Lietuvių namų darbai

290 dokumentų
Ką šiandien reiškia būti lietuviu ?
Poetui, prozininkui Česlovui Milošui taip pat iškilo tapatybės problema. Rašytojas gimęs Lietuvoje, leniškai kalbančioje šeimoje, svarstė, kokia yra tikroji jo tapatybe, tačiau priėmė sprendimą, kad kalba yra esminis tapatybės ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 03 18
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2012 04 14
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje ,,Sename dvare‘‘.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 09 11
Dostojevskis pastraipa
Viena mintis gali pakeisti visą likusį gyvenimą. Svajodami nesusimąstome, jog galbūt tai yra pirmieji žingsniai, padėsiantys išsipildyti troškimams. Staiga atėjusi idėja gali mus užvaldyti ir vesti prie tikslo, dažnai atrodančio ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 11 26
Kokį pasaulį norėtų kurti šiuolaikinis jaunimas?
Kokį pasaulį norėtų kurti šiuolaikinis jaunimas?.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2016 04 23
Teksto suvokimas. Juozas Aputis. Erčia, kur gaivus vanduo
Juozas Aputis. Erčia, kur gaivus vanduo(ištrauka). Apibūdinkite ištraukos erdvę, laiką, personažus, veiksmą. Kodėl erčios gyventojai neturi vardų? Taku veikėjai eina vienas paskui kitą: tėvas – vyresnioji duktė – motina – ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 07
Hamletas klausimai atsakymai
Perskaitę „Hamleto“ I veiksmo I-III scenas, atsakykite į klausimus. Kokiais argumentais Klaudijus bando įtikinti Hamletą, kad šio sielvartas per didelis? Kokios Klaudijaus charakterio savybės atsiskleidžia šiose scenose? Kuo pavojingas ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 10 03
Liudas vasaris ir moteris
Liudo vasario santykis su moterimi vinco mykolaičio-putino romane„altorių šešėly“.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 15
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 12 17
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 18
Kalbos kultūros klaidų taisymas
Įvadas. Kalbos klaidos. Sakinys. Klaidos tipas. Taisymas interneto svetainės. Išvados.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 09 25
Kodėl pasauliui reikia maištininkų? (2)
Dažniausiai žmonės linkę tekėti viena vaga, tačiau atsiranda tokių, kurie ryžtasi pakeisti tos vagos kryptį. Vienas iš tokių žmonių yra Jonas Mačiulis – Maironis. Jis buvo vienas iš tautinio atgimimo iniciatorių, aktyviai ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 01 18
Martynas Mažvydas Pirmoji Lietuviška knyga
Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo istorinės aplinkybės. Martyno mažvydo biografiniai bruožai. Martyno mažvydo kūrybinė veikla. Katekizmas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 07
Jonas Aistis kūrybos bruožai
Eilėraštyje pateikaimas Lietuvos peizažas jau muziejinis. Tokio Lietuvos kaimo su tarp klevų kyšančiais stogų žirgeliais, su šulinių svirtimis jau nėbera. Tai išsaugota būtent Rumšiskėse, poeto gimtinėje. ,,Peizaže J.Aistis ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 03 09
Prometėjo paveikslas
Šių laikų Prometėjas turėtų būti drąsus, ryžtingas, siekti užsibrėstų tikslų, skelbti lygybėę tarp žmonių ir ginti tuos, kurie negali apsiginti. Bet pirmiausia, kaip įsivaizduojam lygybe? O atsakyti galiu labai paprastai. Kai ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 01 18
S. Daukantas - vargo pelė ar kultūros herojus?
Lietuviai visais laikais stengdavosi išsaugoti savo kalbą, istoriją ir papročius. Daugiausiai prie to prisidėdavo poetai ir rašytojai. Vienas iš tokių žmonių buvo Simonas Daukantas. Visą savo gyvenimą pragyveno skurde, tačiau ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2015 02 11
Elektroninės knygos privalumai ir trūkumai
Knyga – šimtmečiais vertintas kaip turtas, vienas seniausių būdų perduoti žinias ir informaciją. Senovės civilizacijose atsiradus raštui informacijos perdavimui buvo pradėta naudoti molinės lentelės ir pergamento ritinius. Vėliau ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 03 30
Moderniosios literatūros bruožai, pagrindinės modernizmo kryptys
Moderniosios literatūros bruožai, pagrindinės modernizmo kryptys.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 05 11
Specialybės kalbos kultūra (2)
Leksikos klaidos. Klaidingas sakinys. Ištaisyta klaida. Klaidos pobūdis. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Brūkšnio ir brūkšnelio rašyba. Kabutės. Skyryba tarpais. Automobilių modelių rašyba. Datos ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 09 29
Susvetimėjimas
Susvetimėję žmonės tampa abejingi aplinkiniams. Nebenorima rūpintis artimaisias, nebepadedama sunkiomis akimirkomis, nes susvetimėjusiam žmogui tai atrodo nebereikalinga ir nebesvarbu. Tai ypač ryškiai matoma ekspresionisto Jurgio ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 10 09
Jay Asher Trylika priežasčių kodėl knygos aprašymas
Knygos autorius , pavadinimas. Apie autorių Jay Asher –. Apie ką ši knyga. Pagrindiniai veikėjai. Literatūros rūšis , žanras , kūrinio laikas , erdvė. Knygos tema , pagrindinė mintis , vertybės , probleminiai klausimai. Kodėl ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 10 29
Knygos aprašymas Trys muškietininkai
Vaikinas vardu D’Artanjanas vyksta į Paryžių tapti karaliaus muškietininku, bet jo rekomendacinį laišką pakeliui į Paryžių pavogia paslaptingas vyriškis. Jo pirmoji diena Paryžiuje nepasiseka jis iškvečia tris vyriškius į ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 02 26
Lietuvių literatūra 2 pasaulinio karo metais
Lietuvių literatūra. Antrojo pasaulinio. Karo ir pokario metais. Tikslai ir uždaviniai. Kokios pagrindinės egzistencializmo idėjos. Kaip manote, ar šios idėjos veikė lietuvių literatūrą? Kodėl? Egzistencializmas. Istorinė situacija. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 05 27
Pastraipa "Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje?"
Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2016 10 24
Barokas lietuvoje ir europoje
Baroku mes vadiname kultūros epochą ir meno kryptį, kuris prasidėjo XVI amžiaus pabaigoje,po vėlyvojo Renesanso. Jis susiformavo Italijoje. XVII amžiuje jis pradėjo plisti į Europą ir baigėsi XVIII amžiuje. Žodis Barokas reiškia ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 04 29
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 12 07
Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities
Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2016 01 31
Romantizmo ir realizmo palyginimas
Meno paskirties samprata. Būdingos temos. Žmogaus ir visuomenės samprata. Požiūris į gamtą. Požiūris į amžinuosius būties klausimus (dievas, nemirtingumas, gyvenimo prasmė. ). Būdingi stiliaus bruožai (pasakotojo ir vaizduojamo ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 05 07
Žaislo aprašymas
Kai buvau dar maža, mama man padovanojo lėlę. Nepaprastą, kalbančią. Kaip dabar prisimenu, kaip ji tardavo žodį „mama“. Deja, nemokėjau jos saugoti.Labai mėgau savo lėlę. Niekur su ja nesiskirdavau. Atsikeliu rytą – ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 04 09
Apie kamanę ir visuomenę - atsakymai
Lina Navickaitė. Apie kamanę ir visuomenę. Atsakymai. Informacijos gausa / perteklius. Metafora / hiperbolė. Bijo pasiklysti informacijos gausoje. Bijo prarasti stabilumą, patikimumą. Bijo atsilikti nuo gyvenimo.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2010 10 12
×