Lietuvių šperos

13 dokumentų
Lietuvių autorių špera
Apie autorius. A. Vaiciulaitis. R. Granauskas. V. Macernis. A. Skema. H. Radauskas. J. Biliunas. J. Vaiciunaite. J. Marcinkevicius. A. Marcenas. J. Aputis. Maironis. B. Sruoga. A. Vaičiulaitis - a. Vaičiulaitis buvo plačiai žinomas kaip ...
Lietuvių šperos, Špera, 3 puslapiai
Skirtingų autorių kūrinių analizės
K Donelaitis “metai”. Išminčiai k. Donelaičio “metuose”. Kas jie? K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “metuose”maironis - “trakų pilis”maironis “išnyksiu kaip dūmas”. Žmogus Krėvės kūryboje. Šatrijos Ragana ...
Lietuvių šperos, Špera, 7 puslapiai
Lietuvių rašytojai špera
K. Donelaitis. Maironis. J. Biliūnas. V. Krėvės. V. Mykolaitis – putinas. J. Savickis. S. Nėris. H. Radauskas. A. Škėma. Just. Marcinkevičius. J. Aputis. R. Granauskas. S. Šaltenis. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. J. Vaičiūnaitė. ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 puslapis
2012 04 16
Semantika
Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijojamoje kalboje. Semema. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
Literatūros špera
K. Donelaitis. A. Baranauskas. Maironis. Žemaitė. Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. A. Vienuolis. I. Šeinius. K. Binkis. Vaižgantas. B. Sruoga. V. -Putinas. V. Krėvė. A. Miškinis. S. Nėris. J. Aistis. A. Vaičiulaitis. K. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
Lietuvių tautinės raštijos pradžia
Lietuvių tautinės raštijos pradžia. Lentelė. Autorius, kūrinys, laikmetis. Kalba. Kūrinio idėjų santrauka. Ginami idealai.
Lietuvių šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 11 28
Interpretacijų įžangos
Kristijonas donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Maironis – žymus xixa. Pab. - xxa. Pr. Lietuvių poetas romantikas. Jonas biliūnas – xxa. Pr. Lietuvių moderniosios prozos pradininkas,rašė noveles, apysakas. Antanas ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 04
Lietuvių kalbos kirčiavimas
Kreipinio skyryba. Kreipiniai sakinyje dažniausiai skiriami kableliais. Kreipinys sakinio viduryje išskiriamas iš abiejų pusių kableliais, o sakinio pradžioje ar pabaigoje atskiriamas kableliu. Kreipinys gali turėti sau priklausomų ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 puslapis
2013 09 19
Retorika
Kalbos f-jos. Komunikacinė. Estetinė. Reprezentacinė.Komunikacija susideda iš 2 dalių. Kalbėjimas. Klausomės. Tinkamo klausimosi taisyklės. Prasto klausymosi požymiai. Interviu taisyklės. Kalbos teksto kūrimas. “Proto sukrėtimo“ ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 22
Literatūros rūšys ir pagrindiniai žanrai
•Herojinis epas – plačios apimties, pasakojamasis kūrinys apie legendinių ar istorinių herojų žygius, perteikiama per pasakojimą.•Novelė – nedidelės apimties, glaustas kūrinys. Novelei nebūdingi šalutiniai epizodai, ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 puslapis
2014 11 17
Dalelytės
Prieštaravimas. Priešinga reikšmė. Dalelytės nė, nei rašomos atskirai nuo kitų žodžių. Dalelytė gi. Rašoma drauge. Rašoma skyrium. Dalelytė per visada rašoma skyrium. Nuo kitų kalbos dalių (skaitvardžių, įvardžių, kai kurių ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 17
Dalyvis. Padalyvis. Pusdalyvis
Dalyvis dalyvis. Veikiamieji dalyviai. Esamasis laikas. Būtasis kartinis laikas. Būtasis dažninis laikas. Būsimasis laikas. Neveikiamieji dalyviai. Pusdalyvis Pusdalyvis. Kaukaze gyvendamas. Būdamas pavargęs. Du kiškius vydamas. Padalyvis ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 puslapiai
2014 10 22
Kalbotyra
Kas parašė ir kada buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika ? Svarbiausios gramatikos. Kas ir kada išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną ? Kuo svarbus ? Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas ? Kodėl ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 02 22
×