Lietuvių planai

87 dokumentai
Kaip rašyti samprotavimo rašinį?
Kaip rašyti samprotavimo rašinį? Įžanga. Įsidėmėti. DĖSTYMAS (3 pastraiposĮsidėmėti. Pabaiga.
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 09 29
Autoriu kontekstai
Renesansas. Martynas mažvydas. Mikalojus daukša. Jonas radvanas. Viljamas šekspyras. Apšvieta. Kristijonas donelaitis. Johanas volfgangas gėtė. Romantizmas. Adomas mickevičius. Antanas baranauskas. Vincas kudirka. Maironis (jonas mačiulis). Realizmas. Jonas biliūnas. Juozas tumas – vaižgantas. Vincas krėvė - mickevičius. Šatrijos ...
Lietuvių planai, Planas, 7 psl.
2013 05 05
Lietuvių kalbėjimo išplėstinio plano pavyzdys
Išplėstinis planas. Potemės išplėstinis planas. Plano pavyzdys lietuvių kalbėjimui. Išplėstiniis planas potemei. Lietuvių kalbos planas.
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2015 02 01
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 04 22
Pamokos planas – pasakos sekimas
Pamokos planas – pasakos sekimas. Mokymo dalykas Lietuvių kalba. Pamokos tema Pasakos „ Ūkininko sapnas“ sekimas. Pamokos uždavinys Išmokti pasekti pasaką pamokos metu. Priemonės Lapas su pasaka, lapai su užduotimis, flomasteriai arba spalvoti pieštukai, rašymo priemonė. Pamokos eiga. Priedas. Ūkininko sapnas.
Lietuvių planai, Planas, 6 psl.
2013 09 26
Pristatykite kelias fantastinės literatūros knygas planas
Lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitos planas 10kl 2012m. Pristatykite kelias fantastinės literatūros knygas. Argumentuotai paaiškinkite, kuo šios knygos jums patrauklios, kuo – ne.
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2012 03 18
Kalbos savaitė
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema. Kalbos savaitė. Tikslas. Siekti, kad vaikai nusiteiktų bendravimui, plepėjimui, kūrybai. Uždaviniai. Siekti, kad vaikai. Ruoštųsi džiugiam susitikimui su pasakomis, stebuklais. Grynintų, turtintų savo kalbą. Stengtųsi kalbėti taisyklingai, raiškiai. Priemonės spalvoti paveikslėliai ir ...
Lietuvių planai, Planas, 3 psl.
2014 04 28
Logopedinių pratybų konspektas Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose
Tema ,,Paukšteliai sugrįžo. “. Garso k įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose. Tikslai. Lavinti smulkiąją motoriką. Atlikti kalbos padargų mankštą, reikalingą taisyklingam garso k tarimui. Įtvirtinti garso k tarimą skiemenyse. Įtvirtinti garso k tarimą žodžiuose. Lavinti atmintį, formuoti kalbos gramatinio taisyklingumo ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 10 23
Kaip rašyti rašinį? Rašinio struktūra
Kaip rašyti rašinį? Rašinio struktūra.
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2014 11 13
Lietuvių kalba pamokos planas Dialogas ir jo skyryba
Pamokos planas. Dalykas. Lietuvių kalba. Klasė. Pamokos tema. Dialogas ir jo skyryba. Pamokos uždaviniai. Mokiniai prisimins dialogo skyrybą ir gebės parašyti dialogą pagal. Duotą paveikslėlį be skyrybos klaidų. Pamokos situacija. Ši pamoka skirta žinių įtvirtinimui, prisiminimui apie dialogą ir jo skyrybą. Praeitą pamoką ...
Lietuvių planai, Planas, 6 psl.
2014 03 17
Pamokos aprašas 5 klasė Markas Tvenas Tomo Sojerio nuotykiai
Pamokos aprašas. Pamokos tema. Dalykas. Bendrosios kompetencijos. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Priemonės. Mokymo ir mokymosi eiga. Priedai.
Lietuvių planai, Planas, 9 psl.
2015 12 06
Interviu pamokos planas
Tema. Interviu. Pamokos uždaviniai. Suvokti sąvokos interviu reikšmę. Suprasti interviu reikalingumą, analizuoti pateiktą interviu pavyzdį. Mokiniai mėgins patys pabūti žurnalistais ir respondentais, pateikti gautus rezultatus. Tipas Mišrusis. Mokymo būdai ir priemonės mokytojo aiškinimas, pokalbis, vadovėlis, skaitymas, darbas ...
Lietuvių planai, Planas, 6 psl.
2014 09 29
Potemės planas
Potemės išplėstinio plano pavyzdys.
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2015 02 05
Planas apie slapyvardžius
Planas potemei apie slapyvardžius. Slapyvardis puikus būdas paslėpti savo tapatybę ir niekam nežinant kurti naujus darbus. Tikrai ne visi nori būti žinomi ir apkalbėti, todėl tokiu atveju ir naudoja slapyvardžius. Jeigu aš būčiau rašytojas, aš tikrai vartočiau slapyvardžius. Juk taip net gi įdomiau ir didesnę intrigą sukeli ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2015 01 28
Kalba parodo, kas esi kuo gyveni planas
I.Kalba - viso gyvenimo pagrindų pagrindas.II.Žmogaus kalba atspindi jo gyvenimą ir vidinį pasaulį.1.Kalba žmogaus saviraiškos forma gyvenime, bendravime, mąstyme, suvokime. ( argumentai: brandesnės mintys, sąvokos, kultūringa bendravimo maniera. )2. Kalba charakterizuoja žmogų, atspindi vidinę ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 02 20
Ar žmogui reikalingos vien tik pergalės?
Ar žmogui reikalingos vien tik pergalės?
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 03 03
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikis ugdymo planas 12 klasei
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikis ugdymo planas. 12 (iv) gimnazijos klasė, išplėstinis kursas. Ugdymo tikslas. Ugdymo uždaviniai. Pamokų skaičius. Vertinimas. Struktūra. I. XX A. Vidurio modernioji literatūra (44Mokinių pasiekimai. Galimos veiklos formos ir vertinimas. Pastabos (integravimo galimybės ir pan. Įvadas į 12 ...
Lietuvių planai, Planas, 18 psl.
2014 12 08
Lietuvių pamokos planas Daiktavardžio galūnių rašyba
Dalykas - lietuvių kalba. Klasė – 4c. Pamokos tema – daiktavardžių galūnių rašyba. Mokymosi situacija – mokiniai lietuvių kalbos pamokose mokėsi daiktavardžio linksnių pavadinimus, pavadinimų trumpinimus, klausimus, skaitė tekstus ir sakinius su įv. Linksnių daiktavardžiais, aiškinosi linksnių reikšmes. Daiktavardžių ...
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2014 04 10
Vasario 16 integruotos pamokos planas
Integruotas lietuvių kalbos , pilietiškumo pagrindų , dailės ir muzikos planas. Pamokos eiga Mokytojo veikla. Vasario 16 osios minėjimo scenarijus.
Lietuvių planai, Planas, 4 psl.
2017 01 22
Velykos pamokos planas
Pamokos planas. Pamokos tema. Pamokos uždaviniai. Mokymosi priemonės. Informaciniai šaltiniai. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Lietuvių planai, Planas, 8 psl.
2015 06 25
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas. Etapo uždaviniai, laukiami rezultatai. Vertinimas. Pastabos. Įvadas. Lietuvių literatūros modernėjimas. Autobiografinis romanas. Žmogus istorijoje. Simbolizmas. Psichologinis realistinis romanas. Gyvenimo prasmės ir savo vietos gyvenime ieškojimas, asmenybės lūžiai romane. Romantinis individualizmas. ...
Lietuvių planai, Planas, 12 psl.
2014 02 15
Lietuvių kalbos trumpalaikis planas 7 klasei
Mokymo ir mokymosi turinys. Mokomės suprasti istorinės literatūros išmonę analizuojamas istorinių asmenybių vaizdavimas, grožinės literatūros ir istorijos santykis. Mokymo ir mokymosi turinys. Analizuojame nuotykių ir detektyvinę literatūrą intrigos kūrimo požiūriu. Mokymo ir mokymosi turinys. Aptariame fantastinėje literatūroje ...
Lietuvių planai, Planas, 15 psl.
2014 05 03
Lietuvių pamokos planas konspektas o raidės mokymas
Tema Raidžių O,o mokymas. Mokymosi situacija mokiniai susipažinę su kitomis abėcėlės raidėmis iki O,o raidžių, geba jas parašyti, skaito trumpus tekstus. Pamokos uždavinys atlikę užduotis mokiniai gebės taisyklingai parašyti O,o raides, išskirti jas žodžiuose ar tekstuose. Metodai vaizdinės priemonės (paveikslėliai), ...
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2014 05 28
Samprotavimo rašinys rašymo planas
Teminiai sakiniai turi būti aptakūs, ilgi, informatyvūs, apimantys pastraipos tematiką. Pirmajame sakinyje negali būti ‚‚aš manau“. Teminiai sakiniai dėstymo pastraipoje turi būti vienodo ilgumo, panašios struktūros. Vengti metaforiškumo. Kiekvienas teiginys turi būti įrodomas. Pateikiant faktų, pavyzdžių, apibūdinant, ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 11 23
Laikraščio kūrimas pamokos planas 5 klasei
Pamokos planas. Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis. Iniciatyvumo ir kūrybingumo. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždavinys (- iai. Mokinių sudominimas , jų patirties išsiaiškinimas , pamokos uždavinio skelbimas. Mokymo ir mokymosi veikla. Apibendrinimas vertinimas , įsivertinimas , refleksija. Refleksija ...
Lietuvių planai, Planas, 3 psl.
2015 02 06
Lietuviu kalbos pamokos planas (2)
Tema Garsai [f‘], [f] ir raidės F, f. Mokymosi situacija vaikai pažįsta raides A, a, B, b, C, c, Č, č, Ą, ą, D, d, Dž, dž, I, i, T, t, M, m, O, o, E, e, Ė, ė, J, j, h h, Ch, ch, skaito žodžius ir tekstus, moka rašyti raides ir žodžius, geba nurašyti tekstus iš vadovėlio, rašo diktantus. Uždaviniai Atlikdami užduotis, ...
Lietuvių planai, Planas, 8 psl.
2014 04 27
Morfologinio nagrinėjimo schemos
Morfologinio nagrinėjimo schemos. Kalbos dalys. Skyriai (rūšysLaipsnis. Giminė. Skaičius. Linksnis. Nuosaka. Laikas. Asmuo. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Veiksm. Formos. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. Būdinys. Kalbos dalys. Prieveiksmis. Prielinksnis. Jungtukas. Dalelytė. Jaustukas. Ištiktukas.
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2014 10 19
Praradimo kalbėjimo temos planas
Kalbos tema. Potemė Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Kalbos tikslas.
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2016 03 06
Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ gamta atskleidžia besikeičiantį žmogaus charakterį
Pastraipa Šatrijos Raganos apysakoje „ Sename dvare “ gamta padeda atskleisti artimus šeimos santykius. Pastraipa. . Vaižganto apysakoje „ Dėdės ir dėdienės “ gamta atskleidžia besikeičiantį žmogaus charakterį. Pastraipa Maironio eilėraštyje „ Nuo Birutės kalno “ artimas žmogaus ir gamtos ryšys padeda atskleisti ...
Lietuvių planai, Planas, 3 psl.
2016 11 17
Viljamas šekspyras pamoka
14 pamoka. Viljamas šekspyras. Užduotis pažymiui nuo 9 iki 10 balų. Atsakymas. Hamleto personažai.
Lietuvių planai, Planas, 2 psl.
2015 10 07