Lietuvių konspektai

1141 dokumentas
Visų privalomųjų autorių konspektas Valstybiniam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui
9,9( 29 atsiliepimai )
Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas. Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse. Biografijos ypatumai ir kūrybos bruožai. Negatyvi individo prigimtis, vaizduojama įvairiuose J. Savickio apsakymuose. Stojiška ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2016 06 08
Altorių Šešėly sutrumpinimas
9,6( 8 atsiliepimai )
V. Mykolaitis – putinas „altorių šešėly“ bandymų dienos. Eina gyvenimas. Išsivadavimas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 10 02
Kūrinių santraukos ir pagrindinės temos ruošiantis 12 klasės lietuvių egzaminui
9( 2 atsiliepimai )
Sulaužius moralės normas, neįmanoma išvengti tragiškų padarinių. Senatvė. Šeima, susvetimėjimas, santykiai su tėvais, skaudi vaikų kasdienybė. Žmogaus ryšys su gamta. Žmogaus kova už gyvenimą. Tėvynė. Vienatvė, žmogaus ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 28
Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ santrauka
9,9( 7 atsiliepimai )
Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ santrauka. Skyriaus pavadinimas. Kas, kur, kada, apie ką, su kuo kalba ar veikia? Vertybės ir problemos.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2018 10 09
Balys Sruoga „Dievų miškas“ siužeto santrauka
10( 7 atsiliepimai )
Balys Sruoga „Dievų miškas“ siužeto santrauka.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 03 04
Katiliškis Miškais ateina ruduo
10( 2 atsiliepimai )
Romanas „Miškais ateina ruduo“. Siužeto dviplaniškumas. Veikėjų charakteriai ir likimai. Agnė „. pati gražiausia pavasario apraiška“. Keturioliktas skyrius (ištrauka). Dvidešimt trečias skyrius (ištrauka). Dvidešimt septintas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 11 12
Juozas Aputis, novelių santraukos
8,5( 2 atsiliepimai )
Juozas Aputis Vakarėjant gražios dobilienos. Vieniša sodyba. Šūvis po Marazyno ąžuolu trumpa paskaita apie kūrybos procesą. Autorius ieško išeities.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 01 12
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Martynas Mažvydas. Saulius Žukas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Onutė Baumilienė, Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Irena Kanišauskaitė. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 185 puslapiai
2016 02 11
A. Kamiu „Svetimas“ konspektas
9,3( 3 atsiliepimai )
Albert Camus. Svetimas. Turinys. Kūrinio tema ir problemos. Pagrindinis veikėjas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 03 04
Nacionalinio charakterio bruožai Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“
Mykoliukas. Severja. Rapolas geišė. Stiprus šeimos jausmas lietuvių baudžiauninkui palikta vienintelė socialinė teisė – turėti šeimą – buvo svarbiausias gyvenimo tikslas. Mykoliukas. Severja. Kūrybiniai ir meniniai sugebėjimai, ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 01 20
Donelaitis Metai santrauka
9,3( 6 atsiliepimai )
„ Pavasario linksmybės “ Eilučių numeriai , tema. „ Vasaros darbai “ Eilučių numeriai , tema. „ Rudenio gėrybės “ Eilučių numeriai , tema. „ Žiemos rūpesčiai “ Eilučių numeriai , tema.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 02
Juozas Tumas Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“ konspektas
9,5( 4 atsiliepimai )
Juozas Tumas Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“ konspektas. Kūrinio pavadinimo prasmė. Kūrinio aprašymas. Kūrinio temos ir problemos. Pagrindinis veikėjas. Kūrinio idėja ir vertybės. Aforizmai. Apibendrinimas. Kūrinio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 04 27
Miškais ateina ruduo Tiliaus charakteristika
Miškais ateina ruduo Tiliaus charakteristika.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 03 21
12 klasės egzamino autoriai
K. Donelaitis XVIIIa. (pirmas grožinės literatūros kūrėjas). Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. Juozas Tumas-Vaižgantas. Vincas Krėvė-Mickevičius. B. Sruoga. Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salovėja Nėris. A. Vaičiulaitis. Henrikas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 02
Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas
9,3( 3 atsiliepimai )
Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas. Autorius. Laikotarpis/. SROVĖ. Kultūrinis, istorinis laikotarpio kontekstas/biografinis autoriaus kontekstas. Kūrinys. Apie kūrinį. M. Mažvydas. M. Daukša. Jonas Radvanas. Viljamas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2014 11 12
Istorijos ženklai Antano Škėmos romane Balta drobulė
Istorijos ženklai antano škėmos romane “balta drobulė”
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 11 27
Lietuvių temų kontekstai
Ištraukoje nurodytos temos susietos su lietuvių literatūros kūriniais. Pravers kiekvienam mokiniui besimokančiam lietuvių literatūrą.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 04 04
Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“ konspektas
Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“ konspektas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 02 20
Lietuvių kalbos pamokos planas I klasei
Uždaviniai. Supažindinti su garsais [g], [g‘] ir raidėmis g ir g , g ir g. Mokyti išgirsti ir taisyklingai tarti garsus [g] [g‘]. Supažindinti su lietuvių kalbos raidėmis g ir g; g g. Plėsti garso ir raidės santykio suvokimą. Mokyti ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 05
Privalomų autorių konspektai
Autorius. Kūrinio pavadinimas. Trumpas siužetas. Vertybės. J. Savickis. „Kova“. „Vagis“. „Ad astra“. „Fleita“. „Mėnesiena“. J. Aputis. „Dobilė. M. Naktį“. „Vakarėjant gražios dobilienos“. „Lidija Skoblikova ir ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 02 11
Šatrijos Ragana „Sename dvare“ konspektas
Šatrijos Ragana „Sename dvare“ analizė. Kūrinio autorius. „mokytojystės“ keliu. Vilniečių įkurta bendrija. Ten, kur gyva siela. Kūrinio aprašymas. Kūrinio temos ir problemos. Kūrinio idėja ir vertybės. Aforizmai. Kūrinio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 04 27
Lietuvių konspektas 2014 metų egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Johanas wolfgangas gėtė drama ,,faustas“. Antanas baranauskas. Jonas biliūnas ,,vagis“. Maironis eilėraščių rinkinys ,,pavasario balsai“. Juozas tumas vaižgantas apysaka ,,dėdės ir dėdienės“. Vincas mykolaitis putinas. Jurgis ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 05 30
Vaižgantas Dėdės ir Dėdienės konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Nesiskundė , daugiau neprašė , o niekas ir neduodavo , niekam nerūpėjo jo būvis. Muzika atlieka žmones vienijančią paskirtį. Ji bijojo permainų todėl pasidarė nuolanki. Jauniausias vaikas. Įsitraukė į slaptos lietuvių klierikų ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 03 31
Maironio eilėraščių analizės lyrinins veiksmas
17 eilėraščių analizės. Jonas Mačiulis – Maironis. Eilėraščių lyrinis veiksmas. ,,Taip niekas tavęs nemylės‘‘. ,,Poezija‘‘. ,,Mano gimtinė‘‘. ,,Kur bėga Šešupė‘‘. ,,Aš norėčiau prikelti‘‘. ,,Vilnius’’ ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 03
Samprotaujamų rašinių literatūra
Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos. Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis. Samprotavimas apie žmonių santykius. Samprotavimas pop-temomis. Samprotavimas apie literatūrą. Samprotavimas apie kalbą. Samprotavimas apie ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2011 03 12
Privalomi Autoriai santraukos
Renesansas. M. Mažvydas. „Katekizmas“. Kontekstas. Temos. Pagrindinė mintis. Problemos. Vertybės. Žmogus. M. Daukša „Postilė“. Kontekstas. Temos. Pagrindinė mintis. Problemos. Vertybės. Žmogus. J. Radvanas. Poema „Radviliada“. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2015 02 18
Altorių šešely santrauka
Altorių šešely santrauka. Tingintiems skaityti visą „ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 11 11
Radausko poezija
Angelas ir sesuo angelika. Vakaras. Pavasario naktis. Žiemos daina. Kaštanas pradeda žydėt. Veneros gimimas. Balti malūnai. Homero jaunystė. Lietus. Vienaragis. Girtuoklis grįžta namo. Laiškai sau pačiam. Rudens veidas. Katės. Šventė ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 01 24
Privalomi lietuvių kalbos VBE autoriai
BOLDS. Privalomi autoriai. Jonas Radvanas. Mikalojus Kazimieras Sarbievijus. Tumas Vaižgantas. Mykolaitis Putinas. Jurgis Savickis. Jonas Aistis. Justinas Marcinkevičius. Marius Katiliškis. Juozas Aputis. Sigitas Geda. Privalomi konteksto ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 05
Albero Kamiu Maras veikėjai
Albero Kamiu "Maras" veikėjai. Romano „maras“ veikėjai. Bernaras Rijė. Raimonas Ramberas. Kunigo Panlu. Žanas Taru. Žosefas Granas. KITI.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 10 08
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo