimybės, pasitikėjimo vienas kitu.

3. Istorinis kontekstas: Lietuva carinės priespaudos laikotarpiu;
Baudžiavos metai (Lietuvoje baudžiava dar nebuvo panaikinta);
Sukilimo metai (1863-1864 m.), „sausio sukilimas“, kuomet ATR sukilo prieš Rusijos imperiją.

4. Jie buvo neturtingi („gyveno neturtėlis žmogus, vardu Petras Banys“), baudžiauninkai, beteisiai valstiečiai, vergai. Gyvenimo sunkumai: neturtingas, nepilnavertis gyvenimas, priklausomybė ponui, kuris viską spręsdavo, neaiški ateitis, sunkus darbas. Šias nesėkmes ir nelaimes padėdavo ištverti svajonės apie vaikelį („Jų pilnai laimei tik vaikų trūko<...> ir laukė...krikštynų...Nors tasai laikas buvo dar toli, tečiaus Petras jau pynė iš balnų lopšį laimingai šypsodamas.“). 

5.Apysakos pradžioje – tai nuostabios akys „kaip dvi gražios žvaigždės – laimės žvaigždės“. O Juozapota – linksma, jauna, laiminga, kupina šviesiausių svajonių, tikėjimo gyvenimo gerove. Po mylimo vyro mirties dvasiškai miršta ir Juozapota, jos tolimesnis be menkiausio mąstymo gyvenimas pasmerktas vargui, kančioms, beprasmiškam Petriuko ieškojimui, o Juozapotos akys – „du taškai, klaikūs, be gyvybės. Tokį įspūdį, kaip tos jos akys, gali žmogui padaryti tik užgesusios žvaigždės, iš arti matomos.“

6. Apysakos „Liūdna pasaka“ pavadinimas reiškia dramatišką žmonijos (ne tautos) istoriją. 

Sausio 28 d. 11:08 Geriausias atsakymas
Edvinas

2. Juozapota savo laimę sieja su ištikima ir ilgaamžiška meile Petrui. Ji vis iš Petro tikisi, kad jis pasikeis į gerąją pusę; jei jo labai gaila. Abu veikėjai trokšta ištikimybės, pasitikėjimo vienas kitu.

Sausio 27 d. 20:53
Vakarė

1,

Petras
1. Mylintis žmoną: “Pasodinęs grečium savęs ant suolo, ilgai į ją tylom žiūrėjo.”

2. Laukiantis kūdikio: “Petras jau pynė iš balanų lopšį, laimingai šypsodamas.”

3. Jautrus: “Buvo užsimastęs ir susirūpinęs, o jo akyse degė nesuprantama, ypatinga liepsna.”

4. Tikįs sava pergale: “Pasakojo ir svajojo, ir pats tais svjojimais tikėjo,- tikėjo tvirtai, be abejonių.”

5. Ugningo būdo: “Dar jaunas žmogus, jautrus ir ūmus, negalėjo į tuos atsitikimus šaltom akim žiūrėti, jų ramiai klausyti.”

6. Žodžiai laisvė ir lygybė jam buvo suprantami ir brangūs.

7. Darbštus: “…dvaro lauke dirbdamas, nuvargęs ir alkanas,…”

8. Tikintis: “…pabučiavo miegančią moterį, peržegnojo ją persiskirdamas…”

9. Drąsus: “…vergo širdis sudrebėdavo ir užsidegdavo keršto ugnimi.”

Sausio 27 d. 21:24

1 klausimo atsakymas:

Petras
1. Mylintis žmoną: “Pasodinęs grečium savęs ant suolo, ilgai į ją tylom žiūrėjo.”

2. Laukiantis kūdikio: “Petras jau pynė iš balanų lopšį, laimingai šypsodamas.”

3. Jautrus: “Buvo užsimastęs ir susirūpinęs, o jo akyse degė nesuprantama, ypatinga liepsna.”

4. Tikįs sava pergale: “Pasakojo ir svajojo, ir pats tais svjojimais tikėjo,- tikėjo tvirtai, be abejonių.”

5. Ugningo būdo: “Dar jaunas žmogus, jautrus ir ūmus, negalėjo į tuos atsitikimus šaltom akim žiūrėti, jų ramiai klausyti.”

6. Žodžiai laisvė ir lygybė jam buvo suprantami ir brangūs.

7. Darbštus: “…dvaro lauke dirbdamas, nuvargęs ir alkanas,…”

8. Tikintis: “…pabučiavo miegančią moterį, peržegnojo ją persiskirdamas…”

9. Drąsus: “…vergo širdis sudrebėdavo ir užsidegdavo keršto ugnimi.”

Sausio 27 d. 21:27

1,

Petras
1. Mylintis žmoną: “Pasodinęs grečium savęs ant suolo, ilgai į ją tylom žiūrėjo.”

2. Laukiantis kūdikio: “Petras jau pynė iš balanų lopšį, laimingai šypsodamas.”

3. Jautrus: “Buvo užsimastęs ir susirūpinęs, o jo akyse degė nesuprantama, ypatinga liepsna.”

4. Tikįs sava pergale: “Pasakojo ir svajojo, ir pats tais svjojimais tikėjo,- tikėjo tvirtai, be abejonių.”

5. Ugningo būdo: “Dar jaunas žmogus, jautrus ir ūmus, negalėjo į tuos atsitikimus šaltom akim žiūrėti, jų ramiai klausyti.”

6. Žodžiai laisvė ir lygybė jam buvo suprantami ir brangūs.

7. Darbštus: “…dvaro lauke dirbdamas, nuvargęs ir alkanas,…”

8. Tikintis: “…pabučiavo miegančią moterį, peržegnojo ją persiskirdamas…”

9. Drąsus: “…vergo širdis sudrebėdavo ir užsidegdavo keršto ugnimi.”

Sausio 28 d. 09:03
Vilius

2.. Juozapota savo laimę sieja su ištikima ir ilgaamžiška meile Petrui. Ji vis iš Petro tikisi, kad jis pasikeis į gerąją pusę; jei jo labai gaila. Abu veikėjai trokšta ištikimybės, pasitikėjimo vienas kitu.

Sausio 28 d. 09:25
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo