Lietuvių kalba (550)

19293 dokumentai
Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės
Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2016 03 08
Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų Pristatykite kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka

Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų Pristatykite kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka. Maironis., R. ...

Neretai perskaityta kurinio ištrauka ar fragmentas sudomina ir paskatina perskaityti visą knygą. Dažnai įtraukia taip, kad tučtuojau imi į rankas knygą ir ją skaitai. Kaip yra ...

Potemės 2020, 10 klasė, Literatūra, 2 puslapiai
2017 09 19
Literatūros vaidmuo lietuvių visuomenės kelyje į Nepriklausomybę ​
Literatūros vaidmuo lietuvių visuomenės kelyje į Nepriklausomybę. Justino Marcinkevičiaus ar. „Ezopinės kalbos“ užuominų ieškodavo. Įvairių mitingų. Molotovo-Ribentropo paktą, Trėmimus masines žudynes Persekiojimus Sąžinės, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 06 15
Literatūros žanrai
Literatūros rūšys ir žanraiepas – pasakojamoji, įvykius aprašanti eiliuota ir prozinė literatūra. Epo žanrai. Lyrika – kūriniai (paprastai eiliuoti), perteikiantys individo išgyvenimus, įspūdžius, nuotaikas, mintis. Lyrikos ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 08
Lithuanian language and history
Lithuanian language and history. History of the Lithuanian language. The Lithuanian language situation today. Facts About the Lithuanian Language. Lithuanian names are often linked to nature. The Catechism was the first Lithuanian book. Many ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 10
Lithuanian language History
Lithuanian. History. Classification. Official status. Dialects. Orthography. Fonologija. Vowels. Diphthongs. Pitch accent. Grammar. Vocabulary. Loanwords. Old Lithuanian.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 02 26
Lituanistikos centrai
Pasaulio universitetuose yra lituanistinų centrų. Pristatykite keletą Kokia jų funkcija, reikšmė puoselėjant lietuvių kalbą?
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2015 06 20
Lituanistikos centrai pasaulyje
Pasaulio universitetuose yra lituanistinių centrų. Pristatykite keletą jų. Kokia jų funkcija , reikšmė puoselėjant lietuvių kalbą ?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2016 06 17
Lituanistikos studijų įvadas konspektas
Lituanistikos studijų įvadas. Literatūros dalies egzamino klausimai. Literatūros mokslo istorinė raida Antika. Viduramžiai. Renesansas. Literatūros mokslo istorinė raida Barokas. Švietimas. Klasicizmas. Literatūros mokslo istorinė ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 11 29
Lituanistiniai centrai
Taigi, šiandieną mano tikslas yra papasakoti apie lituanistinius centrus, kas yra išties svarbu mūsų šaliai. Išvardinti porą žymiausiųjų lituanistinių centrų, paaiškinti kokios yra pagrindinės jų funkcijos ir reikšmė mūsų ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2015 12 14
Lituanistiniai centrai kalbėjimo potemė

Lituanistiniai centrai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija. ...

Iš viso užsienyje veikia 164 užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaigos. Mokyklos veikia 31 valstybėje, jose mokosi virš 6296 mokinių. Taip pat veikia 11 formaliojo ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2016 07 05
Liudas Vasaris - jaunuolis, kuris ruošiasi tapti kunigu
Liudas Vasaris - jaunuolis, kuris ruošiasi tapti kunigu.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 05 10
Liudas Vasaris ir Auksė Gražulytė. Pagrindiniai veikėjai. Liudas sužino apie Auksę. Auksė ir Indrulis. L. Vasario ir A. Gražulytės pirmas susitikimas. Pirmieji Vasario įspūdžiai apie Auksę. Liudas nerimauja dėl Auksės ir Liucės. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 03 27
Liudas Vasaris ir bažnyčia projektas
Liudas Vasaris ir bažnyčia. Vincas Mykolaitis-Putinas. XX a. pradžios Lietuvos poetas ir prozininkas. „Altorių šešėly“. Tai buvo pirmasis intelektualinis psichologinis romanas lietuvių literatūroje. Stojimo į kunigų seminariją ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 13
Liudas Vasaris ir Katedros Nepažįstamoji
Liudas Vasaris ir Katedros Nepažįstamoji.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2019 09 30
Liudas Vasaris, aprašymas
1905m revoliucija uzklupo liuda vasari vienoje is pirmuju gimnazijos klasiu, bet jos pasekmes lydejo ji visus gim mokslo metusVeinas draugas is baznucios paime komunija(nei dievo nei stebuklo) skandalas visoje apylinkejeAntras ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2019 12 16
Liūdna novelė apie beprotę Konstanciją
Trys paradoksinės novelės apie švarą. Liūdna novelė apie beprotę konstanciją.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 02 16
Liudo Dovydėno biografija
Liudo Dovydėno biografija. Mokėsi čedasų pradžios mokykloje. Lietuvos žurnalistas. Rašytojas. Redagavo žurnalus „lietuvio kelias“ ir „nemunas“. Atkūrus nepriklausomybę. Liudo dovydėno kūryba. Rašymo  stiliui būdingas. Per ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 01 12
Liudo Dovydėno literatūrinės pasakos Pamotė ir podukra problema
Liudo Dovydėno literatūrinės pasakos „Pamotė ir podukra“ problema.
Lietuvių recenzijos, Recenzija, 1 puslapis
2014 01 17
Liudo iškunigėjimo kelias
Liudo iškunigėjimo kelias. Liudo Vasario iškunigėjimo kelias. Išoriniai veiksniai. Citatos. Vidiniai veiksniai. Citatos.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 03 26
Liudo Vasario autoriteto problema
Liudui Vasariui buvo sunku pasirinkti gyvenimo kelią, nes ne iš karto suvokė, kas jo didžiausias autoritetas. Liudas Vasaris – jautri asmenybė, nerimastinga dvasia, kuri norėjo visko – sekti paskui savo širdies balsą, tačiau taip pat ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2020 03 01
Liudo Vasario Dievoieškos ir religinio jausmo problema romane „Altorių šešėly"
Liudo Vasario Dievoieškos ir religinio jausmo problema romane „ Altorių šešėly.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 03 05
Liudo Vasario gyvenimas
Kūrinio pradžioje Liudas Vasaris , seminarijos klierikas, stengiasi būti geru, tikinčiu klieriku. Tačiau pamažu kūrinio veikejas pastebi, kad bažnyčios įstatymai, juoda askezė yra svetima jo prigimčiai. Po pirmųjų metų seminarijoje ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2019 01 08
Liudo Vasario ir Liucės santykiai seminarijoje
Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“. Klierikas ir Liucė. Gabija Linkevičiūtė 4D. Mokytoja Laima Stasiūnaitė Kauno „Saulės“ gimnazija. Tikslas Pirmieji susitikimai Dvejonės Išvada. Pirmieji susitikimai. Pirmą kartą klierikas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 19
Liudo Vasario meilė Vincas Mokylaitis - Putinas „Altorių šešėly“
Liudo Vasario meilė. „Bandymų dienos“. Pirmoji meilė. Susitiko jiedu Liucės globėjo klebono Kimšos. Tačiau ir antrasis susitikimas neivyko kaip jaunojo klieriko tikėtasi. Kartą atvažiavo Petrylos klebonas su Liuce. Vis dėl to, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 10
Liudo Vasario požiūris į moteris
Liudo Vasario požiūris į moteris. Citatos. „Bet ponios baronienės akys ir nusišypsojimas turėjo tą ypatybę. „Jeigu tu nori būti poetas, tai moteries bandymo. „Iš visų tos dienos įspūdžių gyviausias jam pasiliko Liucės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 05 27
Liudvikas Rėza skaidrės
Liudvikas Rėza. Martynas Liudvikas Gediminas Rėza. (1776 m. sausio 9 d. Karvaičiuose, Kuršių nerija – 1840 m. Biografija. Gimė pajūrio sargo šeimoje. Krikšto vardas – Martynas Liudvikas Rėza. 1782 m. mirus tėvui našlaitį ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 19
Liudvikas Rėza: biografija ir kūryba
Liudvikas Rėza. Biografija. Kūryba. Liudviko Rėzos surinktų ir Francišeko Čelakovskio išleistų lietuvių liaudies dainų rinkinys. Liudviko Rėzos atminimų įamžinimas (PervalkojeLiudviko Rėzos atminimų įamžinimas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 11 05
Liūnė Sutema aprašymas
Liūnės Sutemos tikrasis vardas ir pavardė buvo Zinaida Nagytė-Katiliškienė. Ji gimė 1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose. Sutema buvo Lietuvos poetė, vertėja. Per gyvenima poetei au vaikystėje teko nemažai kartų persikraustyti š ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 12 09
Liūnė Sutema: biografija ir kūryba
Liūnė Sutema. Kas ji? Biografija Kūryba Paveikslėliai Bibliografija Įvertinta Šaltiniai. Gimė 1927 m. Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slapyvardis Liūnė Sutema. Kas ji ? Gimusi Mažeikiuose, iš ten iškeliavo vos šešių mėnesių. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 05 23
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo