Monologas apie Hektora is Iliados

Jonas

Sveiki gal kas turite monologa apie Hektora is iliados reiketu rasyniui

KlausimaiLietuvių kalbaLygis: Gimnazija6 atsakymaiKlausimas atsakytas
2020 m.
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (6)

Belerofontas Oinėjui auksinę taurę dviąsę. Neėmiau jos, o namie palikau, išvykdamas Trojon. Aš negaliu atsiminti Tidėjo, nes mažą paliko Tėvas mane, kai achajų pulkai prie Tėbų pražuvo. Taigi dabar aš mielas bičiulis būsiu tau Arge, 225 Lygiai kaip Likijoj tu, jei ten aš kada nukeliaučiau. Ieties mes vienas kitam, kai kausis visi, nepaleisim. Aibė man bus trojėnų ir jų talkininkų garbingų, Mušti galėsiu, kiek dievas man leis ir kojos laikysis, Daugel achajų bus tau, žudyki juos, kiek tik pajėgsi. 230Ėmę dabar pasikeiskim šarvais, visi kad žinotų, Jogei didžiuojamės esą draugai nuo tėvų iš senovės.“ Ir su tais žodžiais abu iš ratų savųjų nušokę, Dešinę vienas kitam jie paspaudė ir priesaiką davė. Nuovoką Glaukui čia pat supainiojo Dzeusas Kronidas, 235 Ir ant varinių išmainė jis aukso šarvus savuosius: Jaučių šimtinę Tideidui atidavė taip už devynis. Hektoras ąžuolą seną ir Skajos vartus vos priėjo, Žmonos trojėnų apspito jį tuoj ir dukterys liūdnos, Klausti pradėjo vaikų ir brolių, gentainių ir vyrų240 Savo brangiųjų. Visoms dievus jis liepė maldauti Be paliovos, nes skausmo iškęsti žadėta ne vienai. O kai tik spėjo įžengt į Priamo rūmus gražiuosius, Prieangį jų su kolonom aukštom (o rūmuose buvo Iš nutašyto akmens bent penkios dešimtys menių, 245 Vienos šalia kitųįtaisytos, jose čia patogiai Sūnūs Priamo su savo žmonom teisėtom miegojo; Dukterys savo būstus anojpus kiemo turėjo, Ten iš tašyto akmens stovėjo dvylika menių, Vienos šalia kitųįtaisytos, jose čia patogiai 250 Buvo Priamo žentai įsikūrę ir skaisčios jų žmonos) – Jo pasitikti išbėgo tuoj motina jo geraširdė, Dar Laodikę paėmus, dukterį savo gražiausią, Jį nusitvėrė už rankos, vardu pavadino ir tarė: „Ko parėjai, sūneli, namo, iš kovos pasitraukęs? 255 Spaudžia baisiausiai turbūt achajų sūnūs piktieji, Veržias artyn prie pilies, ir tave širdis pastūmėjo Eit ir tvirtovėj aukštoj rankas į Dzeusą pakelti. Luktelėk tik, aš vyno gardaus tau atnešiu nubėgus, Bus ko ir Dzeusui nuliet, ir kitiems dievams nemirtingiems, 260 Dar ir patsai tu atgausi kiek dvasią, truputį išgėręs:
15 Žmogui, vargų nukamuotam, jėgas sustiprina vynas. Tu gi išvargęs begal kovoj dėl gentainių gyvybės.“ Jai atsakydamas, tarė Hektoras spinduliuotšalmis: „Vyno gardaus ieškot neskubėki, motin mieloji, 265 Jis man pribaigtų jėgas, narsos ir budrumo netekčiau. Rankų neplovęs dabar, aš vyno tamsaus negalėsiu Dzeusui nuliet: nevalia juodamiglį maldaut KronionąŽmogui, kada jo rankos krauju ir purvais aptaškytos. Eik tu pati į laimikio davėjos Atėnės šventovę, 270 Smilkalus brangius nunešk ir moteris ten pavadinki, Skraiste, kuri tau atrodo gražiausia visų ir didžiausia Rūmuose mūsų aukštuos ir tavo širdžiai brangiausia, Tą ir patieski dabar gražiakasei Atėnei ant keliųIr pažadėk mitulių, nevilkusių jungo, telyčių275 Dvylika jai paaukoti šventovėj, kad ji pagailėtųApgulto miesto, trojėnų žmonų ir vaikų mažamečiųIr kad nuo Trojos šventosios atmuštų sūnų Tidėjo, Ietim galingą begal, mūs baimės didžios kaltininką. Tu į laimikio davėjos Paladės Atėnės šventovę280 Eiki tuojau, o aš užbėgęs Parį pakviesiu, Jeigu jisai paklausytų manęs. Geriau, kad jį žemėBūtų prarijus. Nelaimes su juo užaugino Kronidas Trojos žmonėms, Priamui garbiam ir vaikams jo vargingiems. Jeigu išvysčiau aš jįį Hado šalį išeinant, 285 Rodos, visus vargus širdis man bematant užmirštų.“

2020 m. Geriausias atsakymas

Dėja, bet neturiu. Galite rasti interneto svetainėjė, taip pat pasieškoti rusu internetine svetainėjė.

2020 m.
Domas

šaltiniai.info galima rasti Iliados svarbiausias ištraukas, kad netektų skaityti viso kūrinio. Bet tuose ištraukuose labai figuruoja Hektoras. Kadangi MB neleidžia siųsti nuorodas, tai galiu padėti tik tiek :/

2020 m.

Turiu tik pilnus kūrynius, rusų ir lietuvių kalbomis. Bet galima rasti ir nete.

2020 m.
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo